Operationeel management als basis voor het verbeteren van productiviteit

De aandacht voor productiviteitsverbeteringen blijft onverminderd groot. In een het artikel: “productiviteitsverbetering in dienstverlenende bedrijven door invoering van operationele sturing” werd dit al aangegeven. In dat artikel lag de focus vooral op operationele processen en operationele besturing. Om productiviteitsverbeteringen te bereiken is het echter van belang om naast operationele besturing ook aandacht te besteden aan operationeel management.

Om daadwerkelijk productiviteitsverbeteringen te bereiken dient de organisatie aandacht te schenken aan operationeel management. Productiviteitsverhoging begint namelijk met de dagelijkse aansturing van de processen (uitvoering). Benoem daarom managers, leidinggevenden, chefs, bazen, die bewust kiezen voor leidinggeven in een operationele ...

vincent vrooland
Uiteraard heeft Freek Hermkens groot gelijk. Maar ...er staat te vaak "managers moeten" in zijn verhaal. Kennen, kunnen en willen zijn ook noodzakelijke werkwoorden. En dan ook nog de vraag hoe krijg je ze zo ver? En welke middelen heeft een organisatie? Of een adviseur? Dan wordt het pas echt interessant. Voorbeelden van de dialoog van Kloosterboer? Of de iteratieve concepten van Boonstra?
E Steger
Lid sinds 2019
Een leuke bres geslagen voor operationeel management, goed zo; ik denk zou wel nodig zijn geweest.
Vooral denk ik bij dit artikel aan het boek "Het Doel" van E. Goldratt.
De valkuil voor suboptimalisatie is niet alleen het beschouwen en verbeteren op eenzijdige wijze van een deel van het proces. Toch het gehele proces als generator voor te behalen waarde te gebruiken is uitgangspunt van ondernemen.
Accoord dat niet alleen targets gekoppeld worden aan sales. Graag wel een opsomming of verdeelsleutel aangeven waarmee bereikte verbeteringen ( meer waarde) terugvloeien als bijvoorbeeld investeringen in het proces.
Alright, de methoden van voorkomen en elimineren van verspilling komen in het boek "The new manafacturing Challange"van K.Suzaki uitgebreid aan de orde. Hieruit kan met enige creativiteit makkelijk afgeleid worden hoe verscheidene activiteiten van manufacturing te vertalen zijn naar dienstverlening of producten van een financiele sektor.
Moet ik het artikel begrijpen alszijnde ode aan de leidinggevers dat ze het moeten stellen met minder gequalificeerde medewerkers en toch hun sales targets halen? Ik denk dat directe beloning voor een uitzonderlijke prestatie elkaar op heeeeel korte tijd moeten opvolgen.
Deze waardering kan zoals aangegeven een opleidnig zijn, of andere niet direct inkomensafhgankelijke beloning zijn. Als laatste vorm denk ik aan een bonus.
Ik vind wel dat er een relatie voor het gehele proces in beeld moet worden gebracht. Hiermee kan je specifieke verbeteringen zichtbaar maken en tevens de invloeden op andere relaties worden aangekaart. Dit geeft m.i. het karakter van een prestatie van de gehele keten (inclusief het facet van het operationeel management).
Vrij naar Suzaki "People make it happen", hiermee bedoeld mensEN maken het mogelijk (m.i. de teams van de keten).

Meer over Continue resultaatverbetering