Stoppen met stapelen

Columns

In een tijdperk waarin ontwikkelingen razendsnel plaatsvinden, nieuwe business modellen ontstaan en bestaande modellen abrupt worden bedreigd, is het voor iedere organisatie een noodzaak veel flexibeler om te kunnen gaan met de aanwezige organisatiecapaciteit. Zodat op ieder gewenst moment een deel van de capaciteit kan worden vrijgespeeld om (extra) in te zetten op de top prioriteiten waarom de markt vraagt. Hierdoor wordt direct sterkere voortgang geboekt met positieve resultaat ontwikkeling als gevolg.

Onderzoek (2013) onder 200 ondernemingen leverde het volgende inzicht op; Op de vraag “Als u een nieuwe activiteit start, maakt u dan (eerst) capaciteit vrij voor die nieuwe activiteit?” geeft 12% aan dat altijd te doen, 70% geeft aan dat soms te doen en 18% doet dat nooit. De praktijk bi...

Jos Steynebrugh
Uitmuntend geschreven artikel. Spoort ook naadloos met Ativity Based Costing en dan win je ook nog eens op de kostenkant.
Frans van Loef
Auteur
Jos, mee eens. Je brengt je organisatie capaciteit direct meer in lijn met zaken die voor je onderneming echt het verschil maken en die kunnen zowel aan de opbrengst als aan de kostten kant liggen. Het blijft wonderbaarlijk hoeveel (top) managers dit direct snappen en ook herkennen,maar toch niet in actie komen (te druk, geen lef, waan van de dag gaat voor, dag in dag uit)
Ethelmoed
Goed geschreven artikel. Opvallend, maar ook verwonderlijk dat dit voor het oprapen ligt in organisaties en nog steeds onvoldoende benut wordt. Er wordt te vaak nog steeds gekeken naar extra uzk als extra capaciteit of flexibele contract structuren. Waarom hier niet morgen mee beginnen. De excuus cultuur de deur uit en op naar de roadmap.
Frans van Loef
Het toevoegen van externe capaciteit is over het algemeen te rechtvaardigen als het gaat om specifieke kennis/vaardigheden die voor een top doelstelling nodig zijn en niet intern aanwezig zijn. Maar gewoon capaciteit toevoegen, omdat iedereen intern vol zit, heeft vaak een averechts effect. Deze externe groep zal ogenblikkelijk (een deel van) de interne organisatie gaan belasten, omdat ze die nodig hebben en het averechtse effect is een nog grotere interne belasting. Eerst opschonen is het advies voordat je kan vast stellen of er echt capaciteit bij moet! Zelfde geldt voor veel extern advies werk. Dagelijks kom je in organisaties projecten tegen gestuurd door externe adviseurs/begeleiders. Maar veel van deze projecten stagneren of blijven ver verwijderd van beoogde resultaten, simpelweg omdat de mensen die het werk moeten uitvoeren gewoon te vol zitten. Wordt veel te veel geld op deze wijze verstookt.

Meer over Slimmer werken