Technostress

Columns

In opdracht van het FNV, voerde J. Popma van de UvA een verkennend onderzoek uit naar Technostress. Over de impact van nieuwe apparatuur (m.n. hand held devices met permanent on-line) is nog weinig bekend en daarom is dit verkennend onderzoek zeer welkom. Popma kijkt ook expliciet naar het nieuwe werken.

Twee zaken

Twee zaken uit het rapport wil ik naar voren halen. Popma stelt dat één zorgwekkend neveneffect van intensief gebruik van smartphones en tablets, waarschijnlijk de ervaring van ‘techno-stress’ is. Eerder is ‘techno-stress’ omschreven als ‘negatief effect op de attitude, gedachten, gedrag of lichamelijke fysiologie dat direct of indirect veroorzaakt wordt door technologie’. Denk aan acute stress bij ICT-storingen en ‘information overload’ en problemen door ‘permanent connectivity...

Jonne Iwema
Het Nieuwe Werken lijkt inderdaad zowel voor- als nadelen te hebben. Of er vooral voor- of nadelen hangt voor een groot deel af van de persoon.

Voor mijn afstudeeronderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen doe ik onderzoek naar de koppeling tussen persoonlijkheid en de houding tegenover Het Nieuwe Werken (waarbij ook werkdruk en scheiding tussen werk en privé wordt meegenomen).

Daarvoor heb ik een vragenlijst opgesteld. Na het invullen krijg je feedback over je houding tegenover en je geschiktheid voor Het Nieuwe Werken. Ook krijg je terugkoppeling over onder andere je werkdruk en psychologische klachten.

Via onderstaande link kom je op de vragenlijst:

https://ugroningenbss.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0rea0TSp0T8YySF

N.B. Invullen duurt een kleine 15 minuten en is volledig anoniem.

Meer over Social Media in en om de organisatie