Midden Management en de rol bij continue verbetering

Columns

Organisatieverandering is complex en zeer context afhankelijk. Daarom is er een sterke behoefte aan studies die inzicht geven in de complexiteit van organisatorische veranderingen, en met name het managen en de leidinggeven van verandering (Higgs & Rowland 2005; Pettigrew et al. 2001) In dit verband zijn veel studies uitgevoerd met betrekking tot de rol van midden management bij strategische en organisatorische veranderingen. Daarnaast is er veel onderzoek gedaan naar lean management en continue verbetering. Het blijkt echter dat de rol van midden management bij continue verbetering in al deze onderzoeken is onderbelicht. Dat is ook de reden dat ik gestart ben met een promotieonderzoek dat zich richt op de vraag:

Hoe en in welke mate beïnvloedt midden management continue verbetering van organisaties in de financiële dienstensector?

Het creëren van duurzame verbetering is een enorme uitdaging gebleken binnen organisaties. De duurzaamheid van de continue verbeteren praktijk kan worden gedefinieerd als: "de mate waarin continue verbetering (a) stand heeft gehouden na verloop van tijd en (b) ondersteund wordt door de inspanningen van werknemers en managers en (c) onderdeel is geworden van de manier van werken binnen de organisatie. De functie en de positie van midden managers is er een met grote uitdaging. De midden manager bevindt zich tussen operationele en hogere management en daarmee tussen de uitvoering in de operatie en het uitvoeren van de strategie.

Een andere grote uitdaging voor midden managers zijn de twee verschillende rollen die senior management verwacht dat ze nemen: leider zijn van de verandering en zorgdragen voor de implementatie van de verandering. Midden managers kunnen dit ervaren als oneerlijk en onrealistisch (Bryant & Stensaker 2011). Deze dubbele rol en bijdragen die men verwacht van midden management zijn extra uitdagend wanneer (deel van) het middenkader ook nog onderhevig is aan verandering. Dit laatste zorgt voor een derde uitdaging. In combinatie met de drie rollen van ondergeschikte, gelijke en meerdere moeten midden managers -puttend uit een analogie met honkbal- goed kunnen slaan, werpen en ook nog de veldpositie bezetten, het liefst op het zelfde moment (Uyterhoeven 1989).

Creëren van continue verbetering (CV) is een enorme uitdaging binnen veel organisaties. Het creëren van een duurzame CV praktijk vereist het creëren van een nieuwe manier van werken (dat wil zeggen continue verbetering van de operationele processen) en het inbedden als een activiteit/ gedraging in de dagelijkse routines van de organisatie. Midden managers kunnen worden beschouwd als belangrijke vertegenwoordiger bij het vergemakkelijken van dit soort verandering en kunnen helpen bij het creëren van een noodzakelijk evenwicht tussen continuïteit en verandering. Wat midden managers - zoals reeds eerder aangeven- tegenkomen is de driehoek van het leiden van verandering, het implementeren van de verandering en het veranderen van hun eigen gedrag. Dit kan bij de midden manager zorgen voor frustratie, weerstand en zelfs het actief tegenwerken van veranderingen. Om met deze spanning om te kunnen gaan dient het top management te zorgen voor goede ondersteuning van het midden management en het vertonen van voorbeeld gedrag. Dit is echter een grote uitdaging binnen bedrijven met de vluchtigheid van top management posities en druk vanuit aandeelhouders.

Om de rol van midden management te toetsen en verder te onderzoeken ben ik op zoek naar midden managers en top management die binnen hun organisatie betrokken zijn geweest bij een continu verbeter traject (bijvoorbeeld een lean of six sigma implementatie) en die graag hun ervaringen willen delen en deelnemen aan dit onderzoek.

De gegevens zullen uitsluitend voor wetenschappelijke analyse, presentaties en verdere aanscherping van een nog te ontwikkelen raamwerk worden gebruikt. Op www.middle-management.eu vindt u meer informatie over het onderzoek en aanmelden kan via f.j.a.hermkens@tue.nl

Freek Hermkens is buitenpromovendus aan de Technische Universiteit van Eindhoven en principal consultant bij Molenaar en Lok Consultancy. Vanuit de Technische Universiteit Eindhoven is prof. dr. George Romme betrokken als promotor en dr. Sharon Dolmans en prof dr. Ir. Arrnout Brombacher als co-promotor.

Literatuur
Bryant, M & Stensaker, I. 2011, “The Competing Roles of Middle Management: Negotiated Order in the Context of Change”, Journal of Change Management, vol. 11, no. 3, pp. 353-373.
Higgs, M. & Rowland, D. 2005, “All changes great and small: Exploring approaches to change and its leadership”, Journal of Change Management, vol. 5, no. 2, pp. 121-151.
Pettigrew, A.M., Woodman, R.W. & Cameron, K.S. 2001, “Studying Organizational Change andDevelopment: Challenges for Future Research”, Academy of Management Journal, vol. 44, no.4, pp. 697-713.
Uyterhoeven, H. 1989, "General Managers in the Middle", Harvard Business Review, vol. 67, no. 5, pp. 136-145

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Lean management en werken