Naar zelforganisatie in de zorg en persoonlijke paradigmashifts

Columns

Een decennium gebundelde ervaring met de beweging naar zelforganisatie in de langdurige zorg heeft allerlei wetenswaardige en soms verrassende inzichten opgeleverd. In 12 columns stip ik er steeds één aan. Vandaag: Waarom argumenten er niet toe doen op weg naar zelforganisatie. En aandacht voor werkovertuigingen juist wel.

Klassiek veranderen naar zelforganisatie?

De omslag naar het werken met zelforganiserende teams kun je gerust een grote verandering noemen. Klassiek kent zo’n verandering een ritme, bijvoorbeeld: doel, veranderstrategie, plan van aanpak, eventueel trainen, implementeren. En onderweg stellen we bij volgens een PDCA-cyclus. Het denken dat hierachter schuilgaat is er een van maakbaarheid. Deze column gaat in op de kern waarom deze aanpak in ons geval niet werkt.

Transformat...

Meer over Zelforganisatie en zelfsturende teams