Vertrouwen als fundament voor beter resultaat...

Columns

Bij organisatieverandering staat het bereiken van doelen of behalen van resultaten centraal en samenwerking is daartoe essentieel. Samenwerking, vertrouwen....  soft gedoe? Welnee! Ik stel: gebrek aan vertrouwen is verspilling van energie en talent ofwel gemist resultaat. Het kost gewoon keihard geld! Bouwen aan vertrouwen behoort tot de belangrijkste prioriteiten van leiders in de organisatie.

De rol van de leiding stopt niet bij inrichting van de ‘governance’ met duidelijke structuren, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat is slechts een ‘hard’ onderdeel van wat benodigd is. Nee, een zeer belangrijk fundament voor effectieve samenwerking is vertrouwen en daaraan is het bereiken van de doelen en het behalen van resultaat direct gekoppeld. Het model van Lencioni legt op pakk...

Meer over Interne communicatie en samenwerking