Als de de omgeving snel verandert, dan moet de organisatie wendbaarder worden. Agile werken en organiseren worden succesfactoren. Redenen zijn de versnelling van verandering en de toenemende onvoorspelbaarheid. Wendbaarheid: dé kritieke factor voor concurrentiekracht. Kenmerken van wendbaar organiseren: Agile werken, disruptie en transformatie. Cases en voorbeelden hoe wendbaarheid ontwikkelen.

Wat is wendbaarheid?

Wendbaarheid is dé kritieke factor voor concurrentiekracht. “It’s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” Deze bekende uitspraak van Charles Darwin geldt ook voor organisaties. De omgeving is dermate turbulent, dat alleen wendbare organisaties in staat zijn om succesvol te zijn en te blijven.

Strategische wendbaarheid

Strategisch wendbaarder worden betekent investeren in ‘strategic agility’. Dit is het vermogen de strategische koers snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen. Strategic agility bestaat uit twee elementen die elkaar versterken. Aan de ene kant de behendigheid en lenigheid (agility) om offensief kansen te benutten door veranderingen in de markt en aan de andere kant de veerkracht en robuustheid (resiliency) om de gevolgen van vaak grote en onvoorziene veranderingen op te vangen.

Voorbeelden van wendbare organisaties

Zara is één van de meest succesvolle modeketens van de wereld. Bron van het succes is het tempo van aanpassing aan klantwensen. Continu en via verschillende kanalen, óók via eigen medewerkers in de winkels, wordt informatie verkregen over klantenvoorkeuren. Vervolgens worden kleuren, vormen, producten e.d. aangepast op deze voorkeuren. Binnen drie weken (!) moet een nieuw idee vertaald zijn in een product dat in de schappen ligt.

Meer voorbeelden in de selectie van artikelen op deze pagina.

Hoe wendbaarheid ontwikkelen?

Zie de kenmerken, competenties en principes om de wendbaarheid of agility van organisaties te versterken. En de voorbeelden waarvan we kunnen leren. Wendbaarder worden gaat samen met de volgende 4 veranderingen:

 1. Het sterker benutten van de capaciteiten  van de medewerkers.

  Inzetten op competenties en talent van mensen heeft niet alleen voordelen op maatschappelijk en sociaal vlak. Het menselijk kapitaal is vaak de grootste investering binnen een bedrijf of organisatie én maakt het verschil. Het werken aan competenties en talent draagt zorg voor die investering en bouwt aan een duurzaam organisatiebeleid.
 2. Anders leidinggeven en agile werken

  Bestaat er zoiets als Agile werken? Zeker! Bij teams en projectgroepen, waarvan de deelnemers het gewenste niveau van zelfsturing en professionele verantwoordelijkheid in huis hebben, gaat Agile werken vanzelf: Agile werken en netwerkorganisaties.

 3. Een ander organisatie-ontwerp 

  Een organisatie-ontwerp met kenmerken als meer autonomie & resultaatverantwoordelijkheid van onderdelen en betere samenwerking tussen de onderdelen. De verantwoordelijkheid voor klant en resultaat in toenemende mate bij de medewerkers beleggen is cruciaal. Het betreft een organisatievorm die steeds meer toepassingen vindt. In Sturen op Verantwoordelijkheid vindt u de belangrijkste ‘lessons learned’.

 4. Een ander businessmodel 

  Wendbaarheid betekent vaak een betere logistiek, snellere innovatie of grotere klantgerichtheid. Telkens kansen om het businessmodel aan te passen en te versterken. Een weergaloze logistiek; snelle aanpassingen aan de markt, gebruik van moderne online hulpmiddelen om de turbulentie de baas te blijven, anders organiseren om de verantwoordelijkheid voor klant en resultaat dichter bij de medewerkers te krijgen. Continu verbeteren en innoveren. Het zijn allemaal factoren die het businessmodel bepalen.

Agile en wendbaar door allianties en netwerken

Het opzetten en managen van allianties en een netwerkorganisatie bepalen in grote mate hoe innovatief en adaptief een organisatie is. Door effectief samen te werken binnen de alliantie of het netwerk kunnen organisaties sneller inspelen op een veranderende omgeving. Je hebt een sterkere positie als je over meer mogelijkheden tot nieuwe combinaties beschikt.

Agile projectmanagement en innoveren

Anders innoveren is een noodzaak om stagnatie te vermijden en versnelling van ‘time to market’ te bereiken. Wat komt daarbij kijken? Hier volgen de regels van het nieuwe spel en de nodige voorbeelden.

Lees ook:

Uitvoeringsdebacles: is het de bestuurscultuur of ons systeem?
Deze artikelen benadrukken dat bestaande patronen een grote handicap zijn. Keer op keer blijkt dat de gebruikelijke routines bijna niet te doorbreken zijn. Als dit risico geen speciale aandacht krijgt sluipen de reguliere vertragers vanzelf zelf weer naar binnen!

Wendbaarheid: inzichten, voorbeelden, trends en tips

Zie de selectie van artikelen onder deze tekst.