Negatieve feedback is effectiever

Actueel

Een medewerker duidelijk maken dat hij niet goed bezig is, blijkt een positiever effect op de productiviteit te hebben dan een bemoedigend schouderklopje voor goed werk – op voorwaarde dat u de negatieve feedback op de juiste manier geeft. Feedback geven om de prestaties te verbeteren blijkt ingewikkelder dan gedacht. Vooral als de organisatie geen doelstellingen per medewerker formuleert en geen systeem heeft om het individuele loon (of bonus) te koppelen aan de individuele prestaties.

Hoe geeft u effectieve feedback?

Als u een medewerker eens vertelt dat hij ‘bij de besten’ hoort (directe positieve feedback), heeft zo goed als geen invloed op zijn productiviteit. Die blijft dus goed. Iemand daarentegen vertellen dat hij ‘bij de slechtsten’ hoort (directe negatieve feedback), leidt wel to...

Ronald van Domburg
Dit artikel stelt wel heel stellig, dat negatieve feedback beter werkt dan positieve feedback, maar ik lees nergens enige onderbouwing of bewijslast van deze stelling

Meer over Feedback