Het implementeren van KPI's in 4 stappen

Actueel

Ondernemingen proberen hun strategie te realiseren door doelen te stellen voor de korte termijn. Men creëert zo operationele doelstellingen. Aan de hand van deze doelstellingen beoordeelt men of men erin slaagt de geplande strategie waar te maken.

Bij de operationele doelstellingen zoekt men de Key Performance Indicators, waarmee het management haar prestaties kan beoordelen. Let wel: een gemeenschappelijk doel bindt en geeft kracht

Kritieke succesfactoren en KPI's

Een kritieke succesfactor wordt bepaald door antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat is het resultaat als we de doelstelling succesvol hebben gerealiseerd?
  • Wat is het resultaat als we de bedrijfsactiviteiten succesvol hebben uitgevoerd?
  • Wat hebben we persé nodig om de doelstelling te kunnen realiseren?
  • Wat hebben we persé ...

Meer over Performance management