Channels

Innovatie is: slimmer, beter, mooier, efficienter mensenwerk. Een innovatie-opdracht met duidelijk omschreven doelen, middelen en deadlines geeft de betrokkenen energie en motivatie. Ieder van ons heeft de mogelijkheid verandering teweeg te brengen. Ga op zoek naar nieuwe technologieën en businessmodellen om je doel te bereiken.

Creëer een veilige situatie waarin mensen bereid zijn te experimenteren

Maak uw organisatie zodanig open en transparant dat uw medewerkers zich veilig voelen om te experimenteren en uit te vinden wat het beste werkt. Beloon ze voor dat gedrag. Straf politiek gedrag en verstoppertje spelen af. Geef daarin zelf het goede voorbeeld.  Nodig mensen van buiten de organisatie uit om mee te denken. Beschouw het maken van fouten als leermoment en doe daar daadwerkelijk iets mee.

De omstandigheden moeten een gevoel van urgentie geven en dwingen tot nieuwe manieren van kijken en doen. Alleen dan kan innovatie rekenen op een warm onthaal.

Lees ook:

Stop met die nep-dialogen!

Verwacht veel van uw medewerkers

Weet u wat uw medewerkers in hun privé-leven allemaal kunnen, durven en doen? Daag ze uit om ook op hun dagelijks werk die talenten in te zetten. Ze kunnen echt veel meer dan u denkt, geloof me. Geef ze de kans om zichzelf te overtreffen door ruimte te geven, naar ze te luisteren en ze te laten experimenteren. Verwacht veel ambitie van ze, die gaat u terug krijgen. Spreek ze aan op hun intrinsieke motivatie in plaats van alleen maar met geld te belonen. Daag ze uit tot bijzondere prestaties door ze niet iedere keer hetzelfde te laten doen maar ze het zelf te laten doen. U zult verbaasd staan wat uw medewerkers in het primaire proces weten en kunnen.

Een nieuw idee zal eerder tot werkelijkheid en verdere wasdom komen als velen het met elkaar uitdenken en ondersteunen.

Array Maak ze verantwoordelijk voor het resultaat en beloon ze daarvoor

Zorg ervoor dat uw team verantwoordelijk wordt voor resultaat. Wat dat resultaat ook mag zijn. Geef het team voldoende bemensing om echt als team te kunnen functioneren. Zorg voor een juiste rolverdeling, competenties, man/vrouw verhouding (misschien nog wel de grootste uitdaging). Prijs ze als het goed gaat en beloon ze voor resultaat. Op de wijze die het team het meest prikkelt. Bemoei u niet teveel met de inhoud maar maak het mogelijk dat uw team optimaal presteert.

Als je een grote uitdaging wilt realiseren, kun je niet stoppen voordat je droom is gerealiseerd.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron: De effeqtgroep & Sigma-Online

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Bovenstaande tips zijn een goed begin, maar er is meer te doen. Onderzoek leert dat weinig HRM’ers zich met innovatie bezighouden en de cultuur en structuur zo inrichten dat creativiteit bevorderd wordt. Terwijl je juist klein kan beginnen met een aantal quick wins. Om organisaties op weg te helpen, geef ik graag 12 tips die snel en gemakkelijk een voedingsbodem voor innovatie creëren:

– let bij werving en selectie van nieuwe medewerkers op een innovatief profiel (creatief, onderzoekend, initiatiefrijk). Hoe hebben ze bijvoorbeeld op belangrijke veranderingen in hun leven gereageerd;
– betrek alle medewerkers, ook de flexwerkers, bij innovatie en zie ontwikkeling breder dan klassiek MD voor alleen de toppers in je organisatie;
– stimuleer creativiteit door vertrouwen te geven, betrokkenheid te tonen en open te staan open voor ongebruikelijke ideeën;
– investeer in opleidingen om creativiteit te bevorderen. Geef bij indiensttreding bijvoorbeeld een introductiecursus “intrapreneurship” (die zijn gratis op internet te vinden);
stimuleer persoonlijke groei en geef medewerkers een eigen ontwikkelbudget en laat ze zelf bepalen wat ermee te doen;
– via open-innovatie en co-creatie met klanten, leveranciers, distributeurs en onderwijsinstellingen worden ideeën, kennis en ervaringen uitgewisseld. Leer bijvoorbeeld van klachten;
– organiseer regelmatig innovatie events waar medewerkers kunnen sparren met managers over ideeën, nodig outsiders uit die iets vertellen over innovatie en organiseer mini-MBA’s voor managers;
– creëer multidisciplinaire teams, laat mensen buiten hun eigen functieprofielen kijken en doe aan job-crafting. Schep multidisciplinaire ruimtes voor overleg. Het Nieuwe Werken kan helpen in de work-life balans, maar pas ook op, want voor het scheppen van een creatieve sfeer moet je elkaar regelmatig kunnen ontmoeten;
– organiseer jaarlijks de ‘Week van de uitwisseling’ waar medewerkers meelopen met een collega van een andere afdeling, of zelfs bij een klant of leverancier;
– laat medewerkers iedere week opschrijven wie ze hebben ontmoet waar ze als mens of professional van kunnen leren en groeien. En stel de vraag iedere keer tijdens het werkoverleg: Wat heb je op de werkvloer gehoord over dit team dat ons een kans biedt om te groeien;
– communiceer organisatie breed regelmatig over creativiteit, innovatie en laat de ideeën zien;
– kijk naar de lange termijn, draag visie uit en creëer een informeel management. Stimuleer “Management by walking arround” en leg je oor te luisteren op de werkvloer.

De eerste stap om als organisatie innovatief te zijn, heeft dus te maken met ons eigen gedrag, accepteer dat de wereld in beweging is en verandering de enige constante. Deze houding moet beginnen bij de leiding van de organisatie en doorsijpelen naar elk niveau. HR kan daar aan bijdragen door een bedrijfscultuur te helpen creëren waar mensen openstaan voor elkaars ideeën, waar ideeën gesteund worden en kunnen groeien.

Kamiel Rietsema
Optines Consultancy

x
x