Hoe diversiteit hanteren in organisaties? Ervaringen met diversiteit op de werkvloer en in de top: slaagfactoren, valkuilen, trends en tips. Diversiteitsbeleid: aanpak, inzichten en voorbeelden. Vrouwen en allochtonen in de top? Is er een relatie met loopbaan succes? Diversiteitsmanagement: intercultureel samenwerken, werving en selectie.

Diversiteit hanteren in organisaties. Wat en Hoe

Belangrijk blijken kwesties  van interculturele samenwerking in organisaties. De gouden regel is ‘praat minder over cultuur en meer over gedrag’.  De succesfactoren voor het benutten van divers talent in uw organisatie geven houvast.

Werving en selectie

Genoemde factoren tellen ook bij werving en selectie. De wil is er vaak wel maar men ziet geen weg. Hier vindt u de manier om de wil een weg te geven.

Nog een goede raad:

“Neem mensen aan die niet op je lijken. Geef promotie aan mensen die niet op je lijken. Kies eigenlijk voor mensen die je irriteren. Dan weet je zeker dat ze niet zijn zoals jij.

Solliciteren en diversiteit

Als je al driehonderd keer bent afgewezen en een torenhoog sarcasme ontwikkeld hebt door de talloze voorspelbare kluitjes waarmee je in het riet wordt gestuurd, dan wordt het steeds lastiger om om het te blijven proberen. Lees dit artikel met keiharde waarheden over de valkuilen en irritaties.

Inwerken

Na de werving is er het inwerken. Maak er wat van! Neem afstand van het grote normaal.

  •   InwerkenVan uniek naar ‘normaal’ in 4 weken Willen we iets bijzonders of meer van hetzelfde?

Diversiteit op de werkvloer en in de top

Veel bedrijven gebruiken allerlei maatregelen om de productiviteit op te voeren: van bonussen tot flexibel werken. Waarom niet meer aandacht voor diversiteit? Dat blijkt aan het succes bij te dragen. Hoe pak je dat aan?

Diversiteitsbeleid en aanpak

Hoe aanpakken; wat doen? Negen adviezen voor een diversiteitsbeleid dat werkt.

Lees ook:

Ontkoppeling van mens en organisatie?
Zie ook de acht aandachtspunten voor een integrale aanpak van diversiteit.

Betrek de hele organisatie

Voorbeelden van effectieve diversiteitsmaatregelen blijven schaars. Veel maatregelen werken alleen op korte termijn, doven uit of blijken zelfs meer problemen te veroorzaken dan ze oplossen. Diversiteit en inclusie worden iets om vanaf te blijven omdat mislukkingen en niet ingeloste beloften op de loer liggen. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen?

Vrouwen aan de top, allochtonen in alle lagen: wie inclusie werkelijk wil aanpakken, betrekt de hele organisatie.

Laten we ophouden met analyses en projectgroepen. Kennis is er na 50 jaar genoeg. Oud, jong, man, vrouw, homo of hetero, allochtoon of autochtoon, ieder brengt zijn eigen extra’s mee. Dat maakt het zo interessant.

Meer ervaringen

Meer informatie in de artikelen hieronder met inzichten, tips en voorbeelden. Zie ook de gerelateerde items bij ieder artikel voor verdieping. Op deze pagina ook toegang tot de de meest recente bijdragen en de bijdragen met de meeste reacties van lezers.