Feedforward: feedback maar dan in z’n vooruit.

Columns

Laat ik voorop stellen dat feedback geven goed is. Wanneer iemand de moeite neemt om aan mij terug te geven wat mijn gedrag met hem of haar doet dan waardeer ik dat zeer. En toch is er vaak iets problematisch rond feedback. Misschien omdat het niet altijd zuiver wordt gegeven. Of omdat we stiekem bang zijn het te geven (en te ontvangen) Om die reden wil ik het perspectief iets kantelen en het hebben over feedforward.

Feedforward benadrukt gewenst en positief gedrag in de toekomst. Dat wil zeggen dat je vooraf aangeeft welk gewenst gedrag je van de ander verwacht, gericht op een taak of situatie in de (nabije) toekomst. Daarmee leg je de focus op hoe iemand het in de toekomst gaat doen en niet over hoe het in het verleden is gegaan. Daarmee onderscheidt het zich van feedback. Hockeycoach Ma...

Rob Immink
Lid sinds 2019
Lees vooral ook het prachtige en zeer leuke boek van Marshall Goldsmith. De grondlegger van Feed Forward: "What got you here won't get you there".
Absolute aanrader!
Wim Aalbers
Lid sinds 2019
Met je eens Wim, dat feedforward waardevol kan zijn. Een paar kanttekeningen:
-Er is een verschil tussen corrigeren en verbeteren. Gedrag met een probleemgehalte verdient in de eerste plaats puntige feedback ter plekke. Groei- en verbeteropgaven vragen om een meer toekomstgerichte insteek.
-Echte veranderenergie zit in het spanningsveld tussen "de resultaten van nu en die van straks". Maw: het probleem is voor echte verandering net zo belangrijk als de oplossing.
-In alle feedback moet feedforward aanwezig zijn, ander is het geen goede feedback.
-Feedforward staat of valt (net als feedback) met nauwkeurigheid. Gedrag en effect "heet van de naald" is vaak concreter dan de formulering van gewenst gedrag en resultaat.
-Ik ben overtuigd van de kracht van visualiseren, maar ook dat werkt het best als je het samen heel specifiek kunt maken.
Paul Sträter
Lid sinds 2019
Dank Wim. Een voorbeeld van constructieve transformatie die uitvoerbaar werkt.
Jos Steynebrugh
Wim,
je artikel spreekt me aan.
Ik ga het hier en nu direct in praktijk brengen:
als je zorgt dat de link Youmeus me op jouw site brengt i.p.v. retour bij je artikel dan wordt het echt héél mooi. Nu is het in de meest letterlijke zin "feedaback".
Groet,
Jos Steynebrugh
Nico Wortel
Lid sinds 2019
Ik moet wel zeggen, dat de termen feed back en feed forward termen uit de techniek zijn. De meet & regeltechniek heette het toen.
Deze termen werden geleend door andere disciplines. De term feed back wordt juist gebruikt: de gegevens over de uitkomst van een proces terugvoeren, zodat die proces met nieuwe verse gegevens gevoed wordt en het gestelde doel dichter benaderd.
Feed forward wordt hier onjuist gebruikt. Het is meer een knipoog, dat snap ik wel. Maar erger is., dat het niets anders is dan feed back, maar dan voorzein van een oordeel.
Daarmee is het niet meer feitelijk, en lijkt het meer op het africhten van de ander. Met coaching heeft dit niet meer te maken.

Meer over Feedback