Q van de relaties bepaalt de kwaliteit van de organisatie

Cases · Columns

Hoe belangrijk zijn de onderlinge relaties in een project dat beoogt het beroepsonderwijs ingrijpend te veranderen? De kwaliteit van de relaties tussen alle betrokkenen tot en met de leerlingen blijkt doorslaggevend.

Het lijkt een open deur, maar zelden wordt in een project gestuurd op de onderlinge relaties, laat staan op de kwaliteit ervan. Terwijl uit onderzoek blijkt dat sociale innovatie, het betrekken van alle actoren bij de innovatie die bereikt moet worden, dé succesfactor is. Tegelijkertijd is het heel lastig om op de onderlinge relaties te sturen. Onderzoek kan daarbij een steun in de rug zijn, zoals het Schiphol College – een samenwerking tussen Schiphol Group en het ROC van Amsterdam - heeft bewezen.  De aanleiding voor het onderzoek was dat het Schiphol College wilde weten wa...


ashti schuit
Beste Lex, ik zou graag het onderzoek van Willem Mastenbroek en Chris Zomerdijk willen lezen. Kan ik dat ergens downloaden?

Meer over Onderwijs