Van winstmaximalisatie naar waardecreatie met SDG’s

Cover stories · Boeken

Bij de onlangs gehouden conferentie in Glasgow ging het vooral over nieuwe afspraken voor het behalen van de klimaatdoelen. Naast klimaatdoelen bevatten de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties echter ook belangrijke sociale doelen. Ondernemingen kunnen – en moeten - een belangrijke rol spelen bij het behalen van de SDG’s door de focus te verleggen van eenzijdige winstmaximalisatie naar het verbeteren van het wereldwijd welzijn, ofwel brede waardecreatie.

Op dit moment hebben we, naast een klimaat crisis (‘global warming’), verlies van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen (‘overconsumptie’), ook te maken met grote sociale ongelijkheid binnen en tussen landen. In deze column zal ik eerst uitleggen waarom er een belangrijke rol ligt bij ondernem...

Om te komen tot de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de belangrijke sociale doelen heb ik samen met de vakgroep Neurochiurgie in Brabant Living Lab Neurochirurgie opgericht. Een ecosysteem wat een belangrijke rol speelt bij het behalen van de SDG’s door de focus te verleggen van eenzijdige winstmaximalisatie naar het verbeteren van het wereldwijd welzijn, ofwel brede waardecreatie. Graag kom ik in contact met een van uw professionele aanspreekpunten. Mvg Peter van Dun p.vandun@etz.nl

Meer over Corporate governance