De kleurentest voor veranderaars

Cover stories · Instrumenten

Deze test werkt in in elke browser. Sorry voor het ongemak

Met dit instrument kunt u uw eigen manier van omgaan met verandering testen. Bovendien verschaft de test inzicht in valkuilen en blinde vlekken. Welke kleur domineert in uw stijl? Denken en doen kunnen daarbij nog verschillen. Ook daar komt u achter met deze test.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Peter van Dam
Jammer dat de kleurentest geen resultaat berekent. De test blijft komen met de reactie dat op vraag 30 geen antwoord is gegeven. Ik was erg benieuwd naar mijn score.
Karen van Heiningen-Kess
Eindelijk eens een test die niet uitgaat van: de ene stijl is beter dan de andere. Het is eenvoudig te doen en geeft goed inzicht. Ik herkende mij er erg in. Het heeft ook duidelijk een link met stijl van leiding geven en stijl van leren (4MAT).

Hier in California zit ik midden in een organisatie verandering en speel een rol daarin. Ik denk dat ik het een en ander vertaal en voorleg aan mijn collega's. Zien wat zij er van vinden. Is het boek ook vertaald( in Engels) verkrijgbaar?
Jan Bulsink
Dit is een heel nuttige toepassing van de kennismanagement.
Geen statisch artikel (verandering in vijf kleuren was bij mij al ruim anderhalf jaar bekend) maar een dynamische confrontatie met jezelf als adviseur.
Absoluut een verrijking dus!

Jan Bulsink
Innovatie en organisatie adviseur Onderwijs.
ilse kaelen
Lid sinds 2019
ik herken mezelf in de uitslag. doch de uitslag is mede afhankelijk van de organisatie waarin je veranderaar mag zijn. fijne test,
mogelijk ook voor studenten!
Marthe Fuld
De kleurentheorie helpt enorm goed om bespreekbaar te maken welke aanpak je kiest. Dus allereerst mijn vele, welgemeende complimenten voor de theorie!
Dan enkele kanttekeningen:
- een test met 30 items is waarschijnlijk te beperkt om echt een juist beeld te geven van de geteste;
- met de opmerking dat een goede veranderaar kleur moet bekennen heb ik moeite, omdat ik in een ander artikel las dat het belangrijk is dat de veranderaar over een breed repertoire beschikt; omdat in beide stelingen wel iets waars zit, zou het interessant zijn beide uit te werken
- de veranderar heeft niet alleen te maken met de eigen voorkeuren, maar ook met de voorkeuren van de organisatie waar hij/zij in werkt, dat zal van invloed zijn op de kleur die de veranderaar kiest en waarschijnlijk is een dergelijke afhankelijkheid best zinvol
Koenen
Zeer herkenbaar
Edutop - Xaviër de Wit
Dit instrument geeft binnen korte tijd een redelijk heldere aanzet tot bezinning op eigen managementvaardigheden tijdens een veanderingsproces.'Even snel invullen' lijkt geen goed uitgangspunt, omdat de uitslag letterlijk vertekend en van kleur kan verschieten door een té vlugge inschatting.
Zeer bruikbaar binnen onze eigen organisatie 'Edutop, onderwijs, advies & training'.
Hans van Leeuwen
Ik kende het model al langer en vind het erg zinvol.
Anderzijds - net als met situationeel management - hangt het er ook van af of je veel tijd hebt en zal je als een vorm van intervenieren niet werkt - of bij een deel van de organisatie niet werkt - iets anders moeten doen.
peeters
Het zet je weer eens aan het denken over de onderliggende paradigma's die een rol spelen bij het begeleiden van veranderingsprocessen. Interessant om deze test eens met een groep collega's te doen om zodoende uit te wisselen wat de fundamentele uitgangspunten zijn van waaruit een ieder werkt.
jolanda peeters
Het zet je weer eens aan het denken over de onderliggende paradigma's die een rol spelen bij het begeleiden van veranderingsprocessen. Interessant om deze test eens met een groep collega's te doen om zodoende uit te wisselen wat de fundamentele uitgangspunten zijn van waaruit een ieder werkt.
Bert-Jan ter Hofte
Lid sinds 2019
Welke indruk maakt de kleurentekst op mij? Hoe zou de kleurentest nog aan impact kunnen winnen?

De kleurentest is een snelle en overzichtelijke manier om je bewust te worden van je visie en handelen o.g.v. veranderingen.
Een suggestie is om een onderscheid te maken tussen die veranderingen waarbij je initiator bent (pro-actieve rol) en die veranderingen waarbij je mede-drager/reactor (re-actieve rol) bent. Vanuit de gedragswetenschappen kun je postuleren dat veranderingen die je ondergaat, zeker als deze ingrijpend zijn en je persoonlijk treffen, gepaard zullen gaan met het doorlopen van de "rouwcurve" (Kübler-Ross curve). Voor veranderingen die je initieert is dan sprake van een "ontdekkingscurve" (van naief enthousiasme wordt je geconfronteerd met de rouwcurve van anderen, waardoor je in een "ontgoochelings"-fase terecht komt en via twijfel, nieuwe start en vertrouwen uiteindelijk bij de voldoening uitkomt). Deze tweede curve hanteren wij bij Krauthammer International als complementaire curve vanuit de positie van de veranderaar als initiator.
Veranderen is dus a) je bewust zijn van de rouw- en ontdekkingscurven van anderen en jezelf en b) deze succesvol "managen" (bewust beinvloeden) om anderen door deze curven heen te coachen.
Ik ben benieuwd hoe lezers en auteurs van dit artikel de relatie zien met de verschillende kleuren/verandertypen. Mijn idee hierbij is dat een dergelijke koppeling een bredere basis geeft om te komen tot normatieve uitspraken over succesvol gedrag van veranderaars, zowel vanuit de verschillende perspectieven (initiator en mede-actor) als in de verschillende fasen van de curven die de veranderaar en de betrokkenen ondergaan.
Wat levert een dergelijke koppeling op?
Ten eerste meer impact doordat een lezer c.q. manager van veranderingen niet alleen een mogelijke typologie voor zijn gedrag bij veranderingen aangereikt krijgt, maar zich daarnaast ook een idee kan vormen over succesvol gedrag.
Ten tweede geven we hierbij invulling aan een lacune in met de name de westeuropese management-literatuur en -lectuur: we durven dan tot voorschrijvende c.q. normatieve uitspraken te komen. De behoefte aan "how to" moge evident zijn, deze is in westeuropa m.i. ten onrechte suspect of op zijn minst met enig dedain omgeven.
Daarom, aan het einde van deze reactie, graag de volgende oproep: wie durft? wie gaat met mij de uitdaging aan om invulling te geven aan een meer normatieve typologie over veranderen?
Tom Smit
Dit testje geeft een heel goed inzicht in je eigen optreden als veranderaar. Kort, handzaam en leuk om te doen.
Leo Knoester
De gekenschetste typetjes komen goed overeen met de werkelijkheid
Engelien Calis
Een aantal jaren geleden heb ik in het kader van een managament development programma kennis gemaakt met de test van de Caluwe. Toendertijd leverde dat bij mij een andere kleurenscore op dan vandaag. Ik geloof dat je als manager in staat bent door middel van voortschrijdend inzicht meer kleur aan te brengen in je functioneren. Ook kunnen verschillende fasen binnen reguliere afdelingswerkzaamheden of projecten in verschillende teams appeleren aan een andere kleur(samen)stelling.
Deze test is niet alleen zinvol voor projectleiders, maar ook voor coordinatoren/projectteamleden. Vergelijk de scores en kijk waar de kleurensamenstelling de meeste kracht oplevert.
Carla van Nieuwburg
Leuke test met voor de meesten een individuele herkenbare uitkomst. Leerzaam om met je collega's deze test te doen, de uitkomsten te vergelijken en zo meer inzicht te krijgen van een ieders basis denkwijze en stijl van werken.
Carla van Nieuwburg
Projectleider/Consultant ICT-Services Fontys Hogescholen


margot voets
ik had niet gedacht dat ik zo'n groot veranderaar zou zijn.
of toch? misschien wel?
Leuk dat je toch gedurende de test je antwoorden ziet veranderen.
prima testje
W.Brandts
.
jan - raedts
Lid sinds 2019
Zeer relevant artikel en zeer goed vragen. Complimenten.
Ik had al eerder kennis genomen van het boek met de 5 kleurentypologien.

Ben nu ook zeer geinteresseerd in het nieuwe boek.

Vind dit een bruikbare reflectietest voor de 55 adviseurs binnen mijn eigen organisatie, waarbinnen ik de functie kennismanager? competentiemanager heb.
Erik Kieboom
Tijdens een collegereeks heb ik kennis mogen maken met leon de Caluwé en het kleurendenken. Ik was direct enthousiast en heb ook mensen in mijn directe werkomgeving hiervoor geënthousiasmeerd. In diverse veranderingstrajecten ben ik bezig het kleurendenken toe te passen en het werkt enorm goed om een kader voor jezelf als veranderaar te creëren en om de veranderobjecten (organisatie, mensen) een spiegel voor te houden waarna je een gekleurd veranderingstraject kunt inzetten. En het is nog leuk ook.
tanja knoester
Momenteel volg ik de studie bestuurskunde en overheids-management en zijn we net aan de chaostheorie gekomen. Deze test ondersteunt dit en dat is natuurlijk leuk. Ik zou nog wel een uitleg bij de score willen zien maar dat wordt te individueel neem ik aan.
jelleke de nooy
heel nuttig, omdat je al bij het invullen van de test ervaart hoe je zelf veel meer dan je wilt ( in het eerste gedeelte) in het tweede gedeelte laat zien hoe je vaak onbewust meer inhoud /doelgericht dan proces gericht bezig bent. de keluiren zijn ooke rg ansprekend, doen me denken aan de Bono met zijngekleurde hoeden.
bedankt en succes.
Twan Paes
Veranderen in kleuren laat op een eenvoudige manier zien waar een verandertraject met een bepaalde veranderaar op uit kan of zal komen. Maar het laat ook wat bepaalde samenwerkingsverbanden zullen opleveren. Sterker nog het geeft aan of je wel of niet zult slagen. Een kleurentest vooraf scheelt een hoop vergeefse moeite.
M. van Oorschot
Ik kan de test niet maken. De keuzes die mij gegeven worden zijn te weinig om mijn eigen bijna oneindig gevarieerde voorkeur aan te kunnen geven. Verder komt er toch erg veel het woordje "moeten" voor hetgeen verwijst naar een gerificeerde context. Ik vraag me het persoonlijk ook af waarom mensen behoefte hebben aan een test als deze, geeft ze dat zekerheid? Waar halen mensen hun zekerheid vandaan, buiten henzelf zoals alle metafysici of van binnen uit henzelf?
Jan Rietman
Zonder uitgebreid op de test in te gaan, bevestigt mijn resultaat mijn idee dat ik vantevoren had. Met een dergelijk relatief klein aantal vragen is het natuurlijk nog steeds goed mogelijk idee en resultaat redelijk dichtbij elkaar te brengen, ook al neem je jezelf voor om een zo eerlijk en als dat kan zo objectief mogelijk antwoord te geven. De keuzemogelijkheden uit twee alternatieven geven soms net iets te weinig ruimte voor nuance.
Toch heb ik een poging gedaan om even afstand te nemen van het door mij gewenste resultaat en bij de antwoorden de concrete situaties, mijn opvattingen en mijn gedrag een zo groot mogelijke rol te laten spelen. Dan blijkt dat het resultaat bij het "doen" toch nog tot enige verrassing leidt.

Vriendelijke groet,

J.Rietman
Delistraat 12
7101 BT Winterswijk
Pieter Kuiper
Ik was zeer verrast door de uitkomst, maar realiseer mij wel dat hij klopt met de werkelijkheid. Prima test! Geeft mij inzicht waar ik in mijn stijl nog eens extra op moet letten.
w.kaizer
Op zich leuke test, maar:
1. vragen lokken sociaal wenselijke antwoorden uit.
2. weet niet goed hoe ik de score nu moet interpreteren.
3. het is waarschijnlijk noodzakelijk dat ik me ga verdiepen in het uitgebreide artikel. Maar dat kost flink wat tijd.
4. de bovenstaande samenvatting is te nietszeggend/summier.
Erik Stevens
Naast het indrukwekkende college jongstleden een bijna even zo prachtige (snelle) test.
Prachtig!
Maarten Rienks
Aardige test. Zet aan tot nadenken. Echter, een belangrijk aspect mist: het vermogen om te schakelen tussen de kleuren. Niet alleen je "eigen" kleuren, maar ook je vermogen om te schakelen (in denken en doen) tussen de kleuren bepaalt je gedrag in concrete situaties.
Ik wacht in spanning op het 'schakelvermogen-testje'
Rody Marsman
kleurig geheel en vooral maakt het duidelijk dat er verschil kan zijn tussen de gedachte hoe je iets aanpakt , en hoe het uiteindelijk gedaan wordt
jan boon
De test is leuk om te maken, vooral omdat de vragen dwingen tot nadenken. Kiezen is soms moeilijk, maar teruggaan naar de praktijk is, vooral bij de tweede set, het antwoord. Ik kende de kleuren niet, maar de analyse van de test is geen verrassing. Ik herken mijn bijdragen en de keus voor projecten. waar ik nog wel vragen bij heb, is de mogelijkheid om een stijl te kunnen kiezen om je effectiviteit te vergroten. Anderzijds twijfel ik er aan of je dat moet willen, gezien de uitleg over het groeien in een bepaalde dominantie. Dan wordt het de vraag hoe projecten en opdrachtgevers te koppelen aan adviseurs.
B. Smids
Vraag: Het lukt mij niet om de informatie over de kleuren uit te printen. Heeft u een tip of een andere manier hoe ik aan info over de kleuren kan komen.
Alvast bedankt

Met vriendelijke groet,
Berber Smids, coördinator patiëntenvoorlichting
Medisch Centrum Rijnmond Zuid
Rotterdam
Manon de Lanooi
Leuke test. Misschien iets te lang om met klanten uit te proberen maar ik geef wel inzicht in soort veranderaar.

Vr. gr.

smj de waard
Denken : blauw en geel gelijk in procenten en in score een 8

Doen : Groen en in score 8

Wat voor een conclusie mag ik hier uit nu trekken. Het verhaal was mij niet geheel duidelijk. Ik ga er vanuit dat je van iedere test iets kan leren maar hier komt niet een duidelijk verhaal naar voren. Graag ontvang ik verbeter punten in mijn score.
Agnes Oen
Kernachtige en speelse kennismaking met de kleurentheorie
Anno Galema
Ik zou graag willen weten of deze test ook in het Engels beschikbaar is.
Met dank, Anno GalEMA
andré woutersen
leuke aanvulling op het boekwerk'leren vernaderen'. aanrader voor een ieder die organsiatieveranderingsprocessen proberen te doorgronden.
ben op zoek naar iemand die de gedachetn van de caluwe een relatieve leken uiteen kan zetten?
m. vr.
Christa Schenk
Deze test is een prima hulpmiddel bij het starten van een nieuw veranderingstraject. De achterliggende theorie moet echter wel zorgvuldig doorgenomen en toegepast worden om te voorkomen dat het bij de test alléén blijft.
Martijn Geurts
Lid sinds 2019
Het toeval wil dat ik vanmiddag de kleurentest zal afnemen bij mijn afstudeerbedrijf, waar ik assisteer bij de implementatie van een informatiesysteem.

Tips en trucs zijn van harte welkom.
Peter van der Els
Interessant artikel, en interessante stellingen over veranderstijlen. Bij het beantwoorden van de vragen (mogelijk mede door het feit dat alle vragen gelijktijdig te zien waren) kreeg ik echter sterk de neiging om een 'sociaal wenselijk' antwoord te geven, waardoor de uitslag 'gekleurd' zou worden. Het lijkt mij dat dit ook bij anderen kan gebeuren, zodat de uiteindelijke conclusies over de veranderstijl niet correct zijn. Wat zijn de ervaringen met dit verschijnsel bij dergelijke vragenlijsten?
Harry Laven
Het carnaval kan nu beginnen.
Herman Cornet
Goed instrument om even te toetsen welke voorkeursstijl je hanteert. Heel herkenbaar waar mijn valkuilen liggen.
Anita
ok
Gerrit Harmanny
Heel leuk om door deze test iets te zien van eigen consistentie in denken t.o.v. doen. Probleempje is de vraag of ik in veranderprocessen zo belangrijk ben als wenselijk voor de test en of ik daardoor niet te veel "wenselijke" antwoorden heb gegeven!

Gerrit
Els Teeuwen
Ik heb vorige week een aantal van 6 boekbesprekingen over "Verandermanagement" achter de rug georganiseerd door RU Groningen in Utrecht gevolgd. Ik was direct erg enthousiast over de kleurenmethodiek. Ik werk als interim manager en heb voortdurend met al deze "kleuren" in organisaties te maken. Ik vond uw boek "Leren veranderen" met kop en schouders uitsteken boven de meer theoretische modellen die werden besproken.
Ik ga uw methodiek zeker toepassen in de praktijk. Eindelijk een methodiek die ook veel over mijzelf zegt als veranderaar.
Theo van Wijk
Met vier concrete voorbeelden in het hoofd de kleurentest ingevuld. Deze voorbeelden van 'verandering' blijken zeer verschillend te zijn. Van initiatieven nemen en stimuleren tot veiligheid bieden en signalen (suggesties) van betrokkenen afwachten en de best passende route vervolgen. Van zichtbaar maken van het probleem en medewerkers stimuleren om samen oplossingen te kiezen tot 'dictatoriaal' een verandering voorschrijven.
Elke situatie vraagt blijkbaar een eigen veranderkleur. (De test leverde waarschijnlijk daarom alle kleuren op.) Met bij elke kleur volgens dit artikel een bijpassende omschrijving. De ontwikkelde test lijkt mij daarom een voorbeeld van een empirisch vastgesteld model.
Mijn idee is om bij het invullen van de kleurentest je te concentreren op één verandervoorbeeld. Daarmee levert de test meer onderscheidend vermogen op. Elke verandering een eigen kleur.
En elke kleur haar voor- en nadelen.
Overigens een prima artikel.

Met vriendelijke groet,
Theo van Wijk

oprichter van CIEN producties
www.get.to/CIEN


Andre van Dalen
Een leuk artikel met helaas een zeer archetypische benadering. Het grootste probleem zit hem in de vragenlijst echter in het ontbreken van de typering van de verandering. Verbetering of eerste orde verandering is iets heel anders dan 2e orde of zelfs ne orde verandering (structurele verandering met bekende of onbekende c.q. gestuurde of ongestuurde uitkomst).

Ieder type verandering heeft zijn specifieke problemen en benaderingswijzen. Het zou mooi zijn dit in het artikel mee te nemen.

Overigens blijft dit onderhoudend.
Claus Els
ik deed de test uit pure nieuwgierigheid,
misschien moet ik dit toch nog eens bekijken
Frans Loriaux
Hoe zou men moeten antwoorden om in deze test de uitslag voor een bepaalde kleur zo optimaal mogelijk te maken ?. Het zouden handige aanwijzingen kunnen zijn (en niet meer dan dat) om in een aantal concrete situaties de richting te kunnen bepalen.
Jules Ruis
De test is een goed hulpmiddel voor de analyse van de eigen veranderstijl.

Kan het gebruik van de kleuren nog eens worden toegelicht. Zit hier een 'natuurlijke' verbinding met het klleurgebruik van chakra's?

Zie verder: www.fractal.org
Lucien Kuijlen
Ik heb de test gedaan. Het bijbehorende boek van Léon de Caluwé is zeer intersessante lectuur en geeft een goed overzicht van de bestaande theoriëen op dit gebied en de opdeling in kleuren maakt het analyseren en/of begeleiden van een veranderingsproces "handzamer".

p.s. de uitleg bij de test van de "witte kleur" (het witte icoontje) functineert niet.
johan rikkerink
houdt goed de spiegel voor
verassende uitkomsten en handig voor zelfinzicht
met de ervaringen als verandermanager tot nu toe en de uitkomsten van de test ben ik content
C.A. van den Berg
Zeer goed test om te kijken hoe je zelf in een veranderingstraject staat
Rob van Weerdenburg
prima hulpmiddel voor jezelf eenspiegel naar het binnenste van je denlkpatronene.
Taco Rethmeier
Kleurentest legt het spanningsveld tussen denken & doen bloot, hetgeen interessante stof tot reflectie oplevert. Bijvoorbeeld: wat zijn je eigen primaire veranderkleuren, welke kleur vraagt (impliciet) de situatie/opdrachtgever en hoe ga je met eventuele kleurverschillen om! Wellicht dat daarin ook ten dele het antwoord kan worden gevonden op het mislukken van zovele verandertrajecten...
Fred Cohen
een goed instrument om even stil te staan bij het eigen functioneren.
Ik kende de test al, wat goed dat deze nu zo beschikbaar is
succes
Jos Nelis
De test zet aan tot nadenken over hoe ik veranderingen zie.
(Eigenlijk wist ik dit al). Hierdoor ontstaat herkenning, erkenning en stof tot nadenken om te reflecteren op de wijze waarop ik nu een verandering begeleidt.
Arjan Oomen
Ben zelf de mening toegedaan dat een gelijke verdeling van de kleuren niet mogelijk is.
Voor mij blijft onduidelijk in welke situatie welke kleuren het best inzetbaar zijn.
Wim Feijen
Geinig
Arno Koch
Geeft boeiend inzicht in eigen handelen en de keuzes die we daarbij maken. Ik stel voor dat wij deze test, (die ik veelmeer als een bewustwordingsinstrument zie) gaan opnemen als initieel instrument in onze eigen interne opleiding; mooi startplaatje om bv interventie technieken aan op te hangen!
G.A. van der Spoel
Ik ben heel kort manager. Hiervoor heb ik in een totaal andere branche gewerkt. Met deze test heb ik inzicht gekregen in mijn eigen handelen. Heelleuk dat dit zo beschikbaar is. In veel gevallen moed je dure 'specialisten' inhuren om dit resultaat te krijgen
Joey Moelands
Beste,

Ik ga mijn managers is aan deze test onderwerpen.....
Bedankt

Joey.
David Dubero
Wij thans bezig met het veranderen van processen binnen ons bedrijf. Tevens gaan we over van een staatsbedrijf een geprivatiseerd bedrijf. Deze test heeft me een inzicht gegeven van hoe ik over bepaalde dingen denk en als het overeen komt met wat ik doe. Ik zie dat ik duidelijk behoefte heb in feedback van mijn collega's hoe zij de veranderingen die ik gestart heb ervaren. Tevens moet ik meer gaan letten dat mijn doen in overeenstemming komt met mijn denken.
Willemien
Leuk om te doen met knipoog naar eigen gedrag en wenselijk gedrag
Willemien
Leuk om te doen met knipoog naar eigen gedrag en wenselijk gedrag
s. schenk
Test is leerzaam. Tussen eigen handelen en visie zit duidelijk verschil. Enerzijds zit dit in het feit dat je zelf niet altijd bewust bent van de 'zachtere' veranderingsstrategien en anderzijds wordt je door de dominante cultuur in de organisatie verleid tot 'hardere' strategien.
Belien Philippe
Jan M.M.Boesten
Zeer welkomme test na lezen van het boek. Geeft direct inzicht in eigen handelen en denken. Leuk om te doen en praktisch
remko van geest
Leuk om zo'n test te doen.
Ik moet er wel bij aantekenen dat het beantwoorden wel erg zwart-wit is.
Bovendien hangt het er ook maar net vanaf welke funktie je bekleedt en dus welke wijzigingen je zelf kunt bewerkstelligen.
Cees Vanwesenbeeck
Het is een uitstekende test om relatief snel te zien hoe je zelf tegenover veranderprocessen staat. Daar de goed gekozen formuleringen wordt je vanzelf gedwongen enige zelfreflectie toe te passen.
Maarten Jan Officier
De kop is genoeg voor deze vragen; het boek vind ik erg goed en het bied goed instrumentarium bij lopende veranderingen.
Gebke van Gaal
het is makkelijk voor die veranderaars die snel iets over zichzelf te weten willen komen. Ik pleit liever voor meer diepgang, maar het is een leuk insteek om te beginnen en de test na een paar jaar weer eens te doen.
Arjan Oomen
Het gevolg artikel geeft in conbinatie met deze test een helder beeld van de opstelling van de invuller.
Dit is voor mij verhelderend maar ik kan mij voorstellen, dat deze niet uitsluitsel geeft of juist in tegenstelling in me het zelfbeeld.
Wat dan en waar naartoe hierna.
Leuk maar wel voor sommige een teleurstelling en een confrontatie.

wouter
leuk artikel met boeiende visie op de veranderprocessen.
Murielle
vragen overlappen teveel
Janneke
Eigen gedrag bij verandersituaties is vaak situatie afhankelijk. Als het gaat om stringente issues die te maken hebben met het 'overleven' van de organisatie of b.v. veiligheidsissues ga je daar op een andere manier om dan bij minder urgente zaken.
jeanette
Soms kan ik mij in beide alternatieven herkennen
henk mooij
ben benieuwd wat het resultaat is van mijn selectief invullen
Marjan Klingenberg
Hallo
Ik zie dat ik een zeer gelijkmatige verdeling heb over de kleuren, zowel qua denken als qua doen. Datherken ik wel.
Leuke test!
Sjoerd van Eekelen
Na het doen van deze online test kreeg ik een andere uitslag dan het boek. Dit terwijl de 60 vragen identitiek zijn.

Dit is eenvoudig te controleren dmv alle vragen met "A" te beantwoorden en de score tabel(uit het boek) ernaast te leggen.

Vriendelijke groet,
Sjoerd van Eekelen
Hans Smits
Je wordt met deze test er mee geconfronteerd dat je je eigen ideeen eigenlijk niet in de praktijk brengt. Goede spiegel!
Frans Walraven
Leuke verbinding tussen wat je doet en wat je denkt te doen!
van Konijnenburg
Ik heb in het verleden meegedaan aan een onderzoek van BMC (bestruur en management consultants). Daar werd gebruik gemaakt van de zogenaamde Birkman methode. Deze methode gaf je inzicht in eigen werkstijl en informatie over je team en organisatie. Je kreeg na afname een life style grid. Er werd gewerkt met vier kleuren. Rood =doeners Groen=praters Geel= bewakers en Blauw=denkers. Het is leuk om te zien dat ondanks de andere soort van vraagstelling, de uitkomst voor mij hetzelfde is
P. Belgraver
Analyse van de enquete nodig om inzicht te krijgen in het resultaat van de test.
herman drenth
Goed inzicht voor een nieuwe (verzuim)adviseur in wording (via het sioo A & O).

Bedankt,
Herman
Jos de Brabander
Geeft een goed inzicht van drijfveren en blokkades in het ondernemen van akties.
til palm
de meeste vragen zijn wel te herleiden naar de kleuren. Wel eerlijk en niet sociaal wenselijk ingevuld! Uitslag klopt met eigen beeld.
Gerard Dekker
De kleurentest geeft een helder beeld van je persoonlijke spectrum en de congruentie tussen denken en doen.
Een aanrader voor adviseurs, managers en veranderaars. Doen!
G. Philip
Het confronteert je met je congruentie in denken en doen en wijzen je er bovendien op dat er meer kleuren in het pallet zitten om een schilderij te maken.
Ellen van Tilburg
Mijn denken gaat al de ontwikkelkant op nu nog het doen. De eerste stapi s gezet. Leuk om dit bevstigt te zien.
Jan Alers
De test confronteert mij op een heel directe wijze met de verschillen tussen mijn denken en doen. Lastig is de interpretatie van de resultaten; in mijn geval waren meerdere kleuren dominant.
Hannie v. Rooij
Toen ik het rode en gele mannetje aanklikte kwam er helaas geen uitleg, kunt U die me alsnog sturen?
Bedankt, Hannie
m.harderwijk
Ik ben er nu meer van bewust, dat als je door de opdrachtgever verplicht wordt om projectmatig te werken en je bent van nature dominant groen,dat je dit ervaart als werken tegen je gevoel in ,wat weer leidt tot de nodige stressgevoelens.
Peter Cijsouw
Bevestiging dat witdrukdenken mijn voorkeursstijl is.
Ik denk meer groen dan ik doe. Leerpunt.
Juul Peters
Anders doen dan denken, is voor mij soms een bewuste keuze.
Wat ik nastreef is niet altijd haalbaar in een bepaalde omgeving. Door in eerste instantie anders te doen, kom ik wel steeds dichter bij (lange termijn doelen). De vraag is wat s het waard en wat verlies je van jezelf op de duur?
Christel Welling
Het 'doen' van een veranderaar wordt niet alleen beinvloed door de visie van de veranderaar op veranderen, maar ook door de ontwikkelingsfase van de organisatie waarin de veranderaar functioneert !?
Theo Visser
Als onderdeel van het boek kende ik de kleurentest, deze versie on-line prikkelt om af en toe eens in te vullen. Je eigen ontwikkeling in denken en doen wordt zo zichtbaar en volgbaar.

Erg Leuk! Ik ga andere deze site aanraden!
Lianne Rietbergen
Kleurentest
Toby Colen
Ik heb een periode geleden het boek van Caluwe en Vermaak moeten bestuderen. De test heeft echt een meerwaarde t.o.v. mijn persoonlijke ontwikkeling...
Ruth Heynen
het is een leuke test die inzicht geeft in jouw eigen manier van veranderen. jammer dat je niet ook een test hebt om ook organisaties in te schatten qua kleur.... dat zou mijn afstudeeropdracht een stuk makkelijker maken! als iemand weet waar je een dergelijke test wel kunt doen, hoor ik het graag!
Swolfs
Dit is inderdaad een hele leuke test. Het geeft inzicht in datgene waar je wel eens mee bezig bent. En het resultaat is verrassend en bemoedigend. Ook voor andere management aspecten zou dergelijke tests moeten kunnen doen.
Ingeborg
Ik ben op dit moment het boek aan het lezen waar deze test uitkomt. Iemand adviseerde mij om de test als eerste te doen, zodat je met een zo open mogelijke geest en nog onbevooroordeelt over de waarde van kleuren de test doet. Ik denk dat de uitslag misschien wat confronterender was, maar ook eerlijker. Wellicht een idee om de test voorin het boek te zetten?
Giel van Aarnhem
Een goed opgezette test met vragen die je na het invullen aan het denken zet.
Sven
Een goede en duidelijke test!!!
Sven
Een goede en duidelijke test!!!
G.Teunis
Het invullen van dit soort quick scans is niet altijd eenvoudig. Je moet niet te lang nadenken over de vragen. Toch kan iemand verschillend reageren afhankelijk van de 'zwaarte 'van een bepaalde verandering. Of het nu gaat om de aanschaf van bepaald materiaal of een reorganisatie, dat maakt wel verschil.
Eerlijk gezegd geeft de score wel een aardig beeld van hoe ik in het algemeen handel. Weer een stukje feedback ontvangen.
Is de scan valide?
J.Rutten
prima
bets
scherpe contrasten, en zeer leerzaam
ben bentvelzen
ik zie de planeten nu helder
en zie beter op welke planeet bijvoorbeeld mijn baas woont

het helpt om (mijn) afwijkende kleur te blijven respecteren
en om woorden te vinden voor contact met andere planeten

bedankt, ben
J. Doggen
Ik ben erg benieuwd hoe we hier op de IPB - tweedaagse mee verder gaan. De test was vrij gemakkelijk in te vullen. Je moet er, denk ik, ook niet te lang bij nadenken.
J. Doggen
Ik ben erg benieuwd hoe we hier op de IPB - tweedaagse mee verder gaan. De test was vrij gemakkelijk in te vullen. Je moet er, denk ik, ook niet te lang bij nadenken.
Kees Cornelisse
Ik ben benieuwd waar ik op uit kom als ik hem de tweede keer uitvoer.
Johan van de Weijgert
Laten we hopen dat er bij het veranderingsproces niet zoveel meningsverschillen zijn, als uit het aantal vragen zou kunnen worden afgeleid !!
Henny Overbosch
Leuk artikel, maar - veranderaars zijn veelal mannen - weet de schrijver dat 8% van de Europese mannen een vorm van kleurenblindheid heeft? (onder vrouwen is dat 0,4%). In Nederland zal die situatie niet veel anders zijn.
Zou dit gegeven nog van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de test?
Tineke Gierveld
Inspirend zowel qua inhoud als vorm; roept behoefte aan meer achtergrondinformatie op en aan gebruiksmogelijkheden voor de eigen (werk)praktijk.
L. Meerhof
De uitkomst is enerzijds verrassend en anderzijds ook weer niet
verrassend is het verschil tussen denken en doen.. Ik had het idee dat mijn denken en doen op een lijn zouden staan nu blijkt dat er toch wel verschillen zijn.

met vriendelijke groet,
Liset meerhof
Jan Dobbelsteen
Uit een artikel in M&O (1998: Denken over veranderen in vijf kleuren) kon ik de gedachtengang wel volgen maar bleef het hele verhaal zweven, vooral omdat de tekst beter geschreven had kunnen zijn. Deze test overtuigt.
Frans Bank
Het valt mij voor mijzelf op dat ik groen denk en toch een lichte neiging vertoon naar de blauwe uitvoering. Bei allebeid de scores is echter zeer duidelijk groen en blauw in de lead interessant!
Frans Bank
Het valt mij voor mijzelf op dat ik groen denk en toch een lichte neiging vertoon naar de blauwe uitvoering. Bei allebeid de scores is echter zeer duidelijk groen en blauw in de lead interessant!
jan kuijs
In uw test komt het wit denken ruimschoots naar voren. Echter wit past niet in mijn huidige werksfeer. Soms is er wat ruimte voor groen en dat is precies de ruimte die ik persoonlijk altijd opzoek.
met andere woorden een prima test voor het zelfbeeld.
P. van de Kerkhove
ben benieuwd wat de idiaale mix is
H. van der Werff
.
H. van der Werff
.
ben wouterson
Leuk om deze test te doen en de verschillen in denken en doen eens voor jezelf op een rij te zetten. Leert je je eigen kleur herkennen en als je eerlijk kijkt naar jezelf moet je je kleur bekennen.
H.de Wekker
De test is een aanvulling/verrijking van ons trainingsprogramma.
M.n. voor de training leidingeven en service/klantbehandeling.

Tevens is de test uitstekend te gebruiken bij workshops, bijvoorbeeld de samenwerking vtussen veld en hoofdkantoor.

Immers: een uitzendorganisatie moet veelvuldig, vanwege marktschommelingen en wetgeving veranderingen invoeren.

Paul van den Hengel
Erg leuk om te doen. Ik kom er steeds vaker achter dat ik goed in balans ben en ook in deze test kom dit weer naar boven. Afgezien van leuk is het ook zinvol om op momenten van twijfel weer eens te ervaren dat het allemaal zo slecht nog niet in elkaar steekt.
Paul
F de groot
Hier kan je ook het karakter van de manager halen
hans egbers
Ïk volg de leergang Middle Management bij het ISBW. De test moest worden gedaan voorafgaand aan les 4 "Veranderingsmodellen" van de module de Visievertaler.
Martin Keuzenkamp
Deze Groen-Wit veranderaar herkend de zaken uit de uitleg. Erg leuk om te doen.
Jim Borns
Het denken over veranderingen in een organisatie is wat anders dan het doen veranderen van een organisatie
C.B. van der Kolk
Heerlijk om bevestiging te krijgen dat mijn voorheen wat moeilijk over te brengen (witte) visie gewoon als een van de vijf manieren van aanpak is, waar je voor kunt kiezen.
Rik Kors
De korte typeringen van verandermanagement spreken mij aan. Het is een leuk instrument om toe te passen op analyse van organisatie(-onderdelen) en individuen (waar staan we - zelfreflectie). Het is een indicatie. Interessant om te benutten gelijktijdig met andere methoden en technieken van analyse en interview.

John Coppens
De uitslag van de test was voor mij eigenlijk geen verrassing. Bij het doorlezen van de therorie kwam ik er al achter dat de blauwdruk het beste bij mij past. Overigens is het leuk z'on test maar eigenlijk zou je het beste uit alle denkhoeken moeten halen om zo het beste resultaat te verkrijgen. Wellicht is dit een utopische gedachte.
Swier Jan Miedema
Wat ik mij afvraag is of een score waarbij op iedere kleur 20 % gescoord wordt betekent of ik in elke situatie de juiste strategie kan toepassen, of dat ik geen voorkeursstijl heb?
Peter Beerepoot
Ik heb meerdere malen een afdeling veranderd. In hoofdzaak streef ik naar het verminderen van de afhankelijkheid op de werkplek, het vereenvoudigen van de werkoverdracht zoals ik het noem, zodat medewerkers zich beter kunnen focussen op hun eigen rol in de behaalde resultaten. Daarbij kunnen managers hun personeel beter en objectiever beoordelen. Typisch rood zou je zeggen.
Hierdoor ontstaat een structuur van harde kaders, waarin afspraken en beoordeling een belangrijke rol spelen. Echter kan daardoor veel ruimte aan personeel worden geboden om werkinhoudelijk zich zelf te ontplooien. Management vervult voor het personeel in die betekenis een coachende rol. Dus ook een beetje groen en wit, naar mijn overtuiging.

Bedank voor de test.
Bastiaan
Bij denken is mijn score in wit opvallend hoog, gevolgd door rood en groen. Daarna geel en als laatste blauw. Echter in doen staan groen en rood bovenaan, gevolgd door wit en blauw. geel is hier het minst aanwezig. Ik wijt deze verschillen aan de status die de afdelingen hadden toen het proces werd ingezet, waarbij betrokenheid ver te zoeken was. Ik heb als moto, iedereen wil leren en verbeteren. Helaas is de praktijk wel eens anders. Interessante test met genoeg stof tot nadenken. Ik vraag me wel af of er een ideaal plaatje is.
Rinus Peeren
Fijn om jezelf te zien bij het invoeren van veranderingen.
P. Peters
Niet een verrassing, wel een bevestiging. Nu in praktijk nog.
Maar een mooie test.
B.BahramiIk heb de keluren test gedaan. Ja hoor, ik had namelijk twee dominante kleuren, namelijk blauw (26,7%) en rood (30%). Alleen ik weet het niet of een beginner ben of een ervaren veranderaar. Persoonlijk dank ik, dat ik een beginner ben.


groetjes bahman
Nelleke Zitman
kernachtig door korte heldere analyse en vervolgens de weg aan te geven tot betere prestaties
A bernards
denken en handelen stemde bij mij redelijk overeen.
grootste kolom wit.
groen en rood als 2e en 3e.
maar dan mis ik nog een conclusie uit deze mix.
prachtige test maar wat nu te denken?
Huri Sahin
Ik ben benieuwd.
Geert Hofman
Ik heb een keer aan een workshop meegedaan, waarbij je op basis van een veronderstelde/"gediagnostiseerde" kleurendominantie werd ingedeeld met anderen, die dezelfde dominatie hadden. Wat mij opviel is dat er op basis van deze dominantie geen enkele "klik" was tussen de personen in deze subgroep. Met een andere kleurenindeling, gebaseerd op voorkeursstijlen van probleemoplossing (PenColor System) blijkt die klik er wel te zijn! En kan er veel beter gedrag worden voorspeld!
J. Leendertse
Een bevestiging van mijn eigen beeld / visie.

Ik ben benieuwd wat de resultaten zijn als ik de test door mijn team laat uitvoeren maar ook als ik de test gebruik tbv 360 graden feedback.
Lucas Faase
geen reactie
annemieke Poiesz
leuk om test te doen en het klopt met het beeld dat ik van mijzelf heb
s.v.oorschot
In een andere kleurentest kwam iets heel anders. Wat is nu de goede test? Daarnaast is de test doen ook maar betrekkelijk: je vult in wat je graag zou willen doen of wat je denkt dat je doet. Niet wat anderen van je zien.
Marieke Kruitwagen
Ik vond het een goede test
Marjolijn
goed
B.K. van Sprundel
Lid sinds 2019
Het was een leuke ervaring om deze test te maken. Na een en ander gelezen te hebben over 'de vijf kleuren', werd mij duidelijk dat hoe afgebakend de meeste tests ook zijn, deze test toch ruimte bood voor bruggen tussen de verschillende kleuren. Omdat in mijn optiek mensen en dus hun overtuigingen nooit in één hokje te plaatsen zijn, acht ik het van belang dat er in dergelijke tests ook aandacht wordt besteed aan overlappingen bij de verschillende stijlen.
Een test blijft in zekere mate een zwart-wit vergelijking, maar het laat weldegelijk zien waar bijvoorbeeld een voorkeurstijl ligt. Deze test heeft voor mij bijgedragen aan mijn beeldvorming en ik heb inmiddels geleerd dat als je echt wilt groeien, je constant naar jezelf moet blijven kijken. Deze test is daarbij een prima handvat.
René Geurts
Na twee keer alles ingevuld te hebben gooit hij mij zo uit de test.....

Jammer dan.....
robin van heusden
Klopt!
peer elshout
Volgens Chris Argyris is het moeilijk om je gehanteerde handelingstheorie zelf te beschrijven; we vervallen snel in onze beleden handelingstheorie. Deze test probeert dit dilemma te doorbreken. Ik vond het in ieder geval een leuke worsteling. M.n. in het tweede deel vraagt het veel concentratie op de voorbeeldprojecten. Het hielp mij om me te concentreren op een voorbeeldproject.
Ravesloot
Uitstekend, kleur bekennen
Caroline Hoff
Een groene veranderaar in een overwegend blauwe omgeving, nu weet ik waar ik tegenaan loop en waarom het soms zo moeizaam is. Heel nuttig!
Jeroen ter Horst
Bij hetgeen van Sprundel aangaf, welleswaar aangepast, daar vind ik aansluiting t.w.:
"Een test blijft in zekere mate een zwart-wit vergelijking, maar het laat zien waar bijvoorbeeld een voorkeurstijl ligt. Deze test heeft voor mij bijgedragen aan mijn beeldvorming en ik heb inmiddels geleerd dat als je optimaal wilt groeien, je regelmatig naar jezelf moet blijven kijken".
Floor
Hoi!

Dit is niet zozeer een reactie op de test, maar meer een vraag aan iedereen die goed op de hoogte is van veranderstrategieën! Ik ben op dit moment bezig met een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van veranderstrategieën binnen de facilitaire organisatie. Mijn literaire kader is op dit moment een beetje mijn knelpunt. Ik wil graag in eerste instantie breed uitweiden over veranderstrategieën. Er is echter zo veel geschreven dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Nu hoop ik dat iemand mij eventueel enkele tips kan geven over waar te zoeken en hoe het theoretisch kader in te delen. Zelf zat ik te denken om aan de hand van het 5-kleuren model bij elke kleur een theorie te plaatsen. Het probleem hiervan is dat ik er nog niet zoveel verstand van heb en dat ik theorieën dus nog niet zo goed een plaats durf te geven. Misschien dat iemand mij ook hier hulp bij kan bieden?

Ook lijkt het mij een optie om de verschillende typen strategieën, die er vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn (zo'n 4 a 5), te behandelen en daar opnieuw theorieën bij te plaatsen. Maar ook in dit geval zou ik graag de kennis van iemand die er veel dieper inzit gebruiken.

Bij voorbaat dank,
groeten Floor Heinink
isjtar Broeijer
Ik ben het er redelijk mee eens (voor ongeveer 7%)
Isjtar Broeijer
LUMC
Harry Terpstra
Het lijkt wel een glazen bol die uitslag. Bijna eng, maar wel leuk.
Mohammed Al Zahima
Is interessante test.
Ik ben beleidsmedewerker bij het ministerie. Test is ook moeilijk, want ik weet soms niet precies wat ik voor antwoord moet kiezen.
Is namelijk moeilijk.

Wat is de functie van de kleuren? Ik weet niet precies hoe ik de uitslag moet duiden. Ik val onder de categorie 'blauw'.

Tom van Velzen
Ik vind de kleurenbenadering een speelse manier om naar verandering en cultuur te kijken.
Heb de test met interesse gedaan en zal zeker meer lezen van deze auteur
Ebbing Osinga
Het blijft leuk om te zien waar de basishouding bij jezelf zit. De praktijk blijkt vaak toch wel wat weerbarstiger. Ook zijn de externe invloeden ook zodanig dat de druk voor snel veranderresultaat op gespannen voet staat met de gewenste aanpak.
Ilonka Vos
aardig is om de test na een tijdje, paar maanden te herhalen.
De eerste keer, bekende ik nog geen kleur. Ik was net begonnen aan een veranderingsproces in een nieuwe baan. Met een duidelijk rood team.
Nu een paar maanden later, is duidelijk te zien dat ik kleur heb bekend en zijn er duidelijk twee dominante kleuren. Die ook nog overeen komen in denken en doen.
een aardige test zo.
E Frank
Lid sinds 2019
Ik wist niet wat mij te verwachtens stond, maar de test heeft mij toch zaken voorgelegd waar ik goed over moest nadenken.
herma ooms
Deze test gaan we als managmenteam invullen als input voor het thema leiding geven. Ben benieuwd naar de scores van mijn collega's. Ik verwacht dat we aardig verschillen.
groeten van Herma Ooms
h van veenendaal
Is erg leuk en verdomd moeilijk al die vragen omdat je continu in de knel raakt met hoe je doet en hoe je zou willen doen
J.W.Groeneweg
De uitkomsten van de test zijn zeer confronterend en geven een goed beeld van je eigen denken en handelen. Wetend dat het zo is maar toch een ideaal beeld van jezelf hebbend, wordt je met deze test nog eens op de feiten gewezen.

Het is belangrijk om met deze gegevens iets te gaan doen waarmee het eigen optreden kan worden verbeterd en daar schuilt het gevaar want hoe groot is de bereidheid tot veranderen.

Blijft het niet bij zelfkastijding?
Sytse Algera
In het begin was ik er niet zeker van of de test correct zou zijn, maar mijn scepsis werd al snel minder toen ik duidelijk herkenbaar mezelf in de kleuren zag. Leuk om te doen.
R.Koole
Zie de kop
D. Almeida Mendes
Mooi om te zien dat denken en doen niet naadloos op elkaar aansluiten. Herkenbaar is het denken en verklaarbaar is het doen. Keenlijk hebben ervaringen dus invloed op het handelen en wordt het denken daardoor genuanceerd.
eddy
is een goede test, wel benieuwd naar de uitkomst
Tino Scherpenzeel
De test is mij al jaren bekend echter toch nooit aan deelgenomen.
Wel ben ik al jaren actief in veranderingstrajecten waarbij ik waarschijnlijk bewust en onbewust een eigen stijl heb ontwikkeld.
Met name crisis- en interimspecialismen verklaren de afwezigheid van wit.

De uitleg zou iets ruimer mogen, anderszins ga ik nu wel eindelijk Leon's boek lezen.

Leuke test, goeie structuur en technisch mooi opgebouwd.
Met dank voor het kunnen deelnemen.
Mr. W.M.N. Oosterwaal
Lid sinds 2019
Als mediator en coach praat ik met mensen die om hun conflict op te lossen aan het veranderen zijn. Ik stimuleer hen om te groeien, spiegel hen in datgene wat de groei belemmert en doe dit door de kleur van de klant aan te nemen. Interessant te zien dat waar ooit twee uitgesproken kleuren domineerden, nu alle kleuren een stevige plek hebben!
Frans van Duikeren
Als ex-manager met een conflictvermijdend karakter kan ik me in de kleuren wit en groen goed vinden. Mijn score van 0 % voor blauw is typerend voor mijn aanpak dat situationeel, participatief en op lange termijn gericht (evolutionaire groei) voorstaat.Ik realiseer me dat er situaties kunnen zijn dat een spijkers met koppen geslagen moet worden en dat daarbij een witte aanpak als luxe, wordt gezien, maar op lange termijn zal de gehele organisatei moeten groeien.
Lidia van Muijden
Ondanks het feit dat ik als kunstenares mij bewust ben over creatieve elementen te beschikken, verrast het mij dat wit zo hoog scoort. Een erg leuke test binnen mijn huidige beroep. De test ga ik gebruiken binnen het verandertraject waarin wij nu zitten.
m.vr.gr. Lidia
Rob Lataster
Leuk om een eerste inzicht te krijgen in je eigen wijze van handelen
J.Hamstra
Uit een groot aantal vragen blijkt bij de keuze waar je voor kiest; je bent een mens-gerichte veranderaar of je gaat voor de harde(re) kant van het project. Bij de beantwoording heb ik vaak bewust dit moeten (proberen te) onderdrukken.
Direct duidelijk dat de antwoorden van 1e deel overeen zouden moeten komen met 2e deel. Om dit aan te tonen is het voor mij de vraag of ik deze test nodig heb.


Cor Oudendijk
Weet nog niet hoe ik hiermee in de praktijk uit de voeten kan. Beslissingen worden namelijk niet door mij alleen genomen. Ben onderdeel van een groter geheel.
J.W.H. van der Weiden
Ik vind de test en uitslag heel bijzonder en ben zeer benieuwd naar de inhoud van de themadag.

P. ten Have
Ik heb met belangstelling de kleurentest gedaan.
Ik scoorde hoog op blauw en rood (maak een goed plan en probeer dan de aansluiting te zoeken met de wensen van mensen)
Maar nu vraag me nu wel af: wat kan ik met deze kennis?

1. Vragen bepaalde situaties of problemen om bepaalde kleuren?
Start met blauw en rood, lukt het niet en je hebt macht, denk dan aan geel...

2. Is het handig om repertoir in elke kleur te hebben?

3. Leiden kleuren tot andere uitkomsten?
Bush dacht dat Irak wel met geel op te lossen zou zijn...

4. Zijn bepaalde kleuren minder effectief? Ik heb wat moeite met witte veranderaars...
L.A.J. Verroen
Goede test + samenvatting hoe e.e.a. te operationaliseren. Verschil in denken en doen kan ook ontstaan omdat betrokkene zelf bezig is zijn veranderingsstijl te wijzigen omdat de context waarin de veranderingen plaats hebben ook drastisch veranderd is.
Tonny VInk
Leuk om eens een test in t evullen die gaat over veranderingen binnen de organisatie .
Zeer waardevol in mijn werk en kan nu naar anderen kijken met een" andere bril".
Harold Gerritsen
Mijn grafieken leken erg op elkaar. De toelichtingen daarop gaven veel informatie. Ik hoop a.d.h.v. deze uitslag verder te kunnen leren om veranderprocessen te optimaliseren.
ar bhikhie
Lid sinds 2019
een overheidsorganisatie wordt gekenmerkt als blauw/geel en het Investors in People keurmerk als rood/groen. Hoe kun je ruimte creeeren voor rood/groen in een organisatie die blauw/geel is?
W. de Keijzer
Een goede test die me wederom aan het denken zet...
Want veranderen blijkt ook veranderen voor jezelf te zijn.
Myrte Ferwerda
Waarom sommige trajecten niet tot de gewenste verandering hebben geleid is vaak mede terug te voeren naar je eigen aanpak. Ik zie dat mijn voorkeur voor blauw (resultaatgerichte aanpak) af en toe voorbijgaat aan de politieke krachten en de moeilijk te veranderende cultuuraspecten binnen de organisatie. Wat meer rood, groen en wit kan hierbij helpen. Heel inzichtelijk en herkenbaar.
ludwig smits
in de analyse staat dat wanneer er veel afwijking is tussen denken en doen, er kleur bekend moet worden, helemaal mee eens. Maar wanneer de te managen medewerkers zelf nog in ontplooing zijn, en er een crisissituatie ontstaat, moet je toch een andere leiderschapsstijl aanmeten. Deze is uiteraard van tijdelijke aard, totdat de aangeduide crisis situatie over is. Daarna kan men in mijn geval de witte kleur nagenoeg geheel doorvoeren. Met andere woorden, voor een probleem met te weinig analyse tijd, zal moeten worden beslist onder variabele omstandigheden, door zo men verwacht de meest competente manager. Wellicht is er een genuanceerder test, die onderscheid maakt in profit en non profit.
ondanks de literatuur die wijst op vele overeenkomsten, zijn er in de dagelijkse leiding wel degelijk verschillen.
E.A.ter Haar
Een leuke test waarbij de uitkomst aardig overeenkomt met mijn eigen beeld. Ik vond het moeilijk om soms te kiezen tussen twee antwoordmogelijkheden. Want koos ik voor het ene, dan liet ik het andere na, terwijl in het echt je soms ook wel het andere antwoord gebruikt om tot veranderingen te komen. Vandaar ook dat bij ongeveer gelijkluidende vragen ik wel eens het andere antwoord heb gekozen. (wellicht dat daarom naast groen en rood ook de kleur wit hoog scoorde.) Verder een leuke test om je veranderingsstijl eens tegen het licht te houden.
stella mutsaers
Het geeft inzicht in je rol in een veranderingsproces,waarbij je ook enigszins zicht krijgt op wat en hoe anderen denken en doen
L.Rodenstein
Geachte redactie,

Alhoewel ik mijzelf geen ervaren veranderaar wil noemen, heb ik toch kleur bekent. De Caluwé zegt dan: ja, dat kan onervarenheid zijn. Ik heb echter wel zeer beust kleur bekent.

Wat ik echter jammer vind, is dat men hier begint bij stap 3. Volgens mij is het noodzakelijk op altijd bij stap 1 te beginnen. Daarmee bedoel ik dat het in mijn optiek van groot belang is dat we het eerst eens zijn over de communicatie. Is die wel helder en afgestemt?

Bedoelen we allemaal wel hetzelfde?

Hiervoor heb ik aan de basis van mijn te managen gebied NLP en een stuk Human Dynamics™ gelegd. Al mijn mensen hebben nu hetzelfde taalgebruik, althans, de vaardigheden om in dezelfde taal te spreken. Van welke planeet ze ook komen had ik bijne gezegd.

Het spijt me dat dit niet altijd het vertrekpunt is opdat zo veel frictie en onnodige hobbels weg zijn. Efficient dus. Wat het echter niet wegneemt zijn de notoire nietmeewerkers. Daar is meer voor nodige.

Verder is dit maar een model, maar wel een waardevolle houvast!
Joke Middelbeek
Het is verrassend te zien dat leren en veranderen toch iedere keer weer hand in hand gaan. Ik ben ervan overtuigd dat veranderen niet aan de tekentafel kan beginnen maar in de organisatie met de mensen van de organisatie.
Roland Daane
Door inzicht te hebben op welke planeet je het beste acteert, kun je beter inschatten op welke planeten je minder goed bent.
Door te leren met de andere planeten om te gaan, word je beter begrepen en hebben je acties effectievere gevolgen.
Michiel Verpaalen
Lid sinds 2019
Leuke test, en duidelijk dat denken en doen vragen een relatie met elkaar hebben.

Bij mij echter een kloof tussen denken en dien. Rood (voornamelijk) denken, en blauw doen. De verklaring voor mijzelf is dat ik graag mensen een kans geef zelf input te leveren, ze te prikkelen, maar tegelijk onderken ik dat dit niet altijd efficient of doelgericht is. Ik zal dan ook altijd goed het doel EN de menselijke kant in de gaten blijven houden.
Koos Bakker
Goede confrontatie tussen denken en doen . Test zet je tot nadenken en verplicht je moreel de het kleurendenken van de Caluwe nog eens door te lezen en jezelf de spiegel voor te houden van vise versus handelen of kennen versus doen.
Gertie Thijssen
Denken en doen lopen nog uiteen maar kruipen gaandeweg de jaren hier en daar dichter bij elkaar. Een bruikbaar inzicht dat ook wordt bevestigd door mijn gevoel tijdens dagelijkse veranderingen. Schuivende panelen, ontstaan door ervaringen en beter inzicht. Maar nog veel stof tot nadenken en vooral veel te leren. Een nuttige exercitie om pas op de plaats te maken en te bespreken met anderen
Sterkenburg
Ik heb aan dit artikel echt heel veel aan gehad en er wat uit kunnen halen voor mijn ontwikkeling en mijn doelstellingen.
Ronald Verhaaf
De kleurentest is voor mij een bevestiging over mijn voorkeur van management, leidinggeven aan veranderingen en het coachen van mensen. Namelijk een combinatie van wit- en groendruk denken. Wit domineert hierin. De dagelijkse praktijk, de ervaring is echter anders. Groen-, geel en witdruk doen doen is dan de praktijk. Ik zie dit niet als een kloof maar dat ik door de praktijk het geeldruk denken en doen heb ontwikkeld. Ik zou wel iets meer van blauw willen hebben. Aan de andere kant kan iemand met specifiek blauwdrukdenken en doen mij mooi aanvullen. dit wordt dan een prachtige samenwerking.
els. spoek
Zeer interessant om te doen en te laten doen voor mensen die aan een veranderingsproces gaan beginnen.
Wel confronterend voor mensen die zichzef niet zo goed jkennen.
Wim Peeters
Nadat ik de test na ca. 2 jaar weer eens deed, was het leerzaam te zien wat er ondertussen in mij en in mijn werk was veranderd.
Arnold van Trotsenburg
Dit is een test, die dicht bij de waarheid komt. Mijn persoonlijkheids onderzoek komt in de richting. Een veranderaar moet m.i. een harde en zachte kant in zich hebben.
Klaus Ratgers
Het resultaat van de kleurentest was voor mij geen verassing, zowel bij ‘denken’ als ‘doen’ zijn groen en wit even dominant. Ik geloof sterk in de eigen positieve kracht van de mens om verandering te bewerkstelligen. Dit wordt in een groep van mensen die elkaar helpen nog versterkt.

Wat wel opvalt is, dat geeldrukdenken in het 'doen' een punt van al mijn andere kleuren afsnoept en het daarmee overneemt van ‘rood’ als derde kleur in mijn ‘denken’. Ook dat is niet verassend, want in praktijk ben ik steeds geconfronteerd met belangen die tot coalitievorming hebben geleid. In dat ‘machtenspel’ was ik de bemiddelaar, die ervoor gezorgd heeft dat gemeenschappelijke belangen de boventoon voerde en men zich zo weer één groep voelde.
Jan Kraaijenbrink
ik ben veel meer ingevoerd in de 'kleurentest'van management drives en ben daar zeer enthousiast over. ik zou me meer in de test van caluwé moeten verdiepen om te kunnen beoordelen of het net zo veel diepgang heeft. mijn eerste indruk is dat het nogal 'bevestigende' antwoorden geeft, maar het kan zijn dat zelfinzicht , verkregen door management drives, mij bij het beantwoorden van de caluwé-vragen heeft 'gestuurd'.
de meerwaarde zie ik vooral als de uitslag wordt uitgewisseld met collega's in vergelijkbare functies.
Patty Muller
De kleuerentst doet het goed, immers iedereen herkent er iets in. Het grootste probleem in dit verhaal is dat het begrip verandering niet helder is. Wat is een verandering en over welke veranderingen hebben we het? Dan blijkt dat elke kleur zijn eigen veranderingsobject kent. De kleuren hebben daarmee meer met veranderdomeinen te maken dan met veranderstijlen. Op z'n minst zouden we mogen verwachten dat er aandacht is voor het verschil en voor de wisselwerking tussen beide invalshoeken. Nu worden begrippen in een fuzzie mix door elkaar gehaspeld en iedereen die even snel leest herkent er wel iets in. Maar logisch goed gefundeerd denkwerk vind ik dit niet. Jammer.
Iets anders is, dat de leer der kleurentypen waar iedereen zo vol van is eerder zorgt voor inperking van het obeservatievermogen (dat doen stereotypen immers per definitie) dan verbredeing van het observatievermogen. De inperking maakt het gemakkelijk doseerbaar en digestibel, maar daarmee niet 'waar', zomin als alle voorgaande stereotypen ooit waar of zinvol zijn gebleken. Het is langzamerhand interessanter om te bestuderen waar de overdonderende populariteit van een flinterdun theorietje vandaan komt en wat dat zegt over het werkelijke innovatievermogen van onze bedrijven. Dan nog meer facetten aan een handvol kleuren toe te voegen.
Paul Valens
Heel erg bedankt

Paul Valens
Mart Tabor
Als we toch moeten typeren dan is de kleurentest een leuk instrument en heel eenvoudig in te zetten. In andere context (brillen) kan het dienen als een eye-opener voor de intermenselijke verhoudingen binnen teams. In mijn ervaring een mooie aanzet tot meer / betere zelfsturing mits er ook instrumentaria ingezet worden die bijdragen tot een verankering van verandering.
Jan Droog
Lastig hoor, als de schuifbalk van je scherm verdwijnt en je de test niet kunt afmaken. Er zit ergens een foutje in het formulier/format.
Heleen
Het grappige van deze test is dat je eigenlijk je eigen groei / verandering heel duidelijk ziet. Eerder was ik veel meer geneigd naar blauw en geel terwjil deze kleuren nu eigenlijk nauwelijks nog voorkomen in mijn schema. De kleuren rood (23), groen (23) en wit (25) zijn nu echt de speerpunten geworden.

Hierbij geeft het dus aan dat ik van een dominante tante eigenlijk meer naar de menselijke kant ben gegaan (mensen / communicatie, leren en zelf-reguleren).

Verder vind ik het heel prettig dat geen kleur goed of fout is, het is gewoon zoals het is. Wel heb ik gemerkt dat je niet te lang over de dingen na moet denken maar eigenlijk meer intuitief moet antwoorden.
Munaf Ali
Een mooie test om je bewust te worden wat jouw 'prime driver' is bij verandering en het helpt ook te herkennen welke andere kleuren (oppositie, coalitie, weerstand?) aanwezig zijn in een veranderingstraject en hoe je die zou kunnen 'verzwakken en of versterken' ten gunste van de gewenste verandering/resultaat.
Gertie van Brakel
Ik kan niet op de icoontjes klikken?

Meer over Weerstand tegen verandering