Bouwen aan vertrouwen.

Cover stories · Boeken

Dat vertrouwen in organisaties belangrijk is, staat buiten kijf. Wat moet je daarvoor doen? Vier boeken worden doorgelicht op hun handvatten voor de praktijk.

Vier boeken over vertouwen

S. Covey and G. Link Smart Trust, Creating Prosperity, Energy and Joy in a Low-trust World,

 

 

 

Simon and Schuster, 2012.Reina, D., en Reina, M. Rebuilding Trust in the Workplace. Berret-Koehler Publishers / ASTD Press. 2010.

 

 

 

Shockley-Zalabak, P., Merreale, S., en Hackman, M. Building the High-Trust Organization, Strategies for Supporting Five Key Dimensions of Trust.

 

 

 

Jossey-Bass, 2010.Hurley, R. The Decision to Trust, how Leaders Create High-Trust Organizations. Jossey Bass, 2012.

 

 

 

Vertrouwen krijgt steeds meer aandacht, want het wordt duidelijk dat vertrouwen veel oplevert, aan tevreden...

Ronald van Gigch
Pro-lid
Vertrouwen wordt vaak gebracht als een middel om een doel te bereiken. Maar daar zit meteen de tegenstrijdigheid. Als jij erop vertrouwt dat jij je doel bereikt, dan hoef je niet meer te bouwen aan vertrouwen. Als jij er niet op vertrouwt dat jij je doel bereikt, dan heeft het ook geen zin om aan vertrouwen te gaan werken. Dan wordt werken aan vertrouwen vooral een poging om anderen te overtuigen van je gelijk.

Vertrouwen is alleen mogelijk als jij vertrouwen tot doel maakt. Dat doe je door jezelf los te koppelen van het resultaat. Dat doe je omdat jij erop vertrouwt dat het resultaat dat jij krijgt altijd het resultaat is dat het beste is voor jouw eigen ontwikkeling. Dan wordt resultaat een impuls voor vertrouwen. Dan wordt resultaat een impuls om je steeds verder te ontwikkelen.

En hoe begin je met het loslaten van controle, met het loskoppelen van het resultaat. Dat doe je door te beginnen met vertrouwen.

Meer over Organisatiecultuur