Waar gaan we naar toe met outsourcing?

De recessie dwingt veel bedrijven tot forse kostenbesparingen. Dit leidt tot een zoektocht naar goedkope leveranciers en tot een versnelling van offshoring en outsourcing. Ondernemingen moeten echter uitkijken dat ze met kostenreducties in de ‘supply chain’ geen grote risico’s binnenhalen.

Offshoring - outsourcing kan aantrekkelijk zijn. Maak in 5 stappen uw keuze:

 1. Analyseren
  Make or buy? Is uitbesteding voor uw bedrijf een reële optie? Beschikt u over producten die relatief gemakkelijk zijn uit te besteden of hebt u toch vooral veel maatwerk?
 2. Global of local?
  Het is handig om te weten óf u uw producten überhaupt in een ander land wilt laten maken. Belangrijk bij die afweging is of u en uw medewerkers überhaupt zin hebben in een buitenlands avontuur. Als u opziet tegen de afstand, taal, communicatie- en cultuurverschillen moet u er niet aan beginnen.
 3. Voorbereiden
  Als u denkt dat het uitbesteden zinvol is, is het belangrijk om de doelstellingen op papier te zetten.
  # Wat wilt u bereiken?
  # Wat zijn de te verwachten voordelen?
  # Omschrijf wat u precies wilt uitbesteden. (Daarbij is het belangrijk dat u specificeert wat de toeleverancier moet maken.)
  # Hoe wilt u de voordelen bereiken?
  # Wat zijn de eventuele risico’s en hoe voorkomt u die?
  # Wat zijn de geschatte kosten?
  # Wanneer verwacht u die kosten te hebben terugverdiend?
 4. Communiceren
  Bij outsourcing is (interne) communicatie belangrijk. Wees open over uw plannen. Een breed draagvlak is cruciaal voor uitbesteding.
 5. Naar welk land?
  Wilt u naar het buitenland, kijk dan goed naar uw producten en klanten. Als snelle, flexibele levering aan de klant een vereiste is, kunt u het beter een beetje dicht bij huis zoeken. Wanneer u de keus hebt uit verschillende landen, onderzoek dan welk land het gunstigst is. Sommige landen 'lokken' bedrijven met aantrekkelijke belastingvoorwaarden of subsidies. Steek ook uw licht op bij collega-ondernemers.

Waar gaat het heen?
De afgelopen decennia brachten westerse bedrijven de kosten in hun aanvoerketens terug door deze ketens te verlengen, met name naar Azië en Oost-Europa. Nu de economische omstandigheden dwingen tot bezuinigingen, kijken ondernemingen wederom naar hun aanvoerketens. Wij zien in onze praktijk bijvoorbeeld dat Europese bedrijven hun besluiten om activiteiten over te dragen aan partners in Azië versneld doorvoeren. Deze stappen zijn begrijpelijk, maar niet zonder risico. Lange aanvoerketens zijn immers kwetsbaarder dan korte. Politieke onrust in aanleverlanden vergroot de risico's. De infrastructuur en cultuur met betrekking tot rampenplannen, corporate governance, kwaliteitscontrole, personeelsbeleid en milieuwetgeving is in veel Aziatische landen nog steeds anders dan in het westen. Deze divergentie brengt  risico’s met zich mee.

Anders nog iets?
Omdat mensen en organisaties het beste functioneren als ze doen waarin ze goed zijn, kan outsourcing bijdragen aan het gezonder maken van de bedrijfsvoering. Kennis van de aanbodmarkt en en van de eigen core-competences en toekomststrategie zijn hierbij essentieel. Zolang hierin nog veel onzeker is, is outtasking vaak de beste vorm om ervaring op te doen. Direct door springen naar business process outsourcing of offshoring zal meestal tot verrassingen leiden, en dan vaak geen aangename.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (Bron: SCM door Henk Slaats en Cees Visser & Zibb)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Outsourcing en off-shoring