Concurrentiekracht versterken

Actueel

We blijven zoeken naar manieren om concurrentiekracht te versterken. Indrukwekkende modellen en diepgaande analyses zijn er genoeg maar helpen ze? Werkzame modellen en concepten zijn schaars. Het is zoeken naar simpele en trefzekere hefbomen.

Houd het simpel en trefzeker! Onder de operationele druk van alledag is dat het enige dat werkt.

Hier volgen vier hefbomen en een slim organisatie-concept

 Vier hefbomen voor concurrentiekracht

De  hefbomen zijn klanten, leiderschap, mensen en processen. 

 1. Waarde toevoegen voor klanten
  De klantbeleving en dialoog met de klant moet centraal staan. Het management is verantwoordelijk voor een cultuur van betrokkenheid. Voor klanten moet het eenvoudig zijn zaken met het bedrijf te doen.
 2. Leiden met visie, inspiratie en integriteit
  Effectief, gespreid leiderschap wordt gerealiseerd via cultuurontwikkeling, empowerment, beoordeling en ondersteuning van gedrag, koppeling aan organisatiestrategie. Leiders moeten transparant communiceren, flexibel en betrokken zijn. Zij zijn een rolmodel dat de organisatiewaarden uitdraagt. Authentiek leiderschap zorgt voor een goed ethisch klimaat en een moreel perspectief.
 3. Succesvol zijn door het talent van mensen
  Zie de medewerkers als vertegenwoordigers van 'ons merk'. Neem mensen aan met een houding die past bij de organisatiewaarden.
 4. Processen managen met souplesse
  Het begrijpen van en aansluiten bij de klant is de basis van alle processen. De focus moet liggen op het elimineren van onnodig werk. Lean managen en organiseren kan daarbij helpen.  Flexibiliteit en aanpassingsvermogen ten dienste van de klant zijn bepalend voor succes.

Nieuw organiseren

Genoemde vier punten zijn typische DOE zaken.  Concurrentiekracht versterken is 'al doende leren en steeds sterker worden'. Het helpt als de acties elkaar aanvullen en versterken. Dan is het zoeken naar een gemeenschappelijk fundament: een integrerende visie over beter organiseren en managen, zoals bijvoorbeeld Lean Management of de Semler-principes. Onder de noemer van Innovatief of nieuw organiseren zien we steeds meer voorbeelden van organisaties die vanuit een simpel en krachtig organisatie-concept zich in de markt onderscheiden.

Nieuw organiseren betekent ook sociale innovatie omdat de werkverhoudingen een ander karakter krijgen. Professor Henk Volberda, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, concludeert dat bedrijven die veel aandacht hebben voor sociale innovatie aanzienlijk beter presteren. Volberda: 'Het benutten van collectieve intelligentie levert zeer bruikbare innovaties op'.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media.  Bronnen: SigmaOnline Overmanagement

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Grimbert RvT
Het belangrijkste staat er eigenlijk niet
Be different of wel wat onderscheid je werkelijk?

Meer over Concurrentiekracht