We kwijnen weg door wantrouwen en we groeien door vertrouwen. In bedrijven is vertrouwen noodzaak, maar wordt er vaak wantrouwen in de hand gewerkt. Door de manier van organiseren, de managementstijl en de manier van communiceren.

Drie voorspellers van vertrouwen

1. Betrokkenheid gaat over of mensen zich betrokken voelen bij een organisatie en of ze betrokken worden. Dit betekent dat het enerzijds gaat om een gevoel dat medewerkers hebben bij een organisatie en anderzijds om een actieve benadering waarbij de organisatie haar medewerkers betrekt bij alles wat er in de organisatie gebeurt.

Lees ook:

Vertrouwen, Control en Het Nieuwe Werken

2. Beslissingsvrijheid gaat om de ruimte die medewerkers hebben om te beslissen over hun werk. Dit kan gaan over ruimte om invloed te hebben op hun directe werkplek tot aan ruimte om invloed te hebben op de hele organisatie.

3. Het transparant communiceren van meningen, feiten en informatie.

Deze drie voorspellers geven een indruk van wat er moet gebeuren in organisaties om vertrouwen duurzaam te kunnen bouwen. Er moet dus meer ruimte en invloed komen bij de medewerkers, dit kan door een andere organisatieopzet te kiezen. Ten tweede moet er ‘iets’ zijn waar medewerkers bij willen horen, een gevoel, een sterke cultuur. Ten derde moet er veel meer transparantie komen in alle hoeken en gaten van de organisatie.

De organisatieopzet
Vertrouwen ontstaat als mensen invloed krijgen om mee te mogen doen en beslissen. Een betere optie is dus om organisaties op te splitsen in kleinere teams die zelf verantwoordelijk zijn voor hoe ze het werk uitvoeren en ook alles er omheen regelen. Je krijgt dan als het ware een geheel van kleine organisaties. Als je er dan ook nog voor zorgt dat innovatie structureel wordt ingebouwd, dan heb je een gouden formule.

Een sterke cultuur
‘Cultiveer je sfeer, je gewoontes en gebruiken. Hoe sterker de eigen cultuur, des te groter het gevoel om er bij te willen horen.’ (Eckart Wintzen)

Een sterke cultuur wil zeggen dat er een cultuur ontstaat die klopt en die door iedereen wordt gedragen. Sterke culturen zijn vaak ook culturen met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Omdat de wereld simpelweg niet ophoudt bij de voordeur van het bedrijfspand.

Transparantie
Transparantie betekent dan ook echte openheid. Toegang tot alle informatie, drempels weg, snelle communicatie, geen vergaderingen meer achter gesloten deuren. En dat niet alleen in goede tijden, want dan kan iedereen het. Maar juist openheid en eerlijkheid als het slecht gaat. Dit betekent ook kwetsbaarheid tonen van het management, toegeven als je fout zit, balen als het niet goed gaat, jezelf afhankelijk maken van de ander.

Conclusie
Organisaties waar vertrouwen heerst leidt onder meer tot meer omzet, meer tevredenheid, innovatie en meer flexibiliteit. Dit kan door een complete makeover te doen op de terreinen organisatieopzet, cultuur, managementstijl en transparante communicatie. En dat vereist lef en moed om daartoe over te gaan. Dat is de uitdaging voor de managers van deze tijd. Managers moeten zich bezig houden met dingen goed doen, terwijl leiderschap gaat over de goede dingen doen. Een leider doordringt alle medewerkers van de normen en waarden van dat bedrijf en wat het doel is waarop een bedrijf koerst. Een goede leider geeft zijn werknemers betekenis en ze het gevoel dat ‘er voor ze wordt gezorgd’.

Tip
Zorg ervoor dat de leidinggevenden in uw organisatie voldoende complimenten maken en daarmee bij de medewerkers stimuleren wat goed gaat. Complimenten zijn goed voor het zelfvertrouwen van uw personeel. Daarnaast leiden ze tot een basis om zaken die minder goed lopen bespreekbaar te maken. Let er wel op dat de complimenten gemeend en terecht zijn, anders verliezen ze hun kracht.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (samenvatting uit: Mens Centraal) door: Tica Peeman van VIStrainingen, auteur van diverse boeken

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x