Businessplanning en Keuzes maken

Columns

Het is pas mei en moeilijk voor te stellen, maar binnenkort begint de businessplanning voor volgend kalenderjaar bij veel grote bedrijven alweer. Een heel circus van loven en bieden waarover ik al eerder schreef. Daarom beperk ik me in dit artikel tot de dilemma’s tussen de beperkte tijd en de enorme hoeveelheid uit te voeren acties.

Een jaar duurt maar 5 maanden
Gegeven de veronderstelling dat een organisatie een lange termijn missie en visie heeft, is het belangrijk om minimaal eenmaal per jaar de doelen te herijken en een bijpassend actieplan op te stellen. In essentie is de vraag meestal: hoeveel omzet gaan we realiseren en welke kosten staan hier tegenover, en dus welk bedrijfsresultaat gaan we komend jaar behalen.
Het proces van businessplanning begint jaarlijks rond juni en is rond ...

Branko Lastdrager
Fijn en helder geschreven artikel.

Wat betreft de strekking van het verhaal vraag ik mij af of een investering in het ontwikkelen van laag en middenkader niet ook weer een dure bezigheidstherapie is? Je kunt je afvragen of je niet juist af wil van al dat gestuur? Het artikel impliceert dat mensen hoe dan ook afhankelijk zijn van managers die het dilemma autonomie en kaders voor hen op zich nemen.

Organisaties met bijv. zelfsturende teams zijn echter prima in staat dat dilemma te hanteren, zonder tussenkomst van managers. En dan ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van businessplannen gelijk ook weer waar deze thuishoort, namelijk in de operatie op het teamniveau.

Maar of de directie haar macht over het bepalen van de businessplannen, laat staan echte zeggenschap, keuzevrijheid en regelbevoegdheid over wil dragen aan de operatie? En of managers in staat zijn zichzelf overbodig te maken ten dienste aan het collectief belang?

Meer over Ondernemingsplan, businessplan