Teveel of te weinig discriminatie bij de politie?

Columns

Een adviseur van de Nationale Politie heeft zijn medewerking aan het korps opgezegd. Hij vindt dat de leiding te weinig actie onderneemt tegen de intimidatie van homo’s, moslims en vrouwen binnen de politie. De korpsleiding predikt diversiteit, aldus adviseur Carel Boers, maar kijkt vervolgens de andere kant op als minderheidsgroepen worden geconfronteerd met pesterijen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag aldus de Volkskrant op 13 juli.

Diversiteit en discriminatie hebben een moeizame relatie

Diversiteit en discriminatie hebben een moeizame relatie met elkaar. Van oorsprong is discriminatie een begrip met een neutrale betekenis (zoals nog steeds in de psychologische functieleer). Discriminatie is het vermogen om een onderscheid te maken, zoals in de snelheid waarmee mensen het ...

Meer over Diversiteit in organisaties