Verschuif de focus van Compliance naar ‘Reliance’

Columns

Wat hebben termen zoals compliance, toezichthouder en naleving gemeen? Het feit dat ze de verantwoordelijkheid om te bepalen wat goed en fout is buiten jezelf leggen. Het uitgangspunt is immers een wet of een regel die door anderen is opgesteld. En jij dient je daar aan te houden. Naar mijn idee remt deze taal, en de onderliggende uitgangspunten, het zelfdenkenvermogen van de mensen op wie deze wetten en regels van toepassing zijn. In mijn overtuiging heeft dit vaak een contraproductief effect. Vandaar dat ik een verschuiving bepleit in de focus van de stuurmechanismen die we gebruiken.

In essentie gaat het daarbij om een verschuiving van het voorkomen van ongewenst gedrag, waar nu vaak de focus ligt, naar het stimuleren van gewenst gedrag. Deze laatste benadering typeer ik met de term ‘Re...

Gerard Lappee
Hartgrondig mee eens!

Wat het derde kernpunt betreft: het volgende citaat is daarmee vergelijkbaar:
'Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat.'
(Phil Bosmans, Belgische pater en schrijver)
Petrosjan Damen
Auteur
Dank Gerard, voor je mooie aanvulling! Dat citaat kende ik nog niet.

Meer over Risicomanagement