In opdracht van het FNV, voerde J. Popma van de UvA een verkennend onderzoek uit naar Technostress. Over de impact van nieuwe apparatuur (m.n. hand held devices met permanent on-line) is nog weinig bekend en daarom is dit verkennend onderzoek zeer welkom. Popma kijkt ook expliciet naar het nieuwe werken. Twee zaken Twee zaken uit het rapport wil ik naar voren halen. Popma stelt dat één zorgwekkend neveneffect van intensief gebruik van smartphones en tablets, waarschijnlijk de ervaring van ‘techno-stress’ is. Eerder is ‘techno-stress’ omschreven als ‘negatief effect op de attitude, gedachten, gedrag of lichamelijke fysiologie dat direct of indirect veroorzaakt wordt door technologie’. Denk aan acute stress bij ICT-storingen en ‘information overload’ en problemen door ‘permanent connectivity’. Laster is het concept techno-stress anders uitgewerkt, waarbij in verband met psycho-sociale arbeidsbelasting vooral ‘techno overload’ en “techno invasion” van belang zijn. De term information overload of techno overload, verwijst naar het…