Diversiteit: werving en selectie

Cover stories · Cases

Regelmatig kom je tegen dat diversiteitsbeleid van belang is voor de organisatie als geheel, maar niet voor de individuen in die organisatie. De organisatie ervaart strategische belangen bij diversiteit, maar de individuen ervaren vooral operationele problemen. Voor werving en selectie in relatie tot diversiteit betekent dit dat er wel vaak sprake is van een wil, maar nauwelijks van een weg. Zo ontstaan afgedwongen quota. Het resultaat is er niet? Goed, dan dwingen we het af door te focussen op aantallen vrouwen en allochtonen. Het afdwingen van quota leidt tot felle discussie waardoor er sterke voorstanders en tegenstanders van diversiteit ontstaan. Het lijkt een impasse: als er geen quota zijn, gebeurt er niets! Dus moet je wel quota stellen. Maar als er quota zijn, is de weerstand groot...

Ghijsels Joris
Ik heb nog een zeer operationele vraag hierbij: heeft er iemand ervaring/deskundigheid over hoe de culturele-bias bij selectietesten (persoonlijkheid - IQ) en assessments (rollenspel) beperken? Wij hebben namelijk het gevoel dat we vaak allochtonen 'verliezen' in het selectieproces omdat ze niet voldoen aan de vooropgestelde testlat... Kent iemand een autoriteit (liefst uit de academische wereld) die ons hierover interessante inzichten zou kunnen geven? Of kan iemand ons praktische suggesties of literatuurtips bezorgen?
Petra Meijssen
Dag Grethe,

Dank voor je artikel. Het legt een mooi verband tussen de rationele en de irrationele processen die invloed hebben op werving en selectie. Ik ben blij met de koppeling die je maakt tussen de 10-stappen en de KSF's wanneer "er wel een wil is maar geen weg". Fijn om weer eens een bruikbaar artikel over diversiteit te lezen.

Hartelijke groet,
Petra Meijssen
Willem E.A.J. Scheepers
Lid sinds 2019
Voordat je aan 'Diversiteit' gaat denken is het raadzaam om je, als organisatie, eerst nog eens te buigen over 'Gelijkheid': ben je ook in staat om al die 'diverse' medewerkers gelijk te behandelen?

Als het antwoord daarop 'nee' is dan is het raadzaam je niet te concentreren op 'diversiteit' maar 'gewoon' te blijven werven & selecteren zoals je dat hiervoor al lang deed.

Het hanteren van dat gelijkheidsprincipe binnen organisaties blijkt vaak een lastige uitdaging te zijn, lastiger dan 'diversiteit' implementeren. Maar wellicht geldt dat voor andere organisaties dan de organisaties die dit lezen.....
Tony de Bree
Lid sinds 2019
Mooi artikel.

Ik geloof zelf uit eigen ervaring in het vertrouwen op diversiteit in profielen van mensen maar dan wel met nadruk op bepaalde positieve aspecten. Daarbij dient er bv ook ruimte te zijn voor mannen met een hoog E.Q. etc. En we moeten af van de dooddoener van "mannen zijn altijd zo" en "vrouwen zijn altijd zo".

Ervaring bij grote veel organisaties leert dat er wel diversiteit kan zijn in mannen, vrouwen, jong en oud maar dat die vaak allemaal hetzelfde ("voorgeschreven") profiel hebben voorzien van dezelfde gedragscompetenties. En dat daar dan ook op geselecteerd, geworven, gepromoveerd en gedegradeerd wordt.

Mvg
Tony de Bree
Jos Steynebrugh
Ik snap de drukte rond dit onderwerp niet. Bij zeer vele bezoeken van de Siemens vestiging Muenchen Perlach heb ik ongeveer alle nationaliteiten en klederdrachten van de wereld gezien.

Daar wordt voor zover ik weet NIETS gemanaged bij diversiteit, behalve wellicht bij HRM. Wel precies één ijzeren regel: voertaal is Engels en er staat géén gebedsrichtingpijl op het Heugafelt. Een Burka heb ik er nooit gezien (beveiliging). Alleen bij de schoonmaakploeg (na 18:00 uur) kun je soms een andere taal horen, maar voertaal is dàn Duits. Het moet een beetje verstaanbaar blijven, toch?

En ja, er wordt optimaal gebruik gemaakt van diversiteit in ALLE bedrijfsprocessen, de werksfeer is héél internationaal en erg gezellig. Basis is respect.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marco Prins
Zeer interessant onderwerp binnen het vakgebied recruitment c.q. werving en selectie. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk waarbij mijn inziens 1 punt altijd bovenaan staat: Diversiteit kan een middel zijn maar nooit een doel binnen werving en selectie c.q. HRM beleid.

Marco
marco@reccen.nl
<a href="http://www.reccen.nl/Wervingenselectie/Werkwijze-RecCen.html">RecCen</a>

Meer over Talent ontwikkeling