Performance leader worden ? Koppel prestaties aan risico’s !

Columns

Het verbinden van risico’s aan prestaties is een erg actueel thema, kijk maar naar de banken die onverantwoordelijke risico’s aangingen om aandeelhouders te blijven plezieren met nog hogere winsten, bonussen in de financiële sector die ongeacht de genomen risico’s uitgekeerd werden en speculerende woningcorporaties met te weinig oog voor de gevolgen van rentefluctuaties op hun cash flow. De organisaties waarin dit soort zaken gebeurde gingen allemaal over de kop of moesten met behulp van vele miljarden euro’s publiek geld overeind gehouden worden. Zij waren dus het tegenovergestelde van Performance leaders.

Performance leaders zijn de organisaties die structureel, crisis of niet, tot de leiders in hun industrie behoren. Performance leaders weten wat zij moeten doen om hun doelstellingen te...

Meer over Performance management