Slimmer werken = samenwerken

Actueel

Slimmer Werken leidt tot proces- en organisatorische verbeteringen. De kern van slimmer werken blijkt beter samenwerken. Bij bedrijven die aan ‘Slimmer Werken’ doen ligt de productiviteitsgroei tot negen procent hoger dan bij bedrijven die dat niet doen. Ook zijn technologische- en productinnovaties effectiever als ze gecombineerd worden met Slimmer werken.

Maar hoe doe je dat? Is het dan nodig dat de medewerkers en leidinggevenden zelf slimmer worden? Of zouden ze slimmer met elkaar en met de beschikbare informatie om kunnen gaan? De kern van slimmer werken blijkt beter samenwerken.

Vooral veranderingen op het gebied van interne werk- en taakverdeling en arbeidstijden lonen. Hierbij valt te denken aan zaken als taakroulatie en flexibel roosteren. Met betere interne coördinatie gericht op soepele doorloop van produkt of dienst tot en met de klant is bijna altijd te scoren. De succesfactor is samenwerking. ‘Slimmer Werken’ gebeurt in samenspraak tussen leiding en medewerkers om verbeteringen te bedenken en uit te voeren.

Hoe kan mijn organisatie slimmer werken?

  • Maak de strategie aan iedereen helder: Als de strategie niet glashelder is , kunnen medewerkers en leidinggevenden niet effectief werken. Laat staan meedenken.
  • Maak de juiste informatie voor iedereen toegankelijk: Als de benodigde managementinformatie en stuurinformatie niet aanwezig is of niet voor iedereen toegankelijk, met als gevolg dat beleid en acties niet goed op elkaar worden afgestemd.
  • Prestatie-indicatoren moeten gekoppeld zijn aan de strategie met als gevolg dat beslissingen en de acties op de werkvloer daarmee in lijn zijn. (Minder meten = meer weten)
  • Kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) moeten gekoppeld zijn aan een management- en verbetercyclus (PDCA). En normen en targets worden periodiek bijgesteld. (plan, do, check, act)
  • Maak het klantproces en de procedures inzichtelijk zodat het voor de gehele organisatie duidelijk is hoe en aan wie er geld wordt verdiend.
  • Zorg voor een cultuur waarin men elkaar kan aanspreken op prestaties.
Kortom: Zie slimmer werken als een proces van continue resultaatverbetering.

Gedwongen verandering

Juist nu moet men het Slimmer Werken bevorderen. De concurrentie dwingt ondernemers te veranderen en opnieuw naar de bedrijfsprocessen te kijken. Dikwijls vanuit het oogpunt van kostenbesparing en omzetverhoging. Het selecteren, ontwikkelen, behouden en optimaal inzetten van medewerkers blijft van essentieel belang om op de lange termijn te kunnen overleven (in een kenniseconomie en met een afnemende beroepsbevolking).

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bron: Passioned. Zie ook de pagina Innovatief Organiseren.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Bart Schrooten
Ik begrijp dat dit artikel zich richt op interne communicatie, maar slimmer (samen)werken beperkt zich niet tot innovatie in het interne werkprocess.

De kracht zit vooral in de verbetering van de samenwerking met de buitenwereld (externe medewerkers, partners, klanten, etc). Organisaties die dit onderdeel van hun cultuur maken zijn het meest bestand tegen economische invloeden.

Groet,

Bart Schrooten @ Lumo Research
barbara oppelaar
Essentieel is dat medewerkers ook betrokken worden bij de invulling van die strategie. ZIj moeten het immers vormgeven op de werkvloer. Betrokken medewerkers zien de meerwaarde van samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Vertrouwen op elkaar, delen met elkaar, levert meedenken en meedoen!

barbara oppelaar @proversie
Karin Vosters
Ware woorden van Bart en Barbara; samenwerken doe je intern èn extern met het oog op het behalen van je doelstellingen. Niet de strategie is het doel maar het doel van je bedrijf is het kloppend hart waarvoor medewerkers graag werken. Als dat doel tenminste gedragen wordt. Als duidelijk is waarom dat doel belangrijk is en aan welke waarden het bijdraagt. Er regelmatig bij stil staan vergroot bereidheid, noodzaak en plezier in samenwerken!
Nico Viergever
Pro-lid
De recessie is een gevolg van weinig slim werken: het korte termijn management waar Edwards Deming zich al jaren geleden tegen afzette.
Met deze zelfde manier van denken ga je de crisis dan ook niet fundamenteel oplossen. In een LinkedIn discussie schreef ik deze bijdragen:

E.Deming, grondlegger van de Japanse kwaliteitscultuur, heeft ook de relatie beschreven tussen kosten en kwaliteit. Zijn conclusie: focus op kosten gaat ten koste van kwaliteit waardoor je op de langere termijn kosten enorm oplopen door reparatie en onderhoud (geen fijn nieuws voor de gemiddelde CFO...). Maar focus op kwaliteit zal kostenbesparing tot gevolg hebben. Het woord "kosten" kan vervangen worden door efficiëntie.

Kwaliteit kost geld, gebrek aan kwaliteit kost kapitalen...

Hoe meer je efficiëntie najaagt, des te meer zal je effectiviteit afnemen. Najagen van effectiviteit zal als bijproduct efficiëntie teweeg brengen.

Dit verklaart waarom de meeste beursgenoteerde bedrijven en overheidsorganisaties relatief weinig effectief zijn: vol met managers (en dus geen leiders!) die met een korte termijn visie efficiëntie najagen. Dit heb ik ook beschreven in het artikel: http://www.viergever.info/nl/methode_invoeren.aspx

Maar de meeste beursgenoteerde bedrijven overleven slechts doordat zij met hun financiële slagkracht de meeste competitie ofwel kapot maken ofwel opkopen. Hebben bedrijven die min of meer in kartels opereren zoals banken of de telecom sector echt tevreden klanten en is daar echte concurrentie? En is daar dus behoefte aan effectiviteit?

Daarnaast, net als in de politiek, zitten bestuurders van beursgenoteerde bedrijven maar een korte periode. Denk aan de aankondiging van vandaag van het aftreden van de Shell CEO.
Ook wordt de grootste voorstander van efficiëntie, en daarmee ook de grootste tegenstander van effectiviteit, de CFO vaak gezien als de belangrijkste persoon (ook weer net als in de politiek de Minister van Financiën). Zo heeft de toenmalige CFO van Philips een extreem effectiviteit bedrijf de nek omgedraaid omdat het niet efficiënt genoeg was. Philips was destijds een grote aandeelhouder en de CFO werd commissaris. Lees het boekje Eckart's notes er maar op na.
Later werd deze ex-CFO de huidige CEO van ING en heeft hij zich ook daar weer laten gelden als een echte korte-termijn manager.

Deming heeft zich in sterke bewoordingen uitgelaten over Amerikaans management dat zich volgens hem volledig richtte op de korte termijn en het eten of opgegeten worden. Met dank aan Wall Street...

Wanneer Deming's woorden, decennia geleden opgeschreven, nu leest is dat direct naast de huidige crisis te leggen.
Zijn conclusie was: "It would be a mistake to export American management to friendly nations". Precies wat is gebeurd, o.a. door MBA opleidingen.
Tony de Bree
In de praktijk zie je dat veel corporates denken dat als je bestaande manieren van werken automatiseert, dat dat dan 'het nieuwe werken' is.

Het echte nieuwe werken gaat over sturen op klantbeleving, medewerkerbeleving, klantwaardecreatie, productiviteit en deorganiseren.

Mvg
Tony
Twitter: @dagboekbankier & @tonydebree
A Admiraal
Lid sinds 2019
Dit artikel heeft bij mij veel herkenning opgeroepen.
Maar waar ik tegen aanloop is dat er wel commitment is maar in de dagelijkse bordbesprekingen komen er geen acties vanuit de medewerkers.
Hoe kan ik dat ombuigen zodat bordbesprekingen of verbeteren geen 'afvink lijstje' gaan worden ?

Wie kan mij daar bij helpen?

Berry Admiraal

Meer over Slimmer werken