Creativiteit en innovatieve kracht

Columns

“Er is niets nieuws onder de zon”, zegt Prediker. En wie ben ik dat ik dat zou durven weerspreken? Ook ik ben soms moe van alles wat ons luid als ‘NIEUW!’, of ‘nog effectiever’ wordt verkocht - wat hooguit meer van hetzelfde blijkt te zijn. U kent dat wel: functioneringsgesprekken, nu zelfs met ontwikkelingsplan en competentie-profiel! Prediker heeft gelijk, er is niet veel nieuws onder de zon.

Mijn grootvader werd geboren aan het eind van de 19e eeuw; hij leefde tot het eind van de 20e. Hij heeft twee wereldoorlogen meegemaakt, zag de eerste auto’s, vliegtuigen, radio, televisie, de opkomst en ondergang van de verzorgingsstaat, de verkleuring van de samenleving, de ontzuiling, democratisering. Een ‘total make-over’ noemen we dat nu. Ik heb me altijd verwonderd over hoe hij dat ervaren hee...

Klaas Wassens
Pro-lid
Balanceren. Ja, managen is niet anders dan het leven zelf. Daarom is prediker goede managementliteratuur. Balanceren is dan meer ' en en' in plaats van 'soms het een en dan weer het ander'. Ik zal Prediker er nog even op naslaan....
Thomas Platzer
Jaap, mooi stuk. Het onderzoek dat je aanhaalt in het cursieve tekstvak naar innovatieve organisaties, welk onderzoek is dat?

En wat denk jij, hebben vele mensen door jarenlange conditionering (je noemt zelf KPI’s, performance, focus en control) essentiële creatieve vaardigheden verleerd? Of is het voldoende om de randvoorwaarden (de bevorderende maatregelen uit bovengenoemd onderzoek) te scheppen?
Jaap van Dijk
Auteur
Beste Thomans, dank voor je compliment.
Het is gebaseerd op het werk van Goran Ekvall over 'creative dimensions in organizations'. Jeroen van der Weide, samenwerkingspartner van COCD, heeft op basis van dit boek een vragenlijst ontwikkeld voor organisaties, om in beeld te brengen waar je staat. De dimensies zijn daarop gebaseerd.
Mijn collega Zillah van Venrooij bij Berckeley Square heeft hierdoor geïnspireerd een instrument gemaakt, dat versnellers biedt om creativiteit weer tot leven te brengen. Het instrument werkt zowel aan bewustwording als aan instrumenten en vaardigheden rond deze assen.
Hieruit kun je ook het volgende deel van mijn antwoorden afleiden.
Nee, ik geloof niet dat randvoorwaarden voldoende zijn om creativiteit weer los te maken. Een van onze werkprincipe is: alles is er al, dus ook de creativiteit leeft nog bij mensen, soms sluimerend als vonken onder de as. Maar ook die vonken hebben dan nieuwe brandstof nodig en moeten aangeblazen worden om weer een helder vuur te worden. Dat moet je organiseren, vandaar het door ons ontwikkelde programma. Wil je meer weten? Neem contact op met Zillah (zie onze website).

Meer over Innovatie