Waarom werkt risicomanagement niet?

Actueel

Risicomanagement is management dat risico's v.d. onderneming moet verminderen. Met 4 handvatten signaleert u waar in uw organisatie verbetering mogelijk is.

Bij risicomanagement gaat het vaak om statische risico's, dit betekent risico's waar alleen verlies mee is te lijden. Wat te doen bij brand, diefstal, kapotte waterleiding, ruzie, ongewenste intimiteiten, bedreiging van medewerkers, etc. Maar hoe wapenen we ons tegen de risico's van een onverantwoordelijke bedrijfsvoering?

Hoe komt het toch dat risicomanagement vaak niet oplevert wat er van werd verwacht? Als het over interne beheersing van de organisatie gaat, wordt er vaak gekeken naar de financiële specialisten. De onderstaande punten bieden u handvatten om te signaleren waar er binnen uw eigen organisatie ruimte is voor verbeterin...

Beste collega-auteur (je naam ontbreekt, of beter: ik zie 'm niet), ik heb altijd geleerd dat risicomanagement alleen helpt als je die onderwerpen met enige regelmaat aggendeerd op de managementagenda. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je eens per jaar een risicoanalyse maakt om die vervolgens 'n jaar later weer uit die bekende lade te halen. Actief managen heet dat bij ons thuis, gewoon daar waar 't hoort: op de plek der moeite, aan de directietafel dus. En nergens anders!
Willem Mastenbroek
Pro-lid
Beste Dirk-Jan

Onderaan het bericht lees ik de naam vd auteur.

"De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in de media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bronnen: Deloitte & Financieel Management door Drs. M. de Pooter"

Groet/Willem
Arjan Struik
Lid sinds 2019
Ik denk dat er aan de vier genoemde punten weinig hoeft te veranderen, hoewel ze voorbij lijken te gaan aan de nuancering die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in het managen van risicos. Deels komt dit voort uit de definitie die gehanteerd wordt: "Risicomanagement is management dat risico’s van de onderneming moet verminderen."

Dit is wat eng geformuleerd. Veelal gaat het om het in kaart brengen van risicos, maar ook om de afweging wat het kost om het risico af te dekken of wat het opbrengt als er bewust voor dit risico gekozen wordt.

Als deze omschrijving als uitgangspunt wordt gehanteerd, krijgt de discussie gelijk een andere lading.

Meer over Risicomanagement