Wordt het Businessplanning of SMART bezigheidstherapie?

Columns

Binnen veel organisaties wordt in deze periode het proces gestart om te komen tot het businessplan voor het volgende jaar. In de praktijk betekent dit veel inspanning en overleg om te komen tot de targets, KPI's en SMART actielijsten. Daarmee wordt de voortgang beheerst en is succes verzekerd. Denkt u dat echt? Word wakker! Het werkt niet meer op deze manier. Maak er geen bezigheidstherapie van en doe het dit jaar anders. De tijdsgeest maakt dat noodzakelijk!

Zo na afloop van de vakantieperiode in augustus, wordt in veel organisaties een aanvang gemaakt met het businessplanning proces voor het nieuwe jaar. In de praktijk betekent dit veelal, dat de directie de uitgangspunten definieert, financiële doelstellingen vaststelt en budgetten op hoofdlijnen opzet. Vervolgens worden de doelstelling...

Anne
BIg smile voor het benoemen van dit jaarlijks terugkerende ritueel, werkte trouwens al veel langer niet meer. Waarom het zo lang stand houdt is misschien wel omdat niemand iets beters kan verzinnen.

Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en om zicht te houden op de output per persoon kan scenario planning + backcasting ingezet worden.
Kort door de bocht: 1 een schets van de gewenste situatie, 2 een analyse van in huis zijnde capaciteiten en ontbrekende kwaliteiten, 3 roadmap opstellen en backcasten met taakverdeling.

Heel concreet allemaal en weinig ruimte om de veranderende omstandigheden de schuld te geven, ieder heeft een te realiseren doel in het geheel en kan de ander daarop aanspreken, support geven.

Meer over Ondernemingsplan, businessplan