Diversiteit is business

Columns

In het tijdsbestek waarin we nu leven, is de globalisering een ‘fact of life’ en zijn er nog maar weinig businesses met geen of nauwelijks grensoverschrijdende activiteiten. Organisaties zien zich hierin geconfronteerd met thema’s op het gebied van human resources en klantmanagement die de gehele organisatie raken. Schaarste problematiek, coördinatie en samenwerkingsthema’s zijn, zowel in de organisatie als in samenwerkingsketens en klantrelaties aan de orde van de dag. Strategie, structuur en cultuur vergen meer dan ooit een coherente sturing vanuit een HRM optiek.

Wat betekent dit voor professionele dienstverleners? In dit type organisaties waar dienstverlening persoonsgebonden is, schaalvergroting de enige groeistrategie blijkt en professionals vaker kiezen voor zelfstandigheid, lijkt e...

Meer over Diversiteit in organisaties