Vijf bouwstenen voor uw Businessplan

Cover stories

De huidige markt- en organisatievraagstukken vragen om een onconventionele aanpak van het business planningsproces voor het komende jaar. De onzekerheden in de markt en de variëteit in mogelijkheden voor een adequate strategische respons maken het minder dan ooit gewenst om uit te gaan van de wetmatigheden  van de voorafgaande jaren. Doorbraakinitiatieven vragen om een benadering waarin meer plaats is voor een meer intuïtieve en participatieve aanpak.

De Rituele Planningsdans

Sommige organisaties zijn  al in mei gestart maar in de meeste organisaties breekt na de zomervakanties de tijd weer aan dat het businessplan 2010 geschreven wordt.  Input verzamelen, een heidag organiseren, meerdere managementmeetings en het aanleveren van de vastgestelde formats en cijfers en natuurlijk iemand vinde...

Meer over Ondernemingsplan, businessplan