Een Bijzonder Experiment naar Productiviteit en Werkgeluk

Columns

Ik kwam laatst -toen het nog kon- op een feestje een leidinggevende van een techbedrijf tegen. Zijn naam was Johan. We raakten aan de praat en hij vertelde me over de volgende uitdaging:

‘Ons bedrijf richt zich op het aanpakken van online fraude. Daarbij behandelen we cases. Het succes van ons bedrijf hangt af van het aantal behandelde cases per uur (productiviteit) en de hoeveelheid fouten die gemaakt wordt (effectiviteit). Nu zijn we onze leidinggevenden als een malle aan het trainen om duidelijke instructies te geven, maar de productiviteit wil maar niet omhoog.’

Mijn interesse was gewekt, dus ik antwoordde: ‘wat is dan de beste aanpak?’

Waarop hij zei: ‘Thijs, jij bent organisatiepsycholoog toch, vertel jij het maar’.

Een bijzonder experiment

Dit is een soortgelijke vraag die twee onderzoekers zich stelden bij een multinational: ‘Hoe kunnen we leidinggevenden zo trainen dat medewerkers productiever, effectiever en gelukkiger zijn?’

Na een korte oproep meldden meer dan honderd leidinggevenden zich aan. Ze werden opgedeeld in drie groepen: een controlegroep, groep A en groep B. De leidinggevenden in Groep A werd gevraagd om de medewerkers praktische vaardigheden bij te brengen. Vaardigheden rondom planning, werkinrichting en het verhelderen van de taken. De leidinggevenden in groep B kregen een totaal andere uitdaging: de uitnodiging om met medewerkers in gesprek te gaan. Een gesprek over wederzijdse verwachtingen rondom elkaars taken, verantwoordelijkheden en de werkrelatie.

Productiviteit en werkgeluk - twee verschillende routes

En zo geschiedde. De leidinggevenden uit beide groepen gingen de uitdaging aan. De ene groep ging aan de slag met vaardigheden, de andere groep voerde een aantal goede gesprekken. Een half jaar lang werd de productie, de effectiviteit en het werkgeluk van de medewerkers gemeten. Daarna werd de balans opgemaakt. En de resultaten waren verrassend.

Het ligt in de lijn der verwachting dat medewerkers die cases behandelen, beter presteren wanneer ze vaardighedentraining krijgen dan wanneer ze goede gesprekken voeren. Dat bleek niet het geval. Juist de relatie tussen leidinggevende en medewerker was doorslaggevend. Medewerkers uit de ‘vaardighedengroep’ waren niet productiever, effectiever of gelukkiger. Maar de medewerkers die in gesprek waren gegaan met hun leidinggevenden, behandelden niet alleen veel meer cases dan de anderen (productiviteit); ze maakten ook nog eens minder fouten (effectiviteit) en gaven aan meer werkgeluk te ervaren.

De crux van een goed gesprek

Je zou kunnen stellen: zo bijzonder is een gesprek over wederzijdse verwachtingen toch niet? Wat maakte dan dat deze goede gesprekken zo goed werkten?

De onderzoekers ontdekten bij de meest productieve en gelukkige medewerkers een specifieke dynamiek. Goede gesprekken zorgden voor wederzijdse uitwisseling. Het woordje wederzijds is hierin van belang. De leidinggevenden boden in gesprekken hulp en begeleiding aan, waardoor medewerkers meer openstonden voor afspraken rondom hogere productiviteit. Deze wederzijdse uitwisseling zorgde er niet alleen voor dat leidinggevenden makkelijker meer productiviteit vroegen, maar medewerkers stelden ook aan zichzelf hogere eisen en gaven aan meer werkgeluk te ervaren.

Dat is wat ik Johan mee zou willen geven. Ga eens in gesprek met medewerker(s) over jullie wederzijdse verwachtingen, over elkaars taken en verantwoordelijkheden en jullie werkrelatie. Het zou zomaar kunnen dat dit een stuk effectiever is dan het trainen van vaardigheden. -

Thijs Leenman, consultant bij The Change Studio.

Joan De Winne
Pro-lid
Dag mijnheer Leenman,
Bedankt voor deze boeiende bijdrage. Zou het mogelijk zijn om mij de referenties van het onderzoek te bezorgen waar u naar verwijst.
Alvast bedankt.
Joan
Joanne Littooij
Verbaast me niet, werkgeluk gaat enorm over verbonden zijn met het bedrijf en de collega's, gezien en gehoord worden etc, en hoe (werk)gelukkiger, hoe succesvoller.
Rik Bijl
Mooi anekdotische ondersteuning voor het belang en samenhang van geluk en werk.
Is het mogelijk meer details te krijgen van onderzoeksopzet en -uitvoering?
Paul Verburgt
Beste Thijs,

Die Johan moet ontslagen worden, die twee onderzoekers bij die multinational moeten terug naar school. En van die honderden leidinggevenden kun je ook het merendeel missen. Mijn hemel! Is er nu werkelijk nog iets nieuws te melden over de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en de beperkte rol van management en regels in organisaties? Wie nu nog niet begrijpt hoe improductief (en vernederend!) het is om medewerkers als kleine kinderen te behandelen, loopt onoverkomelijk achter. Als die Johan een paar weken achtereen deze site bezoekt, is ie al op de hoogte.

En om de stemming helemaal te bederven: ik heb ook een enorme hekel aan de term werkgeluk. Het is zo’n echt ivorentoren-woord. Voor de meeste mensen, zeker in deze tijd, geldt een heel ander adagium: ik heb gelukkig (nog) werk.

Paul Verburgt

Meer over Concurrentiekracht