Risicomanagement: Definitie, betekenis, inzichten, voorbeelden. Model aanpak, stappenplan, trends & tips. Succesfactoren & valkuilen bij het omgaan met risico's.

Definitie en betekenis

Definitie

Risicomanagement is een middel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en – door er pro-actief mee om te gaan – ze beter te beheersen.

Betekenis

De organisatie inventariseert risico’s en de gevolgen van de risico’s.  En verbindt er maatregelen aan. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s die de organisatie loopt, wil men deze voorkomen en de eventuele ernstige gevolgen ervan beperken.

Model en stappenplan

De volgende zes stappen verschaffen een model voor de aanpak.

  • Identificatie van risico’s
  • Analyse en beoordeling van risico’s
  • Analyse van huidige beheersmaatregelen
  • Ontwerpen en uitvoeren actieplannen
  • Meten, controleren en rapporteren
  • Resultaten integreren in de besluitvormingsprocessen

De uitwerking van deze aanpak vindt u in 'Systematisch risicomanagement in zes stappen' Voor de uitvoering in de praktijk tevens zeven tips.

Een tweede model met de nodige voorbeelden vind u in 'Risicomanagement en Logistiek' Hoe maakt u de keten robuust?

Trends risicomanagement

Risicomanagement is niet beperkt tot financiële instellingen. Het betreft  alle ondernemingen en tevens non-profit organisaties. Governancecodes vragen doorgaans expliciet om aandacht voor risicobeheersing en -controle.

Het betreft ook niet meer alleen de financiële gevolgen maar steeds meer de maatschappelijke. De eigen reputatie is in het geding.

Een andere trend is dat men niet alleen aandacht geeft aan negatieve factoren. Risico's kunnen ook gezien worden als mogelijkheden om ervan te leren en met oplossingen te komen waarmee je als organisatie positief kan scoren. De volgende bijdragen gaan daarop in.

  • Een fragiele organisatie? Zeven kenmerken. Het betreft belangrijke signalen voor het managen van risico's.    https://www.managementsite.nl/fragiele-organisatie-kenmerken
  • Een innovatieve kijk op risico management. Zie ook het 'upside potential'.

Risicomanagement, inzichten, voorbeelden en tips

Hoe omgaan met risico's. Zie de selectie van artikelen op deze pagina. Ook de informatie op de kennisbankpagina Reputatiemanagement kan op ideeën brengen.