De tirannie van ideologieën

Cover stories

In deze tijd zien we hoe de tirannie van ideologieën op grote schaal zijn uitwerking heeft op de wereld. Bekende voorbeelden van hedendaagse ideologieën, die tirannieke trekken vertonen gaan over; het klimaat, gender, leiderschap, samenleven, lhtbi, stikstof, CO2. Etc. Deze ideologieën beïnvloeden het dagelijkse leven en werken eerder ontwrichtend dan ondersteunend.

Een ideologie geeft richting

Op zich is er niets mis mee om het leven richting geven aan de hand van een ideologie. Een ideologie inspireert mensen en geeft focus. Elke vorm van organiseren start vanuit een ideologie. Zonder ideologie hebben organisaties geen bestaansrecht. Dus is er niets mis met het hebben van een ideologie.

Een ideologie wordt knellend zodra de aanhangers het normatief willen realisere...


Meer over Kernwaarden