Durft Ú het aan?

Columns

Wat bepaalt of iemand geschikt is voor een functie? Dat 'ultieme CV', die jarenlange ervaring, dat indrukwekkende profiel op LinkedIn of die mooie aanbeveling van een leidinggevende?
Dit zijn de meest voor de hand liggende criteria waarmee mensen worden geselecteerd voor een nieuwe baan.
Maar het zijn vooral indicaties van wat iemand al gedaan hééft. Voortborduren op geleverde successen in het verleden biedt echter geen garantie voor goede prestaties in de toekomst. Om na te gaan of een persoon inpasbaar zou zijn in een nieuwe, andere omgeving zou je iets moeten weten over zijn of haar persoonlijkheid, drijfveren en natuurlijke vaardigheden die iemand laat zien tijdens de interactie met anderen.
Dit zijn juist kanten die in de regel onderbelicht blijven. En dat is jammer, want het betekent...


Meer over Human Resources Management