Channels

Wie gebruikt ‘Het Nieuwe Werken’ niet of nog niet, nou die moet wel achterlopen met zijn bedrijf… 
De afkorting ‘HNW’ zingt nog steeds rond, alsof het een nieuwe winkelketen is, waar je geweest moet zijn anders hoor je er niet bij.

Er zijn mensen die zeggen dat het gewoon een bezuinigingstruc is om niet voor eenieder een bureau te regelen. Tevens verplicht je medewerkers om thuis te werken zonder dat daar iets tegenover staat. Het doorschakelen naar je persoonlijk 06 nummer, vanuit thuis in kunnen loggen ‘op het werk’, en je mail op de telefoon waren langgeleden de voortekenen.

Interpolis was destijds (1996) een van de voorlopers om de werkplek flexibel in te richten. Tevens ging men inspirerende andere plekken in het gebouw inrichten om daar te kunnen ontmoeten en overleggen plus een mogelijkheid om ook thuis te werken. Ook kwamen er afspraken over resultaat verantwoordelijkheid in plaats van aanwezigheidsverplichting van ‘9 to 5’. Van over de gehele wereld kwam men kijken en luisteren naar deze nieuwe manier van het werk inrichten.

Voorwaarden voor HNW

Wat is er eigenlijk voor nodig om ‘Het Nieuwe Werken’ in te voeren? Het komt er op neer dat het zaken zijn op het gebied van: ‘Bricks’, Bytes and Behaviour’. Bij ‘Bricks’ hebben we het over het gebouw, de voorzieningen, de stenen. Met ‘Bytes’ doelt men op ‘de ICT’, de soft- en hardware, de aansluitingen, de connecties, het kunnen werken en elkaar kunnen bereiken. Met ‘Behavior’ doelt men op ‘het gedrag’ waarin het vertrouwen, de eigen werkzaamheid, de verantwoordelijkheid, de afspraken en juist ook de samenwerking van groot belang zijn. Heel de (nieuwe) cultuur moet (gaan) passen om ook goed tijd- en plaats onafhankelijk met elkaar te kunnen samenwerken.

Het Nieuwe [Samen] Werken

Duidelijk is het dat je het niet zo maar even in gaat voeren in je bedrijf. Het vraagt erg veel van de visie van de directie en het appelleert meer nog dan voorheen aan de gezamenlijkheid in het nemen van beslissingen en weten waar een organisatie voor staat en waar deze naar toe gaat. Wanneer goed ingezet en begeleid dan worden Medewerkers medemerkers en: ‘ondernemer in de onderneming’. De medewerkers worden optimaal gestimuleerd om hun kwaliteiten te ontwikkelen en te ontplooien. De kwaliteiten en passie optimaal benut. Geen Top-down gestructureerde organisatie maar Bottom-up gestuurd met veel transparantie, openheid en eerlijkheid, ruimte voor en eisen aan de eigen verantwoordelijkheid.

Lees ook:

Samenwerken kan een “walk in the park” zijn.

Ik spreek daarom ook liever van ‘Het Nieuwe Samen Werken’ …. Het woord ‘Samen’ is in mijn ogen daarin zelfs het belangrijkst! Er samen voor staan, samen de schouders er onder of dit nu full time, parttime of flexibel werkend is. Fysieke aanwezigheid is niet langer meer de maat. Contact hebben en bereikbaar zijn kan op vele manieren fysiek, per mail, per Skype, per telefoon altijd vanuit de eigen- en gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij er optimaal gebruik gemaakt wordt van de kwaliteiten en mogelijkheden van de medewerkers.

 

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Beste Paul,
Er zijn veel meer mensen die Samen Werken dan er zijn die Samenwerken, als je begrijpt wat ik bedoel. Het verschil zit vooral in de intentionele sfeer, WAT wil je dan samen doen en met welk gezamenlijk DOEL. Teamspirit ontstaat pas als duidelijk is waarvoor we samen gaan! (wat ook weer niet hetzelfde is als samengaan;-) Maar daarover ging je stukje ook al dus aan wie leg ik dat eigenlijk uit…. ook ik ben dus nogal voor Het Nieuwe Samenwerken!

Bedankt voor je reactie!

Wanneer alle mensen die ‘ samen werken’ goed zouden ‘ samenwerken’ ontstaat er enorme krachten in bedrijven. Veel struikelt er op; ‘slecht vragen en luisteren, onbegrip, het ontbreken van een gezamenlijk doel en het eigen EGO’, helaas!

Ik gebruik Samen en Werken los van elkaar alleen om hiermee binnen HNW (Het Nieuwe Werken) de ‘S’ toe te voegen als belangrijk ‘element’ in het geheel!

In onze individualistisch georiënteerde (werk)cultuur lijkt het wel of samenwerken haaks staat of bedreigend is voor de individuele vrijheid die veel mensen wensen in hun werk. Dat heeft ook een relatie met het gebrek aan ‘elkaar aanspreken’ als zaken niet goed lopen of fout gaan. Immers, als ik me met een ander bemoei kan ik morgen zelf de bal verwachten en dat tast mijn vrijheid aan. Het passende alternatief is naar mijn ervaring ‘vrijheid in gebondenheid’ (of verbondenheid). Daar is dan wel managementsturing op nodig vanuit overstijgende gemeenschappelijke doelen, gedragsafspraken, checks en balances, elkaar aanspreken vanuit die gezamenlijke doelen en verbindende communicatie.
Binnen zo’n context kan ook HNW prima werken. Vrijheid in samenwerken en dus Verbondenheid.

Goede samenvatting omtrent HNW wat mij betreft. Maar hoe moeten bedrijven of organisaties hier dan mee omgaan. Hebben we op gebied van de ‘Bytes’ dan niet meer ondersteuning nodig? Het samenwerken moet toch op een of andere manier toegankelijker en transparanter gemaakt worden? Wie heeft welke accountabilities en/of Goals? Hoe ver staan we op bepaalde strategische taken en projecten?
hoe zien jullie dit??

Beste Stéphane,

We zitten in een tijd van transitie. Buiten toegankelijker & transparanter zou je ook authentieker, opener, eerlijker en oprechter kunnen noemen als belangrijke waarden in deze ‘nieuwe tijd’.

Het zal er op neer komen dat de door jou genoemde ‘goals’ veel meer samen -met het hele team- benoemd gaan worden met de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden voor eenieder.

Op alle vlakken veranderd er veel. Het HR-vlak bijvoorbeeld, bedenk maar wat het ontbreken van een aanwezigheidsverantwoordelijkheid voor invloed kan uitoefenen. En wat dacht je van beoordelingen en evaluaties in, en door de groep in plaats van door de manager?

Zelfsturende teams zullen veel meer ‘ondernemersskills’ in de groep aanspreken. De visie om mensen vanuit hun kracht en passie te laten (samen)werken is onvermijdelijk en dat is echt anders dan hoe het nu nog vaak gebeurt.

Groepen die ik zelf coach in het hoger beroepsonderwijs (Fontys ACI) beginnen met een Belbin test en het benoemen van hun eigen tops en tips in een open gesprek naar elkaar. Daarna verdeeld men taken…. ook hier zie je dat ook het onderwijs met hun tijd mee gaat.

…..en die ‘Bytes’, die ontwikkelen gewoon mee… van Whats-app tot Skype en van Document Solutions tot Cloud… mooi toch!

Toon alle 5 reacties
x
x