Channels

Uit de stapel innovatieboeken die ik afgelopen maanden heb gelezen, heb ik er vier gekozen voor deze review. Vier boeken die heel verschillende kanten laten zien van de literatuur over innovatie. Innovatie is een breed thema en kent het zijn hypes en eigen taal. Zeg eerlijk, welke ondernemende manager wil nu geen ‘disruptive game changer’ worden?

Nieuwe taal komen we in voldoende mate tegen in het boek Need, Speed en Greed. Niet vanuit een hype, het boek is een breed maatschappelijk manifest over innovatie. Eerst kijken we naar een meer conventioneel boek over innovatiemanagement (Making Innovation Work). Het derde boek is The Innovator’s DNA dat gaat over de vaardigheden van innovatie-ondernemers. Ten slotte werp ik een blik op Ten Types of Innovation, een boek dat bij iedereen die geïnteresseerd is in innovatie op de plank hoort te staan. 

imgresMaking Innovation Work,
How to manage it, measure it, and profit from It
Tony Davila, Marc J. Epstein, Robert D. Shelton FT Press, 2013 (updated edition), 348 p. =

Lees ook:

Een organisatie kan niet zonder innovatie

Dit boek is een update van het boek dat al een tijd meegaat. Het geeft overzicht geeft van het veld van innovatiemanagement. Het boek behandelt het gehele gamma vanuit het perspectief van innovatiemanagement binnen bedrijven. Het begint met de ‘rules of innovation’ (van het juiste leiderschap tot meetgegevens van innovatie), dan de definities van innovatie, verschillende types van innovatie, hefbomen van innovatie (uit een combinatie van aspecten van producten /diensten en business model), de strategie, de managementsystemen voor innovatieprocessen, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van innovatiecultuur , de balans tussen creatieve en commerciële kanten, en zo voorts. 

Het is geen boek voor de snelle lezer – eerder voor de serieuze praktijkman of vrouw of de student die zich oriënteren en een synopsis van de praktijk van innovatie zoeken. In 2013 werd het boek uitgebracht met een update. Die update valt tegen –  er komt vrij weinig nieuwe kennis en nieuwe literatuur in het boek voor. Alsof verschillende soorten bedrijven en hun DNA, hoe Starbucks innovatief was (en niet meer is?), hoe Linux tot stand komt, de ‘wisdom (and stupidity) of the crowd’, wat enz. niet prominent zijn in innovatiediscussies. Met andere woorden, Making Innovation Work geeft een goed beeld van de gevestigde kennis van innovatiemanagement en laat de lezer met de v raag of innovatiemanagement niet geïnnoveerd zou kunnen worden.  Een vraag die de website Management Exchange.com zich wel stelt via een prijsvraag (zie www.mixprize.org/blog/announcing-innovating-innovation-challenge-winners).

imgres-1Need, Speed, and Greed,
How the new rules of innovation can transform businesses, propel nations to greatness, and tame the world’s most wicked problem. 

Vijay Vaitheeswaran, Harper Collins, 2012, 292 p.

ArrayWat Making Innovation Work aan recente ontwikkelingen niet meegeeft, doet  Need, Speed, and Greed van Vijay Vaitheeswaran in overvloed. De schrijver werkt bij de Economist en Vaitheeswaran heeft de Economist-stijl overgenomen: veel inhoud van macro naar micro, recente informatie, globale kijk, goede onderzoeksjournalistiek met scherpe logica, krachtige taal (dat begint al bij de titel), opkomende trends uitvergroten en in het geheel niet bescheiden. De onderligger is het analyseren van wat er gebeurt in de huidige tijd van ‘globalilization and Goolgization’.

Het boek gaat over drie brede thema’s in evenzo veel delen van het boek: – de noodzaak van innovatie, vanuit de grote maatschappelijke en economische problemen die er zijn; – nieuwe manieren waarop innovaties plaatsvinden (buiten bedrijven om in open innovatie ecosystemen); en wat overheden, bedrijven en individuen in deze tijd het beste kunnen doen.

Het boek is eerder een manifest, een oproep voor ‘sociaal-economisch-democratisch relevante innovatie’, dan een managementboek. Heen ‘how to’, wel veel maatschappelijke inbedding van innovatie met veel boeiende en verrassende down to earth voorbeelden.  Met natuurlijk de gangbare kretologie die hierbij hoort: open innovatie ecosystemen, de ideeën-economie,  hybride waardeketens, sociaal ondernemerschap met ‘passion, purpose and provocative ideas’, ‘netwerk en user-driven’ business modellen, ‘ideas having sex’, en nog veel meer. Het laatste hoofdstuk van het boek vat de grote uitdagingen samen met visies op de doorontwikkeling van het kapitalisme, in de richting van filantropisch kapitalisme en de democratisering van innovatie.  Het boek eindigt met de ‘disruptive dozen’, 12 nieuwe regels voor innovatie.

ArrayNeed, Speed and Greed is een goed boek voor een brede kijk en ook goed om hedendaagse innovatietaal te spreken. Het boek verveelt geen moment, maar vermoeit wel als je snel wilt lezen. En het is jammer dat de verwijzingen naar de www.ideas.economist.com pagina niet meer werken (die pagina linkt door naar Economist congressen over innovatie, er moet natuurlijk wel geld verdiend worden).

10054210The Innovator’s DNA,
Mastering the five skills of disruptive innovators
Jeff Dyer, Hal Gregersen, Clayton Christensen
Harvard Business School Press, 2011, 272 p.

Dit boek is het resultaat van 8 jaar onderzoek van drie professoren, van Harvard, INSEAD en Brigham Young University.  De drie onderzoekers ondervroegen bijna ruim 80 innovators en innovatieve ondernemers die werkte aan radicale (disruptive) innovaties, en bestudeerden hun gespreksverslagen om het DNA van die geïnterviewde mensen te ontrafelen. Vervolgens maakten zij een onderscheid in  – start-up ondernemers; – corporate ondernemers, – product innovators en proces innovators. Daarna vergeleken zij de ontdekte kenmerken met die van steekproef van 400 managers die geen verantwoordelijkheid hadden voor innovatieteam met behulp van correlatie- en factoranalyse. Serieus werk dus.

ArrayMaar wat een teleurstelling is dit boek. De drie hooggeleerden hebben ontdekt dat het DNA van de innovators gekenmerkt wordt door 5 vaardigheden (discovery skills). De innovators kunnen in vergelijking tot de steekproef van 400 managers zonder innovatieportefeuille, namelijk veel beter:  1. associëren, 2. vragen stellen, 3) observeren, 4) netwerken en 5) experimenteren. Met voorbeelden wordt dit toegelicht, en met de nodige omhaal van woorden gebracht.  Dat is dan deel 1 van het boek. En in deel 2 van het boek leggen de schrijvers uit hoe dit doorwerkt op organisatieniveau en in de praktijk.

Is dit nu het DNA van innovators? De innovators hebben deze eigenschappen meer dan gewone managers, maar als we hen vergelijken met, zeg, onderzoekers, kunstenaars, toneelspelers, of een andere creatieve beroepsgroep, komt er dan ook dit verschil uit? Als de zoektocht zich had toegespitst op vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, intelligentie, relatievaardigheden en visie, hadden we vast ook positieve correlaties gevonden. ‘Is dit alles?’, vraag ik me af na het lezen van dit boek. Gary Hamel geeft in zijn boek What matters now (2012, Jossey Bass) typeringen en vaardigheden van innovators die op een minder wetenschappelijk robuuste wijze zijn onderzocht, maar een stuk informatiever en intelligenter zijn.

Dit boek doet denken aan het vroege onderzoek naar leiderschap – waarin werd gezocht naar de unieke kenmerken van leiders. Dat heeft nooit veel opgeleverd – iedere keer bleek dat leiderschap niet losgezien kan worden van de context.

Eén conclusie uit The Innovator´s DNA is wel de moeite waard: innovatieve bedrijven hebben altijd een innovator aan het hoofd (maar een innovator aan het hoofd is natuurlijk weer geen garantie voor succesvolle innovaties, wel lijkt het een voorwaarde).

urlTen Types of Innovation,
the discipline of building breakthroughs
Larry Keeley, Ryan Pikkel, Brian Quinn, Helen Walters.
Wiley, 2013, 258 p.

Het boek van Larry Keeley en zijn collega’s van het ontwerp innovatiebureau Doblin, is een verademing. Succesvolle innovatie, zo wordt aangetoond op basis van de studie van meer dan 2000 innovaties, bestaat uit meerdere types innovatie (innovatieve activiteiten), het is een samengestelde set.  10 soorten innovatieve activiteiten worden onderscheiden in drie clusters: aanbod (product systeem en product prestaties), configuratie (verdienmodel, netwerk, structuur/organisatie, processen), en klantervaring (service, kanalen, merk, betrokkenheid van klant). Ieder van deze 10 types innovatie-activiteiten kan de hefboom zijn voor innovatie, maar altijd is een succesvolle innovatie een samengesteld product – vanuit een nieuw product, moeten nieuwe verkoopkanalen worden gemaakt, het business model worden vernieuwd, klanten anders worden benaderd, enz. In eerdere versies van dit onderzoek was de boodschap vooral dat innovatie veel meer is dan nieuwe producten en diensten bedenken. Nu is het werk doorontwikkeld, en wordt een mooi framework geboden om aan innovatie te werken en een serie lessen uit de praktijk waar bedrijven hun voordeel mee kunnen doen.

Het boek heeft veel voorbeelden, en lessen voor innovatiemanagement. Een ander sterk punt van dit boek is de vormgeving en redactie – wat van een ontwerpbureau verwacht mag worden – een website , waar je ook 27 bladzijden van het boek kunt lezen en de taal van ervaringsdeskundigen. Kortom, een aanrader.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x