Channels

Organisaties moeten om kunnen gaan met groeiende interne en externe dynamiek en steeds wendbaarder (Agile) worden. Agile werken is echter geen doel op zich, maar een middel om klanten sneller te kunnen bedienen in een steeds sneller wisselende wereld. Daarbij speelt denken in MVP (Minimal Viable Products) een grote rol.

Wat is MVP

MVP is de kleinste eigenschappenreeks van een nieuw product of een functie, die kan worden verkocht/ gebruikt door een klant. Dit product bevat minimale functionaliteiten zodat het in korte tijd gemaakt en op de markt geëvalueerd kan worden en op basis van klant-input verder moet worden ontwikkeld. Dus men moet geen grote allesomvattende producten ontwikkelen die uiteindelijk niet of onvoldoende blijken aan te sluiten op de marktbehoefte.

Lees ook:

Agile en Lean: zie de overeenkomsten

In de praktijk zie ik echter dat organisaties niet helder hebben wat een MVP is. Dit heeft tot gevolg dat management juist steeds meer gaat vragen omdat men vanuit de oude manier van denken juist gewend is dat men heel veel moet vragen om in ieder geval een deel van de functionaliteiten te krijgen. Het management is daardoor bang om juist iets kleins “minimal” te vragen omdat men denkt dat men dan helemaal niets krijgt.
Dit zorgt voor een tegengestelde beweging dan die we willen bereiken en het veroorzaakt daarmee dat het geen succes gaat worden.

Managers hebben het idee dat ‘MVP denken’ betekent dat men hoogstens een demo versie krijgt; dus iets dat niet werkt. Maar een MVP gaat niet over het maken van een minimale product prototype of mock-up. Belangrijk bij MVP is: “Maak het, niet: fake it”. Een mock-up maken kan wel dienen als een eerste stap op weg naar een MVP. Maar het is zeker niet het eindresultaat van een MVP.

Het idee achter MVP –zoals reeds aangegeven- is nu juist kleine werkbare producten opleveren die we kunnen gaan testen en op basis van de feedback van klanten. En vervolgens verder kunnen verbeteren/ uitbreiden/aanpassen zodat weniet iets opleveren dat maar deels voldoet aan de klantwens en waarbij het aanpassen daarvan weer veel tijd en geld kost.

MVP stimuleert het klant denken en is gericht op het vermijden van de bouw van producten of functies die klanten niet willen of niet gebruiken.

Hoe een MVP ontwikkelen

Belangrijke zaken hierbij zijn:

  • Goed vaststellen waarop en van wie je bij je MVP feedback wilt ontvangen. Zorg dat je goed voor ogen hebt welk doel je wilt bereiken en wat je terug wilt horen om een volgende stap (in ontwikkeling) te kunnen zetten.
  • Als organisatie willen en kunnen leren en gebruik maken van de feedback die je vanuit klanten krijgt.
  • Zorgen dat een MVP een daadwerkelijk product betreft waar klanten geld voor willen betalen. Je moet dus ook niet gratis samples weg geven. Klanten moeten beseffen en kunnen vaststellen of het iets is waarvoor ze geld over hebben – of juist niet.
  • Een MVP niet gaan managen zoals je een project zou managen waarbij je al precies het eindresultaat kan definiëren.

Voorbeeld hoe een MVP werkt

Tikki€ (van ABN AMRO). Hiermee stuur je eenvoudig betaalverzoekjes naar familie of vrienden via WhatsApp.
Het betreft een app die ontwikkeld is in korte tijd (3 maanden), met beperkte basis functionaliteiten en techniek. De kracht van het gebruik van MVP denken kwam naar voren in het snel een eerste basis versie kunnen ontwikkelen en gericht met feedback van echte gebruikers deze versie uitbreiden met functionaliteiten die de klant echt als waarde toevoegend heeft ervaren. Zodoende sloot de App goed aan op de behoefte en is deze binnen een half jaar door meer dan 100.000 mensen gedownload.

ArraySpanningsveld
Wat MVP denken lastig maakt is het spanningsveld dat ontstaat tussen de MVP die jij oplevert vs de MVP van je concurrenten. Hoe kun je snel iets leveren dat niet te groot is maar wel voldoende aansluiting heeft met wat de klanten willen. Vragen daarbij zijn : Sluit je MVP voldoende aan bij de markt? Wat is je snelheid naar de markt in verhouding tot de functionaliteiten die worden aangeboden? Welk risico wil je lopen dat je concurrent sneller is en een product heeft dat beter aansluit….?
Zorg dus voor wendbaarheid zonder de slag met je concurrenten te missen.

Het MVP denken

We moeten agile niet zien als een oplossing voor al onze huidige problemen maar als een methodiek die zorgt dat een organisatie constant kan meegroeien met de behoeftes en de praktijk van organisaties en hun omgeving. MVP denken vormt hiervan een belangrijke basis.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x