Selectie van de inzichten en praktijkervaringen, Tips en voorbeelden betreffende Kritische Succesfactoren

Wat zijn Kritieke succesfactoren?

Kritieke succesfactoren zijn factoren die beslissend zijn voor het al dan niet behalen van een vooraf gesteld doel. Om het doel te behalen (“succes”) zijn bepaalde factoren een noodzakelijke voorwaarde (“kritiek”).

Kritische Succesfactoren soms gekoppeld aan KPI’s, kritieke performance indicatoren.

De KSF; een glanzend concept

Het is een glanzend concept omdat je het idee krijgt dat als je de vinger op de KSF kan leggen, het succes om de hoek ligt. Deze illusie is minder geworden. Een scan van de artikelen op deze pagina maakt duidelijk waar de schoen wringt: Overal kan je het label KSF voor gebruiken. Een goed werkend team, innoveren, co-creatie, verandermangement. Het houdt niet op

Oorspronkelijk gebruik van Kritische succesfactoren, KSF

We gaan naar het begin. Toen was het concept vooral gericht op het succes van bedrijven. Het voordeel is dat het concept vervolgens dwingt tot goed analyseren van wat nu precies  voor de klant belangrijk is en het succes van het bedrijf bepaalt. Is het de toename van orders, de prijs, de kwaliteit, de just-in-time delivery, de after sales, de klanttevredenheid? Zo’n vraag dwingt  in de richting van klant en markt. Laat de klant het maar zeggen. Altijd een goede zaak!

Oude wijn in nieuwe zakken?

ArrayDe nieuwigheid en de aantrekkingskracht van kritische succesfactoren werd vervolgens een stuk minder want het onderscheid met klanten-onderzoek, marktanalyse en sterkte-zwakte analyses was minder zichtbaar. De nieuwigheid ging eraf. Oude wijn in nieuwe zakken.
In NL raakte de term Kritieke Succesfactoren langzaam maar zeker meer gangbaar dan Kritische Succesfactoren

Recent gebruik van Kritieke Succesfactoren

Toch heeft de KSF / kritieke succesfactor iets van zijn aantrekkelijkheid behouden, De aandacht voor de essentie, voor de factoren met de grootste drijfkracht, blijft intrigeren. Hoe beter je die kent hoe doelmatiger je kan sturen. De suggestie dat het concept van de KSF  je de wijsheid brengt om de factoren waarom het gaat, te openbaren werkt hypnotiserend. Dat het dan toch weer aankomt op gegevens verzamelen, analytische kracht, ervaring en intuïtie hoeft er ook niet altijd bij gezegd te worden. ‘De Steen der Wijzen’ heeft geen hulpmiddelen nodig.

Kritieke succesfactoren gekoppeld aan Kritieke prestatie indicatoren, KPI’s

ArrayMeer en meer richt het gebruik van KSF’n zich weer op de prestaties van de organisatie. In de strategie legt men de doelstellingen vast. Men wil vervolgens weten in hoeverre men die doelstellingen realiseert. Kritieke succesfactoren zijn gericht op de hoe de klant reageert zoals gerealiseerde omzet, nieuwe opdrachten, retouren en klantloyaliteit. Soms ook op wat er in de organisatie moet gebeuren om klanten te binden. Veel daarvan is in getallen uit te drukken.  Ook kan elk onderdeel van de organisatie de eigen prestaties aan deze kritieke performance indicatoren of KPI’s, toetsen en onderwerp maken van overleg om de resultaten te verbeteren. De combinatie KSF en KPI werkt dan goed.

Voorwaarde is dat ‘eenvoud’ blijft regeren. Vermijd het gegoochel met concepten en tientallen indicatoren. Het volgende principe is al genoeg: ‘Maak met een beperkt aantal indicatoren zichtbaar wat van kritieke betekenis is voor het succes van het bedrijf. En zorg ervoor dat de onderdelen er ook wat mee kunnen’. Zie de voorbeelden van kritieke prestatie indicatoren of KPI’s.

Het blijkt zelfs mogelijk om zo’n lastige succesfactor als ‘wendbaarheid’ op deze manier te vatten. Zie: Over wendbaarheid en gevestigde organisaties. Praktijkcase.

Selectie van voorbeelden en tips

Op deze pagina vindt u de selectie van de redactie met voorbeelden en tips. Ook de meest recente artikelen en de bijdragen met de meeste reacties. Doe ook uw voordeel met de achtergrond informatie in de gerelateerde items aan het slot van elk artikel.