Is uw organisatie voldoende wendbaar?

Columns

Plotseling zet een disruptieve organisatievorm de concurrent op afstand. Complexiteit en snelheid vereisen wendbaarheid om te overleven. Daarbij passen een ander organisatieontwerp en andere manieren van sturing en leiderschap.

Om succesvol te blijven in de VUCA wereld moet het roer om, betogen o.a. McChrystal en Ismail (*) e.a. Het gaat steeds meer om adaptievermogen.

Drie radicale adviezen om uw organisatie wendbaar te maken.

1. Weg met de organisatiestructuur: creëer een 'team van teams'
De traditionele Tayloriaanse wijze van organiseren met hiërarchische structuren, business units, afdelingen, individuele verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken, maakt organisaties tot olietankers. Deze wijze werkt niet in de VUCA wereld. Onvoorspelbaarheid is het mantra: snel en flexibel kunnen ...Leon Dohmen
Pro-lid
Dag Dictus,

Jouw artikel richt zich vooral op bestaande bedrijven. Interessant is om de adviezen eens te projecteren op Start-ups. Veel Start-ups werken op de manier zoals je voorstelt en zijn enorm wendbaar. En toch overleeft maar 1 op 10 Start-ups. Wat doet deze ene Start-up dan anders wat hem succesvol maakt? Of is het succes van een Start-up vooral een kwestie van geluk?

Ik ben benieuwd naar je antwoord.

Vriendelijke groet,
Leon Dohmen

Meer over Innovatief organiseren