Vrijwel geen enkele organisatie ontkomt aan veranderingtrajecten waarin vaak hele ambitieuze doelen worden gesteld en medewerkers tal van zaken wordt beloofd. Maar al die trajecten wel allemaal even effectief? Worden de schaarse middelen wel op de juiste manier ingezet en wat merken de klanten en stakeholders er eigenlijk van? Vaak worden te veel verwachtingen gewekt en te weinig resultaten geboekt. Medewerkers vragen zich dan ook terecht af waar we nou mee bezig zijn. In een voorgaand artikel is ingegaan op hoe dit komt. Dit vervolgartikel is gewijd aan de vraag: hoe moet het dan wel? Een succesvolle invoering van een verandering wordt bepaald door de combinatie van de onderstaande kritische succesfactoren: Focus. Maak de juiste keuzes in de aandachtsgebieden waarop het implementatieprogramma zich richt. Besteed de schaarse middelen op de ‘echte’ knelpunten in relatie tot de output die de organisatie moet leveren. Maak helder wat het doel van het verbeterproject…