Sociale innovatie: met de medewerkers de organisatie verbeteren

Cover stories · Cases

“Een verbetertraject waarbij de harde én de zachte kant zijn ingezet, creëerde bij Brakel Aluminium eigenaarschap. Ankerpunten waren: de juiste mensen op de juiste plek, het optimale (QRM) proces, het realiseren van de gewenste organisatie vanuit een heldere visie, daadwerkelijk gedragen door het management én de medewerkers” Jan ter Bogt consultant bij Brakel Aluminium.

Een mooi verhaal hierboven maar hoe krijg je dat voor elkaar? Wanneer gaat het management ècht meedoen? Wanneer pakt het zijn verantwoordelijkheid? Wat was er moeilijk en waren er weerstanden bij managers en medewerkers?

Wat moest er veranderen?

Brakel Aluminium is een internationaal productiebedrijf van rook- en warmteafvoersystemen (RWA) die wereldwijd worden afgezet. Bij Brakel Aluminium in Uden werken circa 90 medewer...

Jan Willem Tragter
De vernieuwingen die doorgevoerd zijn spreken mij erg aan. Waar ik nog benieuwd naar ben is hoe deze vernieuwingen zijn vertaald naar de markt. Wat is het verhaal naar (potentiële) klanten en in hoeverre herkennen zij de meerwaarde?

Groet,

Jan Willem Tragter
Marie-Thérèse Rooijackers
Hallo Jan Willem,
Jouw vraag heb ik aan Maarten Homminga voorgelegd. Zijn antwoord "het levert de klant meerwaarde op:
1. Wanneer de doorlooptijd serieus verkort wordt. In de bouw kan men bv veel later een inkoop deel bestellen. Men hoeft niet meer vanaf tekening te bestellen maar kan inmeten in de bouw. Faalkosten worden hiermee gereduceerd.
2. Daarnaast heeft de focus op doorlooptijd een groot effect op de kwaliteit. Als alles in een keer goed gemaakt wordt dan is de doorlooptijd korter en dus de kwaliteit veel beter.
Beide aspecten hebben veel invloed op de klant en zijn beleving."

Groet
Marie-Thérèse Rooijackers
Jacob van der Wal
Pro-lid
Wat een mooi verhaal & proficiat met het resultaat ! Wat ik ervan leer: ik dacht altijd dat Structure follows Strategy, en Culture follows Structure. Dat laatste blijkt niet (geheel) waar. Wat ik in de case lees is dat er met Mensontwikkeling is begonnen. En dat Mensontwikkeling vooraf gaat aan, of op zijn minst parallel gaat aan, organisatie structuur/ ontwikkeling. Dat laatste herken ik in de "bouw/ ontwerpteams" (richting zelfsturing) die ik heb begeleid. En heb me dit nooit zo expliciet gerealiseerd.

Meer over Innovatief organiseren