Risicomanagement: Het nieuwe Enterprise Risk Framework

Columns

In 2004 lanceerde de Treadwell committee het COSO ERM Framework, dat uitgroeide tot het meest geaccepteerde risico framework ter wereld. Echter, de wereld is er de afgelopen dertien jaar anders uit gaan zien: de kijk op risicomanagement is veranderd, er zijn nieuwe risico’s ontstaan en management is de urgentie van risicomanagement in gaan zien. Om in te spelen op de veranderingen, is op 6 september 2017 een nieuw framework gelanceerd. Van de bekende ‘COSO-kubus’ is afscheid genomen, voor het nieuwe COSO ERM framework is een ‘pijl’ geïntroduceerd.

Het nieuwe ERM framework

Het nieuwe framework bestaat uit twintig principes. Het uitgangspunt is dat, als alle principes worden opgevolgd, de organisatie in control zou moeten zijn. De twintig principes zijn verdeeld over vijf componenten, namel...

Guus Cruts
Principe 21 staat er nog niet in, dus de bedrijven die deze 20 principes helemaal perfect toepassen, kunnen nog steeds ten onder gaan door het niet toepassen van principe 21.

Meer over Risicomanagement