Commitment of control in de publieke sector

Cover stories

Publieke organisaties gebruiken regelmatig modellen die ontstaan zijn in de private sector zoals balanced scorecard, organisatiecockpit, performance prisma, INK-managementmodel, en EFQM model. De vraag is nu of de invoering van dergelijke prestatie-managementmodellen een publieke sector 'that works better and costs less' dichterbij brengt, of juist contra-productief werkt en de bureaucratie alleen maar bevordert.

1. “De” publieke sector bestaat niet
2. Publieke sector stelt extra eisen
3. Information-overload verlamt managers in publieke sector
4. Focussen en niet micro-managen
5. Ownership
6. Controf of commitment?

De gemeente Delft is genomineerd voor de Business Intelligence Award 2006. De gemeente gebruikt het INK-managementmodel als diagnose-instrument. Om de 2-3 jaar stelt een onafhan...

Jaap Reijling
Ik deel op grond van 35 jaar bij de overheid uw zorg dat de bureaucratisering steeds verder dreigt door te zetten, ondanks en ook soms dankzij, alle mooie managementtechnieken. Zoals ik in mijn eerdere bijdrage aan deze artikelenreeks ("Hestel de balans in uw organisatie") aangeef is mijns inziens het belangrijkste probleem dat vage kreten als "cultuuromslag" niet expliciet worden gemaakt. Cultuuromslag is alleen mogelijk indien ook daadwerkelijk aanpassingen in de organisatiestructuur worden doorgevoerd. Indien de directie vindt dat er klantvriendelijker gewerkt moet worden, betekent dit o.m. ook dat de uitvoerende eenheden direct in de directie moeten worden vertegenwoordigd en dat de bureaucratische controle-afdelingen een stapje terug moeten doen. Het gaat eenvoudig weg om een andere verdeling van de macht. Vaak heeft de leiding niet de moed dergelijke aanpassingen door te voeren. Ik heb kasten vol met processchema's en INK-zelfevaluaties gezien, zonder dat er ook maar iets veranderde in de wijze waarop partijen met elkaar samenwerkten. De hoofddirecteur zal niet-constructieve leden van de directie buiten spel moeten zetten. Hij moet daartoe wel weten waarover hij praat en inzicht hebben in de hoofdprocessen van de organisatie. Ik geloof ook niet in "leiders" die "even" een ander department gaan doen. Je biedt de directeur van Albert Hein toch ook niet aan de nieuwe directeur van de Hoogovens te worden?
Ik zeg altijd: "toespraken brengen het personeel in het gunstigste geval in een positieve grondhouding, maar niet in beweging!!". Kortom de bedrijfsleiding moet, met verstand van zaken, zeggen hoe ze het willen hebben en dat dan vervolgens ook operationaliseren, desnoods door hier en daar wat "dood hout" uit de organisatie te snijden.

Meer over Non-profit