Hoe diversiteit hanteren in organisaties? Ervaringen met diversiteit op de werkvloer en in de top: slaagfactoren, valkuilen, trends en tips. Diversiteitsbeleid: aanpak, inzichten en voorbeelden. Vrouwen en allochtonen in de top? Is er een relatie met loopbaan succes? Diversiteitsmanagement: intercultureel samenwerken, werving en selectie.

Wat is diversiteit?

De verschillen tussen mensen bepalen de diversiteit. Als het verschillen tussen groepen van mensen betreft noemen we het vaak culturele diversiteit.

Lastig blijkt vooral de interculturele samenwerking in organisaties. De gouden regel is ‘praat minder over cultuur en meer over gedrag’. De succesfactoren voor het benutten van divers talent in uw organisatie geven houvast.

Werving en selectie

Diversiteit telt ook ook bij werving en selectie. De wil is er vaak wel maar men ziet geen weg. Hier vindt u de manier om de wil een weg te geven.

Nog een goede raad: Neem iemand aan die irriteertWaarom blijven bedrijfsprogramma’s voor diversiteit hangen in plechtige woorden? “Neem mensen aan die niet op je lijken. Geef promotie aan mensen die niet op je lijken. Kies eigenlijk voor mensen die je irriteren. Dan weet je zeker dat ze niet zijn zoals jij.

Solliciteren en diversiteit

Als je al driehonderd keer bent afgewezen en een torenhoog sarcasme ontwikkeld hebt door de talloze voorspelbare kluitjes waarmee je in het riet wordt gestuurd, dan wordt het steeds lastiger om om het te blijven proberen. Lees dit artikel met keiharde waarheden over de valkuilen en irritaties.

Na de werving is er het inwerken. Maak er wat van! Neem afstand van het grote normaal. InwerkenVan uniek naar ‘normaal’ in 4 weken Willen we iets bijzonders of meer van hetzelfde?

Diversiteit op de werkvloer en in de top

Veel bedrijven gebruiken allerlei maatregelen om de productiviteit op te voeren: van bonussen tot flexibel werken. Waarom niet meer aandacht voor diversiteit? Dat kan aan het succes bijdragen. Hoe pak je dat aan?

Diversiteitsbeleid: adviezen en aandachtspunten

Betrek de hele organisatie en ga aan dag

Voorbeelden van effectieve diversiteitsmaatregelen blijven schaars. Veel maatregelen werken alleen op korte termijn, doven uit of blijken zelfs meer problemen te veroorzaken dan ze oplossen. Diversiteit en inclusie worden iets om vanaf te blijven omdat mislukkingen en niet ingeloste beloften op de loer liggen. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen?

Lees ook:

Versterk uw merk op de arbeidsmarkt met uw medewerkers
Vrouwen aan de top, allochtonen in alle lagen: wie inclusie werkelijk wil aanpakken, betrekt de hele organisatie.

Laten we ophouden met analyses en projectgroepen. Kennis is er na 50 jaar genoeg. Oud, jong, man, vrouw, homo of hetero, allochtoon of autochtoon, ieder brengt zijn eigen extra’s mee. Dat maakt het zo interessant.

Hoe omgaan met diversiteit

Wat voor aanpak is aan te bevelen. Begin bijvoorbeeld in je team met de volgende drie vragen:

  • Waarom diversiteit?
  • Wat kunnen we verwachten?
  • Hoe gaan we daarmee om

ArrayEn dan niet alleen in het topteam maar in de hele organisatie. De hamvraag wordt ‘Als we irritaties of spanningen voorzien….. Hoe willen we daarmee omgaan?’

Door deze vragen in de bestaande teams inclusief alle betrokkenen te bespreken neemt de kans op ongewenste escalaties af. Het helpt als er iemand, bijvoorbeeld van HRM, beschikbaar is om met raad en daad te assisteren. Zo is het sterk aan te bevelen stereo-typering met het ‘wij versus zij’ idee, te allen tijde te vermijden. De gouden regel blijft ‘Praat minder over cultuur en meer over gedrag’.

En dan? Als toch de irritaties toenemen?

Diversiteit hanteren

Hoe dan diversiteit hanteren? Maak irritaties bespreekbaar als gedrag en hanteer daarbij als uitgangspunt ‘Professionaliteit’.

Professionaliteit als uitgangspunt

Dolf Algra in zijn reactie bij Diversiteitsbeleid politie is doodlopende weg (deel 2) stelt Volgens mij zijn er twee begrippen die centraal in de discussie moeten staan en dat zijn: professionaliteit en neutraliteit. Voor de rest brengt iedereen zijn eigen knapzakje aan achtergronden, ervaringen en instrumenten pakket mee. Of je nu Kaap Verdiaan, Fries, Marokkaan, Turk (ongeacht bloedgroep), Antilliaan, lesbisch, Limburger of 010 van huis uit bent of voelt. Iedereen is verschillend en dat is nooit anders geweest. Draai het dus om. Diversiteit is geen driver an sich.

ArrayDit is zeker een goede raad voor het omgaan met diversiteit. Zie hierover, met tal van voorbeelden: Diversiteit bij politie is niet af te dwingen. Danielle Braun. Trouw, 08-08-19.

Dat neutraliteit bij de politie een extra accent krijgt is begrijpelijk bij veel andere werkzaamheden is het punt van professionaliteit al voldoende. En dan? Hoe voer je zo’n gesprek. Goede raad is te vinden in Aanspreken is niet professioneel Niet doen. Te vaak eindigt dat in een soort ‘hit and run’. Lees hoe dan wel.

Meer ervaringen

Meer informatie in de artikelen hieronder met inzichten, tips en voorbeelden. Zie ook de gerelateerde items bij ieder artikel voor verdieping. Op deze pagina ook toegang tot de de meest recente bijdragen en de bijdragen met de meeste reacties van lezers.