Een review van 4 recente Engelstalige boeken over innovatie

Cover stories · Boeken

Uit de stapel innovatieboeken die ik afgelopen maanden heb gelezen, heb ik er vier gekozen voor deze review. Vier boeken die heel verschillende kanten laten zien van de literatuur over innovatie. Innovatie is een breed thema en kent het zijn hypes en eigen taal. Zeg eerlijk, welke ondernemende manager wil nu geen ‘disruptive game changer’ worden?

Nieuwe taal komen we in voldoende mate tegen in het boek Need, Speed en Greed. Niet vanuit een hype, het boek is een breed maatschappelijk manifest over innovatie. Eerst kijken we naar een meer conventioneel boek over innovatiemanagement (Making Innovation Work). Het derde boek is The Innovator’s DNA dat gaat over de vaardigheden van innovatie-ondernemers. Ten slotte werp ik een blik op Ten Types of Innovation, een boek dat bij iedereen die geïnte...

Meer over Innovatie