De bestuurder als topdown richtinggever en volhardende sponsor naar zelforganisatie

Columns

Een decennium gebundelde ervaring met de beweging naar zelforganisatie in de langdurige zorg heeft allerlei wetenswaardige en soms verrassende inzichten opgeleverd. In 12 columns stip ik er steeds één aan. Vandaag: Bewegen naar zelforganisatie vraagt om krachtig topdown richting geven door de bestuurder. Een contrast? Ja! Gek? Nee!

Voorwaarden voor succes

Fredric Laloux heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar organisaties met zelforganisatie. Wat blijkt? Daar doen ze het echt helemaal anders! Vandaar de titel van zijn prachtige boek: ‘Reinventing Organisations’.[1] Opnieuw uitvinden. Onder het kopje ‘Voorwaarden voor succes’ verwacht je dan een uitgebreid verhaal. Maar niets is minder waar. Hij schrijft, in mijn woorden: ‘de bestuurder moet het nieuwe zijn’ en ‘de Raad van Toezicht moet het...

Meer over Zelforganisatie en zelfsturende teams