Ondernemingsplan en businessplanning: trends

Columns

Businessplan, ondernemingsplan en verdienmodel. Tegen de tijd dat het plan klaar is, is het achterhaald. Zie uw businessmodel als Betaversie. Kijk uit met businessplanning oude stijl. Samenvatting van de gesignaleerde trends.

Ondernemingsplan, businessplanning: trends

Er is een andere visie aan het ontstaan over de plannen en modellen op het terrein van businessplanning zoals ondernemingsplan, businesscase, verdienmodel en business model. Tegen de tijd dat het plan klaar is het al weer achterhaald. Wendbaarheid, innovatie, inspelen op de ICT mogelijkheden? Nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen uitproberen, co-creatie met klanten realiseren, inspelen op onverwachte situaties en kansen? Hoe wil je dat allemaal uitwerken in een plan?

Het businessmodel als Betaversie verdraagt zich niet met businessplanning oude stijl.

Start-ups werken anders

Nieuwkomers zoals succesvolle start-ups werken anders. Daar kunnen we veel van leren. Het woord is aan de  serial internet entrepreneur Boris Veldhuijzen van Zanten:

“Je moet incrementeel denken en vooral doen. Welnu dat is een andere wereld voor de meeste gevestigde bedrijven. Men wil van te voren een uitgewerkt businessplan met een budget en een businesscase.”

“De trend is alles! Wendbaarheid, technisch vernuft en gevoel voor klant of doelgroep; dat zijn de factoren die bepalen of je stap voor stap verder komt. Budgetten ramen, businessplannen opstellen en met veel experts en belangrijke mensen hierover vergaderen: allemaal tijdverspilling! Nog erger: het zijn garanties om te falen. Het elan, de fut, de inspiratie, de wendbaarheid, de creativiteit, de daadkracht en de bevlogenheid werk je hiermee het raam uit.”

Voordelen en mogelijkheden

Het werkt bevrijdend voor het ondernemerschap! Laat de concurrent zijn tijd maar verspillen met businessplanning en vergaderen over het business model. Ondertussen slaat de ras-ondernemer toe. Weliswaar zonder doortimmerd plan of model maar juist daardoor kan hij slagen!

Businessplanning nieuwe stijl

Enkele typeringen zijn:

  • Het verdienmodel is continu in beweging.
  • De les is tekens weer: snel beginnen en al doende leren.
  • Het businessmodel als Betaversie
  • Act fast, fail fast, learn fast

Meer weten? Zie de volledige tekst over Ondernemingsplan, businessplan.

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Hoeveel van die mooie Business Modellen landen niet op de grote hoop 'Leuk geprobeerd maar niet geslaagd'?

Zou het aantal geslaagde start-ups en duurzaam winstgevende ondernemingen omhoog kunnen?

Wij denken van wel en weten uit ervaring dat kan.

Hoe dan? Ik heb toch net een mooi en flexibel Business Model opgezet? Het is nu toch een kwestie van de taken verdelen en zorgen dat teamgenoten en medewerkers de juiste dingen doen?

Inderdaad, dat dacht 80% van de andere ondernemende geesten ook. Zij zijn diegene die telkens zijn gevallen en soms niet meer opgestaan...

Die andere 20% heeft de weg ontdekt en geleerd hoe je de kans van slagen voor een winstgevende onderneming maximaliseert. Die weg kun je vinden met het 'Process Model Canvas'. Het denk- en doe- model waarmee je samen de vertaalslag maakt van ambities naar realisatie. Van richting naar inrichting.

Het Process Model Canvas verbindt Directie, Management Team, specialisten, leidinggevenden en medewerkers in hun 'samenwerking'. Op een speelse wijze ontwerpen, ontdekken en oefenen zij in hun samenwerking met het bedrijfsproces, de input- en output- afspraken als onderlegger.

Process Model Canvas brengt een hoge funfaktor met zich mee en wordt gaandeweg serieus. Het maakt de ondernemende geest in mensen wakker om samen te werken, gericht op winst.

Winst is goed en is gezond zolang je er anderen geen schade of onrecht mee aandoet. Perecies dat kan uitstekend met ondernemen. Het is immers geen 'zero-sum game'. Hoe kunnen meerwaarde creëren waar de klant direct of indirect graag voor betaalt.

Process Model Canvas is open sources kennis die wordt ontwikkeld door een groep ondernemers en adviseurs om het geluk van alle deelnemers cq. stakeholders in een onderneming te bevorderen.

Meer winst voor iedereen!
http://www.processmodelcanvas.net/why

Meer over Business model, verdienmodel