Hoe win je de Nederlandse logistiekprijs

Cover stories

Apple, Wall-Mart, Dell, Cisco en Procter & Gamble voeren wereldwijd de lijst van beste supply chains aan. Ze worden geroemd om hun logistieke innovaties, samenwerking met leveranciers, sales and operations planning, productontwikkeling en een perfecte ‘match’ tussen hun logistiek en hun strategie. Het resultaat: een sterke positie in de markt. Ook in Nederland zijn er bedrijven om trots op te zijn: Hema, Philips, Heineken, Ortec en ID&T. Wat kun je leren van deze bedrijven? Wat zijn de zes succesfactoren voor een sublieme logistiek?

Nederlandse Logistiek Prijs

De vereniging Logistiek Management beloont met de Nederlandse Logistiek Prijs elk jaar uitzonderlijke logistieke prestaties. De vereniging wil met deze prijs de innovatie en professionalisering van de logistiek in Nederland s...

m.fransen
Geachte W. Ploos van Amstel,

Deze tekst is uitdagend geschreven. Voor ondernemers een geschikte tekst om hun eigen logistiek nogmaals goed tegen het licht te houden. Er lijken veel verbeterpunten mogelijk.

Wat ik mis zijn indicatoren welke de goederenstroomoptimalisatie in bovenstaande gevallen meer verbijzondert. Veel algemene bewoordingen die verbeteringen aangeven maar weinig voorbeelden om mij als lezer te laten zien waar concrete verbeteringen in effectiviteit en efficiëntie kan plaatsvinden.

Als docent economie met onze retailstudenten stellen het zeer op prijs om concrete logistieke verbetersituaties te analyseren en te toetsen aan de theorie.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

M. Fransen
docent economie
Stenden Hogeschool Leeuwarden
Jos Steynebrugh
Walther,
Zoals altijd een met passie geschreven stuk. Ik denk echter dat de Nederlandse Logistieke Prijs elke dag miljoenen keren wordt uitgereikt. Elke consument die mis of raak grijpt op het bier-schap bij de supermarkt deelt die prijs op dat moment uit door zijn/haar koopbeslissing op de laatste meter van de logistieke keten.

Over de jury: waarom (alleeen??) vakmensen? Waarom niet (ook) consumenten (het publiek), à la “the Voice of Holland” of “Popstars”?

Verder schrijf je met nadruk over de intern gerichtte zaken als efficiency en kosten. Volgens mij gaan dat soort dingen pas wat opleveren als de consument er daadwerkelijk iets van merkt en . . . bereid is ervoor te betalen.

Ook denk ik dat (in het bier voorbeeld) er veel zaken een rol spelen waarop de leverancier geen of weinig invloed kan uitoefenen. Parkeerruimte, prijs (stunten), voorraadbeheer (beschikbaarheid) van de supermarkt, hangjongeren voor de deur, langzame senioren in het spitsuur, personeel dat niet weet wat wat is, laat staan dat ze weten waar het stáát en natuurlijk de bejegening.

Ik snap goed dat je als logi-fan enthousiast kan worden voor slimme oplossingen aan de aanbodkant, maar de consument kijkt, oordeelt en beslist mede op voor hem/haar tangible aspecten daarvan. Misschien switchen ze niet zo snel van biermerk, maar wel van supermarkt. Nou valt dat switchen bij bier misschien nog wel mee, maar bij een TL buis of andere “comodities” verlaat je de winkel met dat wat er ligt. Die TL-buis is interessant: hij kent twéé frequenties: 50 keer per seconde aan/uit en . . . 1 x per 1000 gebruiksuren definitief uit. Da’s 3 jaar of zo iets. En dan is het de vraag of hetzelfde merk er voor in de plaats komt en wat logistiek daarin kan betekenen in dat ene enkele beslismoment.

Ja, natuurlijk, logistiek kan een super belangrijk element van elke afzonderlijke koopbeslissing zijn, vooral bij producten met een hoge aanschaffrequentie zoals levensmiddelen etc. Maar “de micro prijsuitreiking” op het moment van aankoop heeft vaak méér te maken met nauwkeurige selectie van je ketenpartners en de invloed die je daar als leverancier wel/niet op kan uitoefenen. Ja, en de rest van je marketing mix natuurlijk, maar dat snappen we onderhand wel. Alhoewel . . .

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consultant
Walther Ploos van Amstel
Lid sinds 2019
@M. Fransen
Het zijn inderdaad leerzame lessen voor studenten!
Voor dit overzicht hebben we gekozen voor een korte beschrijving van de cases.
Uitgebreide beschrijvingen van alle cases, en de concrete verbeteringen, zijn (destijds) verschenen in de bladen Logistiek en Supply Chain Magazine. Ortec heeft de 'lessons learned' zelfs gebundeld in een boek over 'Het nieuwe plannen'.
Helaas zijn niet alle artikelen en interviews digitaal beschikbaar, maar uw mediatheek zal u zonder meer kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Walther Ploos van Amstel.

Meer over Beter inkopen