Transitie naar zelforganisatie vraagt meer sturing dan je denkt!

Cover stories

We hebben wat meer houvast nodig om verder te ontwikkelen naar zelforganisatie. Dat was de voorlopige conclusie in Meierijstad, twee jaar nadat de gemeente ermee aan de slag ging. 

  • Er liepen verschillende verbeterprojecten, maar medewerkers waren het overzicht en de samenhang kwijt.  
  • Sommige teams waren al heel zelfstandig, terwijl het bij andere niet van de grond wist te komen.
  • Medewerkers hadden verschillende beelden en verwachtingen bij het begrip zelforganisatie
  • Leidinggevenden hadden vragen over de koers en waren zoekend in hun rol in de begeleiding van de teams op weg naar zelforganisatie.

Meierijstad besloot om door te zetten en er niet mee te stoppen, zoals dat in veel andere organisaties op zo’n moment gebeurt. De gemeente ging op zoek naar manieren om zelforganisatie bet...

Meer over Zelforganisatie en zelfsturende teams