Vertrouwen vs in control zijn

Columns

Banken vertrouwen de politiek niet meer, bedrijven hebben geen vertrouwen meer in de banken en de burger is het vertrouwen in de banken én in het kabinet kwijt. Ook in Nederland zijn we duidelijk verschoven naar een wereld van ‘prove me’ in plaats van ‘trust me’. Maar, in een wereld zonder vertrouwen komen we niet vooruit. Risicomanagement kan hiervoor een basis vormen.

Vertrouwen is de verwachting dat mensen of organisaties ons niet in de steek laten, ook al is dat mogelijk. Bij blind vertrouwen heb je zelfs helemaal geen aandacht voor de mogelijkheid dat je teleurgesteld wordt. Je moet dus bereid zijn het risico te lopen dat dat wel gebeurt. Hierbij speelt aandacht en bewustzijn een belangrijke rol. Iedere keer dat de verwachting dat dat risico zich niet zal voordoen onterecht blijkt, lo...

Meer over Risicomanagement