6 stappen in risicomanagement

Actueel

Systematisch risicomanagement in zes stappen. Voor de uitvoering in de praktijk zeven tips.

Middelgrote ondernemingen en zelfs non-profit organisaties krijgen meer en meer te maken met risicomanagement. Hoe pakt de financieel manager dit onderwerp pragmatisch aan? Eén ding is zeker: risicomanagement gaat niet zozeer over het voldoen aan de regels maar om het voorkomen van verrassingen.

Gaat het om het opzetten van een systeem hiervoor dan wordt al snel naar de CFO of de financieel manager gekeken. Hij moet inhoud geven aan dit nieuwe begrip. Na compliance gedreven risicoanalyses is nu de vraag of risicomanagement daadwerkelijk iets kan opleveren.

Model risicomanagement: stappenplan

Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico’s in kaart te brenge...

Aat Alessie
In control, het inzichtelijk maken van. Ik denk dat een ondernemer zich niet bewust is van mogelijke risico's. Een ondernemer is geen boekhouder, geen accountant hij is ondernemer hier is hij gelukkig dat is zijn ding. GA deze mensen nou ook niet de stuipen op het lijf jagen met risicomanagement kreten als CFO en financieel manager. Wij zijn gewoon dubbel op gecertificeerd waarom omdat het voor mijn vakgebied zinvol is. IK denk dat het zinvoller is als de eigen accountant eens kijkt hoe een en ander in de klant zijn bedrijf geregeld is. Natuurlijk wil ook ik een quickscan verzorgen, maar dan neem ik ook de veiligheid mee. Waarom omdat de ondernemer als het fout gaat ook prive aansprakelijk wordt gesteld. Nemen wij hierbij mismanagement dan kunnen wij beter stoppen. Ik wilde alleen maar lekker in mijn eigen toko bezig zijn u ook??
Jos Steynebrugh
Aat,
ik schat dat van de starters die binnen één jaar failliet gaan, er 90% zo over DACHT als jij. DACHT omdat ze wijzer worden door voortschijnend inzicht.

Als er nou één groep mensen is die allergisch is voor dingen als planning, budgetteren, etc., dan zijn het (vaak) wel starters of verse kleine ondernemers. Een zéér extreme uitzondering daargelaten. Ik heb het fenomeen nu zo vaak gezien dat ik (behoudens een zéér speciale uitzondering) geen opdracht meer accepteer van starters: zij die het snappen hebben mij niet nodig en zij die mij nodig hebben verdommen het om in een, door wie dan ook, uitgedacht keurslijf te lopen.

Soms gaat dat goed, maar dan is er wel een ijzersterke formule, die ook zonder plan kan exploderen naar succes.

Ik heb affiniteit met mensen die een beetje hun huiswerk willen doen, al was het alleen maar om de mensen die je vandaag "aan boord haalt" niet morgen weer op de keien te pletteren.

Je moet gewoon héél goed kijken WAAROM iemand bezwaar heeft tegen een goede planning, dingen 5 sterren doen en kwaliteit leveren.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consultant
www.changeenhancement.nl

Meer over Besturen en organiseren