Nieuw: De agile ketengerichte organisatie

Columns

Een gesprek dat zou kunnen hebben plaatsgevonden: De resource manager “Maar die medewerker is helemaal niet beschikbaar!”. De programmamanager “Maar ik heb weken geleden al een resource request gedaan”. De portfoliomanager: “de prioriteiten zijn gewijzigd en dit project is nu minder belangrijk”. Een lijnmanager: “Ja, en nu haal ik de productiviteitsdoelstellingen van mijn afdeling niet…”. Herkenbaar?

Minder sturing én effectievere sturing

Organisaties kampen met sturingsuitdagingen. Het gaat dan om minder sturing en effectievere sturing. De structuur van de organisatie is een belangrijk fundament; de ‘lijn’ waarin sturing plaatsvind. De structuur van de organisatie kent een enorme ontwikkeling, zoals begin 1900 het Taylorisme (lopende band). McKinsey bracht het adagium “Structure foll...


Irma van Zand
Zeker herkenbaar Edwin, mooie en heldere column. Op basis van de agile manier van werken en het Jugaad gedachtegoed heb ik zelf een nieuwe manier ontwikkeld om de communicatie te organiseren. De manier staat beschreven in mijn inspiratieboekje ´HIER BEN IK´ met de ondertitel: ´er is geen ik zonder de ander, geen wij zonder zij´. Zie voor meer info: www.f-irma.nl en mijn column: http://www.managementsite.nl/43272/organisatiecultuur/nieuwe-business-modellen-communicatie.html
evelijn apel
Lid sinds 2019
Beste meneer Tuin,

Mijn naam is Evelijn Apel en ik ben een studente van TMO Fashion Business School, en doe momenteel onderzoek naar een niet agile organisatie. Ik probeer deze organisatie meer agile te maken door middel van veranderingen binnen de organisatie. Ik heb zes maanden stage gelopen bij Approvato Fashion B.V en probeer aan de hand van eigen observaties, deskresearch en interviews met experts op het gebied van agility en/of organisatiekunde een mooi onderzoek neer te zetten.

Ik zou u daarom graag wat vragen willen stellen via de mail, zodat ik mijn fieldresearch kan voltooien.

Het interview
Het interview zal maximaal 10 minuten van u tijd innemen. Het interview zal bestaan uit een paar vragen waar u antwoord op mag geven. Deze vragen kan u gewoon via de mail beantwoorden.

Verwerking interview
Zowel de naam van het bedrijf als die van u zelf worden niet in het onderzoek vermeld, mits anders gewenst. Het bedrijf en u als geïnterviewde blijven dus volledig anoniem. Deze scriptie zal enkel voor educatieve doeleinden gebruikt worden.

Valorisatie onderzoek
De scriptie is bedoeld als aanbeveling voor Approvato Fashion B.V. Zowel de bedrijven als de experts die hebben meegewerkt aan het onderzoek zullen de uitkomsten van ons onderzoek toegestuurd krijgen. Ik doe na mijn onderzoek een aanbeveling om de organisatie van Approvato te verbeteren en meer agile te maken. ik kijk naar de structuur, cultuur en processen van de organisatie.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Ik snap dat uw tijd kostbaar is, dus ik waardeer uw tijd en moeite enorm.

Met vriendelijke groet,
Evelijn Apel
Studentes TMO Fashion Business School

Meer over Lean management en werken